Tradycja i Wiara

Portal dla katolików. Duchowość, doktryna polemika.

Ogólne Warunki Świadczenia Usługi oraz jej Użytkowania

Poniższe ogólne Warunki Świadczenia Usługi i  jej Użytkowania mają zastosowanie we wszystkich stosunkach prawnych pomiędzy firmą Mavientura Projects e.K., właściciel: Dr. Klibengajtis, (następnie określaną jako Mavientura) i jej klientami, którzy nabywają usługi w ramach portalu internetowego / bloga „Tradycja i Wiara“ (określanego poniżej jako portal) w domenie www.wobronietradycjiiwiary.com.

§ 1 Uwagi ogólne/ Zakres obowiązywania

Poniższe ogólne Warunki Świadczenia Usługi mają zastosowanie we wszystkich stosunkach prawnych pomiędzy Mavientura i użytkownikami Bloga „Tradycja i Wiara“ w ramach domeny www.wobronietradycjiiwiary.com z chwilą zawarcia umowy w jej obowiązującej formie. Sprzeczne z niniejszą umową warunki handlowe nie stają się częścią składową tej umowy nawet w przypadku, gdy Mavientura nie wyrazi wyraźnego sprzeciwu lub wiedząc o sprzeczności warunków handlowych świadczyła usługi na rzecz użytkownika. Umowa spisana została w języku polskim.

§ 2 Rejestracja i zawarcie umowy 

a) Rejestracja

 1. W celu całościowego / częściowego użytkowania portalu należy najpierw sporządzić konto użytkownika. W tym celu Mavientura zapyta o dane konieczne do wykonania usługi.
  • a. W przypadku prenumeraty automatycznej dane wprowadzane są przez samego użytkownika i potwierdzone kliknięciem na przycisk “Wykup/Subscribe”. Użytkownik otrzyma następnie e-mail potwierdzający z danymi koniecznymi do loginu. Dopiero wtedy, gdy użytkownik aktywuje link potwierdzający rejestracja zostaje zakończona, a konto użytkownika udostępnione. Hasło, które umożliwia użytkownikowi dostęp do jego strefy osobistej portalu należy traktować poufnie.
  • b. W przypadku prenumeraty manualnej dane przekazywane są administratorowi portalu, który po otrzymaniu należności za wykupiony okres subskrypcji wprowadza je w imieniu użytkownika. Użytkownik otrzymuje następnie e-mail potwierdzający z danymi koniecznymi do loginu oraz z tymczasowym hasłem. Dopiero wtedy, gdy użytkownik aktywuje link potwierdzający rejestracja zostaje zakończona, a konto użytkownika udostępnione. Hasło tymczasowe wprowadzone przez administratora winno być zmienione przy pierwszym zalogowaniu się przez użytkownika. Wprowadzone hasło własnej, które umożliwia użytkownikowi dostęp do jego strefy osobistej portalu należy traktować poufnie.
 2. Konta użytkownika nie wolno udostępniać innym użytkownikom lub osobom trzecim pomijając opcję „Corporate Subscription“.
 3. Mavientura zastrzega sobie prawo do monitoringu adresów IP korzystających z danego konta, odłączania konta z powodu pogwałcenia warunków umowy oraz zaskarżenia użytkownika z powodu zaistniałych szkód finansowych i pogwałcenia umowy bez uprzedniego upomnienia.

b) Płatne konta 

Użytkownik po zapoznaniu się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usługi oraz z modelem subskrypcji potwierdza zawarcie umowy kliknięciem przycisku “Subscribe/Wykup” w przypadku prenumeraty automatycznej lub poprzez zgłoszenie swoich danych administratorowi w celu zawarcia prenumeraty manualnej.  Tym samym zawarta zostaje wiążąca i odpłatna umowa.

