Jak nawigować po koncie?

Jak ustawić nick w komentarzach?

 • Jeśli chcesz komentować podpisując się nickiem możesz ustawić go w następujący sposób
  • Jeśli posiadasz konto w WordPress: Ustawienia konta > Mój profil > Nazwa wyświetlana publicznie
   • Wprowadzasz nick pod „Nazwa wyświetlana publicznie”
  • Jeśli logujesz się wyłącznie paywallem: Konto > Edit profile > Username
   • Twój nick jest równoznaczny z Username (nazwą użytkownika)

Navigacja

Przed zalogowaniem:

 • Aby zalogować się: Login
 • Aby zresetować hasło: Subskrypcje > Konto > Resetowanie hasła 

Instrukcje

Po zalogowaniu:

 • Aby sprawdzić subskrypcję: Subskrypcje> Konto
 • Aby edytować profil: Subskrypcje > Konto > Edit profile
 • Aby sprawdzić rachunki i płatności: Subskrypcje > Konto > Payments & Invoices
  • Pojawi się ostatnia płatność.
  • W okresie próbnym (przy subskrypcjach automatycznych) pojawi się wpisowe.
  • Obciążenie karty za całą subskrypcję następuje dopiero 8 dnia od rejestracji.
 • Aby zrezygnować z subskrypcji: Subskrypcje > Konto > Subscriptions > Cancel

Pojawi się komunikat:

„Czy jesteś pewny, że chcesz zrezygnować ze swojej [nazwa] subskrypcji? Przyszłe płatności nie będą pobierane, a subskrypcja wygaśnie.”

„Confirm” – Potwierdź

„Go back” – Powrót

  • Przy rezygnacji w opcji „Cancel”:
   • masz dostęp do końca okresu rozliczeniowego,
   • subskrypcja nie jest odnawiana, 
   • zachowujesz konto, 
   • po zakończeniu okresu rozliczeniowego możesz wykupić inną subskrypcję.
 • Aby zakończyć subskrypcję: Subskrypcje > Konto > Subscriptions > Abandon

Pojawi się komunikat: 

„Czy jesteś pewny, że chcesz skasować swoją [nazwa] subskrypcję? Subskrypcja ta zostanie całkowicie usunięta z Twojego konta.”

„Abandon subscription” – Wykasuj subskrypcję

„Go back” – Powrót

  • Przy rezygnacji w opcji „Abandon”:
   • natychmiast tracisz dostęp,
   • subskrypcja nie jest odnawiana,
   • zachowujesz konto,
   • natychmiast możesz wykupić inną subskrypcję.
 • Aby usunąć konto: Subskrypcje > Konto > Edit profile > Delete 

Pojawi się komunikat:

„Usuwa konto i dane USUŃ”

Konto i cała jego zawartość (dane osobiste, subskrypcje, płatności) zostaną usunięte, a adres emailowy zablokowany. Jeśli chcesz w przyszłości zarejestrować się musisz skorzystać z innego adresu emailowego lub skontaktować się z nami tiwsub@mavientura.com.

Subskrypcja rodzinna

Subskrypcja rodzinna umożliwia kilku osobom korzystającym z różnych urządzeń i adresów emailowych korzystanie z bloga. Obecnie rodzina obejmuje do 6 osób, którym „głowa rodziny” po wykupieniu subskrypcji udziela dostępu.

 • Aby udzielić dostępu członkom rodziny należy:
  • wykupić subskrypcję rodzinną miesięczną lub roczną, 
  • Subskrypcje > Konto > Subscriptions > Manage group

Pojawi się komunikat:

„Obecnie korzystasz z 1 z 6 kont członkowskich dostępnych w Twojej subskrypcji”. 

„Go back” – Powrót

„Member List” – Lista członków

 • Pod „Email” widnieją adresy emailowe zameldowanych członków,
 • „Status” ukazuje, kto jest
  • właścicielem (Owner) lub 
  • członkiem (Member) subskrypcji.
 • Aby zaprosić nowych członków:

Pojawi się komunikat:

„Możesz zaprosić aż do [cyfra] nowych członków.”

„Adresy emailowe zaproszonych”.

„Wprowadź adresy emailowe oddzielone przecinkiem lub wpisz w każdej linijce różne adresy emailowe”.

„Invite members” – Zaproś członków

  • Wprowadź adres emailowe w polu „Email(s) to invite:” i kliknij na „Invite members”.
 • Aby edytować rodzinę:

Pojawi się komunikat:

„Edytuj szczegóły grupy”

„Opis grupy”

„Edit details” – Edytuj szczegóły

  • Wprowadź nazwę rodziny (Group name) lub grupy, np. Kowalscy
  • Wprowadź opis grupy (Group Description)
  • Kliknij na „Edit details”
 • Jako głowa rodziny (Owner) możesz dowolnie dołączać i usuwać jej członków, o ile nie przekroczysz maksymalnej liczby 6 osób.
 • Po udzieleniu dostępu członek rodziny (Member) loguje się sam, ale sam nie zarządza swoją subskrypcją.
 • Płatności rozliczane są z głową rodziny (Owner).
FacebookTweetPin

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
Tradycja i Wiara