Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 3 – Niedziela Pięćdziesiątnicy

Ewangelia na Niedzielę Pięćdziesiątnicy J 14, 23-31 Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: «Jeśli mnie kto miłuje, będzie przestrzegał nauki mojej i Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego,…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 3 – Niedziela Pięćdziesiątnicy

Proprium missae – Zesłanie Ducha Świętego – Dominica Pentecostes

https://www.youtube.com/watch?v=S9sVVUUx2v4 INTROITUS Sap 1:7.Spíritus Dómini replévit orbem terrárum, allelúia: et hoc quod cóntinet ómnia, sciéntiam habet vocis, allelúia, allelúia, allelúiaPs 67:2Exsúrgat Deus, et dissipéntur inimíci eius: et fúgiant, qui odérunt…

Czytaj dalej Proprium missae – Zesłanie Ducha Świętego – Dominica Pentecostes

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (38). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

51. Po tym, cośmy powiedzieli, zdawałoby się, że cecha pokoju czy zamieszania powinna wystarczyć do odróżnienia objawień prawdziwych od fałszywych, gdyż każdy z tych dwóch duchów działa w sposób stały…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (38). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.
Św. Tomasz o Mszy Św. (3.2 z 6) Miejsce celebracji Mszy.
https://wobronietradycjiiwiarycom.wpcomstaging.com/traktat-o-bogu-o-przymiotach-bozych-18-z-18/

Św. Tomasz o Mszy Św. (3.2 z 6) Miejsce celebracji Mszy.

Dalszy ciąg zarzutów, które nie wydają się przedawnione. Summ. theol. III q. 83 a. 3 CZY TEN SAKRAMENT NALEŻY CELEBROWAĆ W ŚWIĄTYNI, KORZYSTAJĄC Z NACZYŃ ŚWIĘTYCH? 4. Uroczyste obchody powinno…

Czytaj dalej Św. Tomasz o Mszy Św. (3.2 z 6) Miejsce celebracji Mszy.

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 3 – Niedziela w Oktawie Wniebowstąpienia

Ewangelia na Niedzielę w Oktawie Wniebowstąpienia  J 15, 26-27 ; 16, 1-4 Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 3 – Niedziela w Oktawie Wniebowstąpienia

Proprium missae – Niedziela po Wniebowstąpieniu Pańskim – Dominica post Ascensionem

Divinum Officium - Sancta Missa Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019 Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego https://www.youtube.com/watch?v=-DNjTDn25AU INTROITUS Ps 26:7; 26:8; 26:9Exáudi, Dómine, vocem meam, qua clamávi…

Czytaj dalej Proprium missae – Niedziela po Wniebowstąpieniu Pańskim – Dominica post Ascensionem

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (38). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

48. 6. Jakich uczuć, pokoju czy też zamieszania, doświadcza osoba w czasie objawienia lub po nim? Św. Ignacy i św. Katarzyna Sieneńska (Dial., r. 71) przywiązują wielką wagę do tego…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (38). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (12 z 12)

Łaska sakramentalna we wszystkich elementach sakramentu Skoro wiemy już, co znaczy, że sakramenty działają ex opere operato, że zawierają one łaskę uświęcającą (gratia habitualis) na sposób przyczyny narzędziowej (causa instrumentalis),…

Czytaj dalej Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (12 z 12)

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Święta 1 – Wniebowstąpienie Pańskie

Ewangelia na Wniebowstąpienie Pańskie Mk 16, 14-20 Onego czasu: Ukazał się Jezus jedenastu, gdy siedzieli u stołu, i ganił niedowiarstwo ich i twardość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Święta 1 – Wniebowstąpienie Pańskie

Proprium missae – Wniebowstąpienie Pańskie – In Ascensione Domini

Divinum Officium - Sancta Missa Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019 Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego https://www.youtube.com/watch?v=FCSuhp6SmPQ INTROITUS Acta 1:11Viri Galilæi, quid admirámini aspiciéntes in coelum? allelúia:…

Czytaj dalej Proprium missae – Wniebowstąpienie Pańskie – In Ascensione Domini
Św. Tomasz o Mszy Św. (3.1 z 6) Miejsce celebracji Mszy.
https://wobronietradycjiiwiarycom.wpcomstaging.com/traktat-o-bogu-o-przymiotach-bozych-18-z-18/

Św. Tomasz o Mszy Św. (3.1 z 6) Miejsce celebracji Mszy.