§ 3 Opis usługi

a) Uwagi ogólne

Mavientura udostępnia użytkownikom portal internetowy, na którym prezentowana jest tradycyjna teologia katolicka na poziomie popularno-naukowym i akademickim w ramach domeny www.wobronietradycjiiwiary.com. Poprzez rejestrację i wiążące zamówienie danej subskrypcji użytkownik otrzymuje dostęp do treści portalu, między innymi do wpisów, esejów i innych treści.

b) Subskrypcje

Oferowane są różne subskrypcje odznaczające się różnym zakresem treści, okresem subskrypcji oraz opcjami płatności. Przed zawarciem wiążącej umowy użytkownik otrzymuje informację na temat treści i dostępu do portalu. Dostęp ten jest częściowo zastrzeżony. Użytkownik otrzymuje także informacje na temat okresu obowiązywania danej subskrypcji.

c) Świadczenie usługi

Mavientura ma prawo do wykonania przedmiotu umowy lub jej części za pośrednictwem stron trzecich.

d) Uwarunkowania techniczne i dostępność usługi 

Użytkowanie portalu zakłada posiadanie kompatybilnych urządzeń i oprogramowania, jak i dostęp do internetu. Odpowiedzialność za ich posiadanie oraz za dostęp znajduje się w gestii użytkownika. Mavientura nie gwarantuje stałej dostępności usługi.

§ 4 Subskrypcje/ Odpłatność / Czas trwania / Przedłużenie

Użytkownik może wybrać jedną z kilku form subskrypcji. Każda subskrypcja odznacza się różnym zakresem treści, odpłatnością, czasem trwania oraz możliwością przedłużenia. Szczegóły poszczególnych subskrypcji, które podaje zakładka rejestracji są następujące:

1) Produkt 1 Subskrypcja cyfrowa automatyczna – Miesięczna:

 1. Użytkownik zyskuje prawo dostępu do treści subskrypcji Miesięczna, to jest to artykułów bieżących publikowanych w danym miesiącu oraz do treści Archiwum.
 2. Czas trwania abonamentu wynosi 1 miesiąc od odpłatnej i wiążącej rejestracji i poprzedzony jest 7 dniowym zniżkowym okresem próbnym, który wykorzystać można raz jeden.
 3. Subskrypcja miesięczna daje dostęp jednemu użytkownikowi indywidualnemu dla jednego adresu IP. Dostęp z kilku urządzeń równocześnie nie jest możliwy. Natomiast możliwy jest sukcesywny dostęp z kilku różnych urządzeń po uprzednim wylogowaniu się z jednego z nich.
 4. W czasie trwania zniżkowego okresu próbnego może zrezygnować z mającej nastąpić subskrypcji wybierając w ustawieniach konta opcję Cancel lub Abandon. W opcji Cancel odnowienie subskrypcji jest anulowane, a czytelnik ma dostęp do treści bloga do końca danego okresu rozliczeniowego. W opcji Abandon odnowienie subskrypcji jest anulowane, a czytelnik natychmiast traci dostęp do treści bloga.
 5. Każdy subskrybent może w każdej chwili zmienić swoją subskrypcję lub anulować ją korzystając z opcji Cancel lub Abandon w ustawieniach swojego konta.
 6. Każdy subskrybent może również samodzielnie usunąć swoje konto wybrawszy uprzednio opcję Cancel lub Abandon. Usunięcie konta jest ostateczne, a dane czytelnika nie są przechowywane.
 7. Ze względu na prawo do odstąpienia od umowy przy oferowanych treściach cyfrowych użytkownik w momencie zawarcia umowy zaznacza okienko z następującym oświadczeniem: “Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Mam świadomość, iż z chwilą rozpoczęcia pobierania treści cyfrowych tracę prawo do odstąpienia od umowy”. (Podstawa prawna w Polsce: art. 36 pkt 2 i 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta; podstawa prawna w Niemczech, siedzibie Mavientura: § 356 Absatz 5 BGB n.F., Oberlandesgericht München, Urteil vom 30.06.2016 – 6 U 732/16).
 8. Użytkownik w momencie zawarcia umowy zaznacza okienko z następującym oświadczeniem: “Zamówieniem potwierdzam, że przeczytałem(am) i akceptuję następujące dokumenty: Ogólne warunki umowy – subskrypcje cyfrowe, Odstąpienie od umowy zawartej na odległość, Polityka prywatności.” Zaznaczenie okienka jest równoznaczne z akceptacją zawartych tam dokumentów.
 9. Uzgadnia się comiesięczną opłatę wysokości 29,90 złotych brutto płatne z góry kartą kredytową (Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Apple Pay, Google Pay) lub debetową (dołączoną do portali płatniczych Direct Debit, P24, iDeal, Bancontact, Giropay, Sofort, Alipay) oraz wpisowe 6,99 zł brutto. 
 10. Płatność kartą kredytową lub debetową odbywa się za pośrednictwem usługi Stripe wraz zabezpieczeniami technicznymi tegoż portalu.
 11. Dane karty kredytowej lub debetowej nie są na portalu Tradycja i Wiara ani znane ani przechowywane.
 12. Przy wyborze opcji Cancel lub Abandon płatność kartą kredytową lub debetową ustaje.
 13. Po wygaśnięciu minimalnego okresu trwania umowy jest czas trwania przedłuża się o kolejny miesiąc.

2) Produkt 2 Subskrypcja cyfrowa automatyczna – Roczna:

 1. Czas trwania abonamentu wynosi 1 rok od odpłatnej i wiążącej rejestracji i poprzedzony jest 7 dniowym bezpłatnym okresem próbnym, który wykorzystać można raz jeden.
 2. Subskrypcja Roczna daje dostęp jednemu użytkownikowi indywidualnemu dla jednego adresu IP. Dostęp z kilku urządzeń równocześnie nie jest możliwy. Natomiast możliwy jest sukcesywny dostęp z kilku różnych urządzeń po uprzednim wylogowaniu się z jednego z nich.
 3. W czasie trwania zniżkowego okresu próbnego może zrezygnować z mającej nastąpić subskrypcji wybierając w ustawieniach konta opcję Cancel lub Abandon. W opcji Cancel odnowienie subskrypcji jest anulowane, a czytelnik ma dostęp do treści bloga do końca danego okresu rozliczeniowego. W opcji Abandon odnowienie subskrypcji jest anulowane, a czytelnik natychmiast traci dostęp do treści bloga.
 4. Każdy subskrybent może w każdej chwili zmienić swoją subskrypcję lub anulować ją korzystając z opcji Cancel lub Abandon w ustawieniach swojego konta.
 5. Każdy subskrybent może również samodzielnie usunąć swoje konto wybrawszy uprzednio opcję Cancel lub Abandon. Usunięcie konta jest ostateczne, a dane czytelnika nie są przechowywane.
 6. Ze względu na prawo do odstąpienia od umowy przy oferowanych treściach cyfrowych użytkownik w momencie zawarcia umowy zaznacza okienko z następującym oświadczeniem: “Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Mam świadomość, iż z chwilą rozpoczęcia pobierania treści cyfrowych tracę prawo do odstąpienia od umowy”. (Podstawa prawna w Polsce: art. 36 pkt 2 i 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta; podstawa prawna w Niemczech, siedzibie Mavientura: § 356 Absatz 5 BGB n.F., Oberlandesgericht München, Urteil vom 30.06.2016 – 6 U 732/16).
 7. Użytkownik w momencie zawarcia umowy zaznacza okienko z następującym oświadczeniem: “Zamówieniem potwierdzam, że przeczytałem(am) i akceptuję następujące dokumenty: Ogólne warunki umowy – subskrypcje cyfrowe, Odstąpienie od umowy zawartej na odległość, Polityka prywatności.” Zaznaczenie okienka jest równoznaczne z akceptacją zawartych tam dokumentów.
 8. Uzgadnia się comiesięczną opłatę wysokości 299 złotych brutto płatne z góry kartą kredytową (Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Apple Pay, Google Pay) lub debetową (dołączoną do portali płatniczych Direct Debit, P24, iDeal, Bancontact, Giropay, Sofort, Alipayoraz wpisowe 6,99 zł brutto. 
 9. Płatność kartą kredytową lub debetową odbywa się za pośrednictwem usługi Stripe wraz zabezpieczeniami technicznymi tegoż portalu.
 10. Dane karty kredytowej lub debetowej nie są na portalu Tradycja i Wiara ani znane, ani przechowywane.
 11. Przy wyborze opcji Cancel lub Abandon płatność kartą kredytową lub debetową ustaje.
 12. Po wygaśnięciu minimalnego okresu trwania umowy jest czas trwania przedłuża się o kolejny rok.