Ponieważ fragmenty św. Tomasza są bardzo treściwe, dlatego poniższy artykuł przedstawiany jest w odcinkach. Summ. theol. III q. 83 a. 3 CZY TEN SAKRAMENT NALEŻY CELEBROWAĆ W ŚWIĄTYNI, KORZYSTAJĄC Z…

Czytaj dalej Św. Tomasz o Mszy Św. (3.1 z 6) Miejsce celebracji Mszy.

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 5. Niedziela po Wielkanocy

Ewangelia na 5. Niedzielę po Wielkanocy Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli o co prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam. Dotychczas o nic…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 5. Niedziela po Wielkanocy

Proprium missae – V Niedziela po Wielkanocy – Dominica V Post Pascha

Divinum Officium - Sancta Missa Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019 Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego https://www.youtube.com/watch?v=m1rwgO8zEOY INTROITUS Isa 48:20 Vocem iucunditátis annuntiáte, et audiátur, allelúia: annuntiáte…

Czytaj dalej Proprium missae – V Niedziela po Wielkanocy – Dominica V Post Pascha

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (37). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

46. Wielu autorów powtarzało bez dyskusji zdanie dwóch pisarzy XVII wieku, że Bóg nigdy nie pozwala złemu duchowi przyjąć kształt baranka lub gołębia, ponieważ przedstawiają one symbolicznie Ducha Św. i…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (37). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (10 z 12)

Spowiedź działa ex opere operato Każdy sakrament jest opus operatum – „uczynionym dziełem”, to jest obiektywnym i realnym czynem Chrystusa-Boga, który pozostawił swoją moc Kościołowi. Sakramenty skutecznie „działają to, co…

Czytaj dalej Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (10 z 12)
Św. Tomasz o Mszy Św. (2 z 6) Czy Msza jest celebrowana o odpowiedniej porze?
https://wobronietradycjiiwiarycom.wpcomstaging.com/traktat-o-bogu-o-przymiotach-bozych-18-z-18/

Św. Tomasz o Mszy Św. (2 z 6) Czy Msza jest celebrowana o odpowiedniej porze?

Summ theol. III q. 83 a. 2 CZY WE WŁAŚCIWY SPOSÓB ZOSTAŁ USTALONY CZAS CELEBROWANIA TEGO MISTERIUM? Na pozór nie, skoro: 1. Sakrament Eucharystii - jak wiemy (a.1) - jest…

Czytaj dalej Św. Tomasz o Mszy Św. (2 z 6) Czy Msza jest celebrowana o odpowiedniej porze?

Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (9 z 12)

Spowiedź z grzechów już odpuszczonych Św. Tomasz rozważa kwestię kar doczesnych w przypadku, gdy ktoś wielokrotnie spowiada się z jednego raz popełnionego grzechu. Założenie to jest trochę dziwne, bo czynią…

Czytaj dalej Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (9 z 12)

Proprium missae – IV Niedziela po Wielkanocy – Dominica IV Post Pascha

Divinum Officium - Sancta Missa Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019 Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego https://www.youtube.com/watch?v=qaIkJbz6Glc INTROITUS Ps 97:1; 97:2 Cantáte Dómino cánticum novum, allelúia: quia…

Czytaj dalej Proprium missae – IV Niedziela po Wielkanocy – Dominica IV Post Pascha