3) Produkt 3 Subskrypcja cyfrowa automatyczna – Rodzinna miesięczna:

 1. Użytkownik zyskuje prawo dostępu do treści subskrypcji Rodzinna Miesięczna, to jest to artykułów bieżących publikowanych w danym miesiącu oraz do treści Archiwum.
 2. Czas trwania abonamentu wynosi 1 miesiąc od odpłatnej i wiążącej rejestracji i poprzedzony jest 7 dniowym bezpłatnym okresem próbnym, który wykorzystać można raz jeden.
 3. Subskrypcja Rodzinna miesięczna daje dostęp kilku użytkownikom (do 6) korzystającym z kilku adresów IP tworzących jedną grupę. W tym wypadku dostęp z kilku urządzeń równocześnie nie jest możliwy, gdyż grupa zakładana jest dla kilku adresów IP. Natomiast pojedynczy członek grupy i właściciel jednego adresu IP nie ma możliwości logowania się z kilku urządzeń jednocześnie. Zyskuje on jednak sukcesywny dostęp z kilku różnych urządzeń po uprzednim wylogowaniu się z jednego z nich.
 4. Subskrypcje Rodzinna miesięczna wykupuje osoba zakładająca daną grupę i przyłączająca członków grupy do niej. Maksymalna ilość członków grupy wynosi 6 osób.
 5. W czasie trwania zniżkowego okresu próbnego może zrezygnować z mającej nastąpić subskrypcji wybierając w ustawieniach konta opcję Cancel lub Abandon. W opcji Cancel odnowienie subskrypcji jest anulowane, a czytelnik ma dostęp do treści bloga do końca danego okresu rozliczeniowego. W opcji Abandon odnowienie subskrypcji jest anulowane, a czytelnik natychmiast traci dostęp do treści bloga.
 6. Każdy subskrybent może w każdej chwili zmienić swoją subskrypcję lub anulować ją korzystając z opcji Cancel lub Abandon w ustawieniach swojego konta.
 7. Każdy subskrybent może również samodzielnie usunąć swoje konto wybrawszy uprzednio opcję Cancel lub Abandon. Usunięcie konta jest ostateczne, a dane czytelnika nie są przechowywane.
 8. Ze względu na prawo do odstąpienia od umowy przy oferowanych treściach cyfrowych użytkownik w momencie zawarcia umowy zaznacza okienko z następującym oświadczeniem: “Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Mam świadomość, iż z chwilą rozpoczęcia pobierania treści cyfrowych tracę prawo do odstąpienia od umowy”. (Podstawa prawna w Polsce: art. 36 pkt 2 i 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta; podstawa prawna w Niemczech, siedzibie Mavientura: § 356 Absatz 5 BGB n.F., Oberlandesgericht München, Urteil vom 30.06.2016 – 6 U 732/16).
 9. Użytkownik w momencie zawarcia umowy zaznacza okienko z następującym oświadczeniem: “Zamówieniem potwierdzam, że przeczytałem(am) i akceptuję następujące dokumenty: Ogólne warunki umowy – subskrypcje cyfrowe, Odstąpienie od umowy zawartej na odległość, Polityka prywatności.” Zaznaczenie okienka jest równoznaczne z akceptacją zawartych tam dokumentów.
 10. Uzgadnia się comiesięczną opłatę wysokości 49,90 złotych brutto płatne z góry kartą kredytową (Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Apple Pay, Google Pay) lub debetową (dołączoną do portali płatniczych Direct Debit, P24, iDeal, Bancontact, Giropay, Sofort, Alipay) przez założyciela grupy oraz wpisowe 6,99 zł brutto. 
 11. Płatność kartą kredytową lub debetową odbywa się za pośrednictwem usługi Stripe wraz zabezpieczeniami technicznymi tegoż portalu.
 12. Dane karty kredytowej lub debetowej nie są na portalu Tradycja i Wiara ani znane ani przechowywane.
 13. Przy wyborze opcji Cancel lub Abandon płatność kartą kredytową lub lub debetową ustaje.
 14. Po wygaśnięciu minimalnego okresu trwania umowy jest czas trwania przedłuża się o kolejny miesiąc.

4) Produkt 4 Subskrypcja cyfrowa automatyczna – Rodzinna roczna:

 1. Użytkownik zyskuje prawo dostępu do treści subskrypcji Rodzinna Roczna, to jest to artykułów bieżących publikowanych w danym roku oraz do treści Archiwum.
 2. Czas trwania abonamentu wynosi 1 rok od odpłatnej i wiążącej rejestracji i poprzedzony jest 7 dniowym bezpłatnym okresem próbnym, który wykorzystać można raz jeden.
 3. Subskrypcja Rodzinna roczna daje dostęp kilku użytkownikom (do 6) korzystającym z kilku adresów IP tworzących jedną grupę. W tym wypadku dostęp z kilku urządzeń równocześnie nie jest możliwy, gdyż grupa zakładana jest dla kilku adresów IP. Natomiast pojedynczy członek grupy i właściciel jednego adresu IP nie ma możliwości logowania się z kilku urządzeń jednocześnie. Zyskuje on jednak sukcesywny dostęp z kilku różnych urządzeń po uprzednim wylogowaniu się z jednego z nich.
 4. Subskrypcje Rodzinna roczna wykupuje osoba zakładająca daną grupę i przyłączająca członków grupy do niej. Maksymalna ilość członków grupy wynosi 6 osób.
 5. W czasie trwania zniżkowego okresu próbnego może zrezygnować z mającej nastąpić subskrypcji wybierając w ustawieniach konta opcję Cancel lub Abandon. W opcji Cancel odnowienie subskrypcji jest anulowane, a czytelnik ma dostęp do treści bloga do końca danego okresu rozliczeniowego. W opcji Abandon odnowienie subskrypcji jest anulowane, a czytelnik natychmiast traci dostęp do treści bloga.
 6. Każdy subskrybent może w każdej chwili zmienić swoją subskrypcję lub anulować ją korzystając z opcji Cancel lub Abandon w ustawieniach swojego konta.
 7. Każdy subskrybent może również samodzielnie usunąć swoje konto wybrawszy uprzednio opcję Cancel lub Abandon. Usunięcie konta jest ostateczne, a dane czytelnika nie są przechowywane.
 8. Ze względu na prawo do odstąpienia od umowy przy oferowanych treściach cyfrowych użytkownik w momencie zawarcia umowy zaznacza okienko z następującym oświadczeniem: “Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Mam świadomość, iż z chwilą rozpoczęcia pobierania treści cyfrowych tracę prawo do odstąpienia od umowy”. (Podstawa prawna w Polsce: art. 36 pkt 2 i 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta; podstawa prawna w Niemczech, siedzibie Mavientura: § 356 Absatz 5 BGB n.F., Oberlandesgericht München, Urteil vom 30.06.2016 – 6 U 732/16).
 9. Użytkownik w momencie zawarcia umowy zaznacza okienko z następującym oświadczeniem: “Zamówieniem potwierdzam, że przeczytałem(am) i akceptuję następujące dokumenty: Ogólne warunki umowy – subskrypcje cyfrowe, Odstąpienie od umowy zawartej na odległość, Polityka prywatności.” Zaznaczenie okienka jest równoznaczne z akceptacją zawartych tam dokumentów.
 10. Uzgadnia się comiesięczną opłatę wysokości 499 złotych brutto płatne z góry kartą kredytową (Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Apple Pay, Google Pay) lub debetową (dołączoną do portali płatniczych Direct Debit, P24, iDeal, Bancontact, Giropay, Sofort, Alipay)  przez założyciela grupy oraz wpisowe 6,99 zł brutto. 
 11. Płatność kartą kredytową lub debetową odbywa się za pośrednictwem usługi Stripe wraz zabezpieczeniami technicznymi tegoż portalu.
 12. Dane karty kredytowej lub debetowej nie są na portalu Tradycja i Wiara ani znane, ani przechowywane.
 13. Przy wyborze opcji Cancel lub Abandon płatność kartą kredytową lub debetową ustaje.
 14. Po wygaśnięciu minimalnego okresu trwania umowy jest czas trwania przedłuża się o kolejny rok.

5) Produkt 5 Subskrypcja cyfrowa – Manualna 3 miesiące

 1. Użytkownik zyskuje prawo dostępu do treści bloga oraz do treści Archiwum.
 2. Czas trwania abonamentu wynosi 3 miesiące.
 3. W celu dokonania subskrypcji należy przelać płatność na konto: Bank Santander 58 1500 1865 1018 6031 2631 0000 z dopiskiem Manualna 3 miesiące.
 4. Subskrybent zyskuje dostęp do bloga przez przełączenie go przez administratora. Okres 3 miesięcy odliczany jest od momentu wpłynięcia kwoty na konto.
 5. Po wygaśnięciu okresu trwania umowy subskrypcja samoistnie wygasa, a dostęp do bloga kończy się.
 6. Subskrypcja Manualna 3 miesiące daje dostęp jednemu użytkownikowi indywidualnemu dla jednego adresu IP. Dostęp z kilku urządzeń równocześnie nie jest możliwy. Natomiast możliwy jest sukcesywny dostęp z kilku różnych urządzeń po uprzednim wylogowaniu się z jednego z nich.
 7. Czytelnik może skorzystać z opcji Cancel lub Abandon w ustawieniach konta. W przypadku opcji Cancel przy subskrypcji Manualna 3 miesiące nie zachodzi żadna zmiana, gdyż subskrypcja nie jest automatycznie odnawiana, a czytelnik ma dostęp do treści bloga do końca danego okresu rozliczeniowego. Przy wyborze opcji Abandon  czytelnik natychmiast traci dostęp do treści bloga, a kwota za niewykorzystany okres nie jest mu zwracana.
 8. Każdy subskrybent może w każdej chwili zmienić swoją subskrypcję lub anulować ją korzystając z opcji Cancel lub Abandon w ustawieniach swojego konta.
 9. Każdy subskrybent może również samodzielnie usunąć swoje konto wybrawszy uprzednio opcję Cancel lub Abandon. Usunięcie konta jest ostateczne, a dane czytelnika nie są przechowywane.
 10. Ze względu na prawo do odstąpienia od umowy przy oferowanych treściach cyfrowych użytkownik w momencie zawarcia umowy zapoznaje się z następującym oświadczeniem: “Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Mam świadomość, iż z chwilą rozpoczęcia pobierania treści cyfrowych tracę prawo do odstąpienia od umowy”. (Podstawa prawna w Polsce: art. 36 pkt 2 i 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta; podstawa prawna w Niemczech, siedzibie Mavientura: § 356 Absatz 5 BGB n.F., Oberlandesgericht München, Urteil vom 30.06.2016 – 6 U 732/16).
 11. Uzgadnia się opłatę  trzymiesięczną wysokości 90 złotych brutto płatną z góry przelewem na ww konto.
 12. Aby odnowić subskrypcję należy ponownie zarejestrować się i wykonać ww kroki.

5) Produkt 6 Subskrypcja cyfrowa – Manualna 6 miesięcy

 1. Użytkownik zyskuje prawo dostępu do treści bloga oraz do treści Archiwum.
 2. Czas trwania abonamentu wynosi 6 miesięcy.
 3. W celu dokonania subskrypcji należy przelać płatność na konto: Bank Santander 58 1500 1865 1018 6031 2631 0000 z dopiskiem Manualna 6 miesięcy.
 4. Subskrybent zyskuje dostęp do bloga przez przełączenie go przez administratora. Okres 6 miesięcy odliczany jest od momentu wpłynięcia kwoty na konto.
 5. Po wygaśnięciu okresu trwania umowy subskrypcja samoistnie wygasa, a dostęp do bloga kończy się.
 6. Subskrypcja Manualna 6 miesięcy daje dostęp jednemu użytkownikowi indywidualnemu dla jednego adresu IP. Dostęp z kilku urządzeń równocześnie nie jest możliwy. Natomiast możliwy jest sukcesywny dostęp z kilku różnych urządzeń po uprzednim wylogowaniu się z jednego z nich.
 7. Czytelnik może skorzystać z opcji Cancel lub Abandon w ustawieniach konta. W przypadku opcji Cancel przy subskrypcji Manualna 3 miesiące nie zachodzi żadna zmiana, gdyż subskrypcja nie jest automatycznie odnawiana, a czytelnik ma dostęp do treści bloga do końca danego okresu rozliczeniowego. Przy wyborze opcji Abandon  czytelnik natychmiast traci dostęp do treści bloga, a kwota za niewykorzystany okres nie jest mu zwracana.
 8. Każdy subskrybent może w każdej chwili zmienić swoją subskrypcję lub anulować ją korzystając z opcji Cancel lub Abandon w ustawieniach swojego konta.
 9. Każdy subskrybent może również samodzielnie usunąć swoje konto wybrawszy uprzednio opcję Cancel lub Abandon. Usunięcie konta jest ostateczne, a dane czytelnika nie są przechowywane.
 10. Ze względu na prawo do odstąpienia od umowy przy oferowanych treściach cyfrowych użytkownik w momencie zawarcia umowy zapoznaje się z następującym oświadczeniem: “Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Mam świadomość, iż z chwilą rozpoczęcia pobierania treści cyfrowych tracę prawo do odstąpienia od umowy”. (Podstawa prawna w Polsce: art. 36 pkt 2 i 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta; podstawa prawna w Niemczech, siedzibie Mavientura: § 356 Absatz 5 BGB n.F., Oberlandesgericht München, Urteil vom 30.06.2016 – 6 U 732/16).
 11. Uzgadnia się opłatę  trzymiesięczną wysokości 180 złotych brutto płatną z góry przelewem na ww konto.
 12. Aby odnowić subskrypcję należy ponownie zarejestrować się i wykonać ww kroki.

§ 5 Formy płatności

Użytkownik podczas procesu rejestracji automatycznej płaci kartą kredytową (Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Apple Pay, Google Pay) lub debetową (dołączoną do portali płatniczych Direct Debit, P24, iDeal, Bancontact, Giropay, Sofort, Alipay). Zastosowanie mają warunki i przepisy danych dostawców usług płatniczych. Przy braku całościowej wpłaty w terminie użytkownik nie ma prawa do użytkowania portalu. O terminie płatności decyduje zawarta subskrypcja, patrz § 6 niniejszych Warunków Ogólnych.

Użytkownik podczas procesu rejestracji manualnej przez administratora płaci przelewem z góry na konto. Przy braku całościowej wpłaty w terminie użytkownik nie ma prawa do użytkowania portalu. O terminie płatności decyduje zawarta subskrypcja, patrz § 6 niniejszych Warunków Ogólnych.

§ 6 Odpowiedzialność Użytkownika / Wymówienie umowy przez Mavientura

a) Treści użytkownika

Jedyną osobą odpowiedzialną za materiały wstawione i opublikowane na portalu jest sam dany użytkownik. Użytkownik zobowiązuje się nie wstawiać żadnych danych, których treści stanowią pogwałcenie praw osób trzecich lub łamią obowiązujące prawo. Użytkownik może wstawiać tylko te treści, do których prawa posiada lub ma skuteczne zezwolenie na publikowanie ich. Użytkownik zobowiązany jest do skasowania lub modyfikacji treści, jeśli nie odpowiadają one podanym powyżej ustaleniom. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług oferowanych przez Mavientura jedynie w ramach prawnych ustalonych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umowy i Użytkowania. Użytkownikowi zabrania się wstawiania obrazów lub treści, których przechowywanie, publikacja lub użytkowanie stanowi naruszenie prawa karnego, praw autorskich, prawa znaków towarowych oraz / lub innych praw znakowania lub oznaczania, ochrony małoletnich lub ochrony praw osobistych lub / oraz sfery prywatnej oraz / lub godzi w dobre obyczaje.

b) Wyłączenie z odpowiedzialności

Użytkownik zwalnia Mavienturę od wszelkich roszczeń, które mogą zostać zgłoszone Mavienturę przez osoby trzecie z powodu pogwałcenia zobowiązań wymienionych w § 6 przez użytkownika. Obejmuje to także zwrot kosztów koniecznego zastępstwa prawnego.

c) Blokada portalu przy podejrzeniu o nadużycie 

Przy uzasadnionym podejrzeniu o nadużycie Mavientura ma prawo do tymczasowego zablokowania dostępu do portalu oraz do zawieszenia informacji o ofertach aż do wyjaśnienia kwestii.

d) Dane profilu użytkownika

Użytkownik jest zobowiązany przedstawiania aktualnych danych danych w swoim profilu jak i do  aktualizacji ich oraz do natychmiastowego powiadomienia Mavientury w przypadku nadużycia jego profilu.

§ 7 Odpowiedzialność

a) Zwolnienie od odpowiedzialności

Mavientura oraz jej przedstawiciele prawni i inni przedstawiciele odpowiadają za winę umyślną oraz za rażące niedbalstwo. O ile dotyczy to istotnych zobowiązań umowy (zatem tych zobowiązań, których przestrzeganie ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy) Mavientura odpowiada także za zwykłe niedbalstwo. Odpowiedzialność ograniczona jest do przewidywalnych, typowych dla umowy oraz bezpośrednich przeciętnych szkód. Także w przypadku rażącego przewinienia przeciwko nieistotnym zobowiązaniom umowy Mavientura odpowiada jedynie do wysokości przewidywalnych, typowych dla umowy i bezpośrednich przeciętnych szkód.

b) Warunek odpowiedzialności

Wyżej wymienione zwolnienie od odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności za uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia. Także przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkty wadliwe zostają wyjęte z powyższego zwolnienia od odpowiedzialności.

(Warunki odstąpienia od umowy znajdziesz tu)

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

Sporządzono: 18.02.2021

Mavientura Projects e.K.

Dorfstrasse 17

D-01728 Bannewitz OT Goppeln, Germany

 

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
Tradycja i Wiara