Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 3 – Niedziela w Oktawie Wniebowstąpienia

Data

Ewangelia na Niedzielę w Oktawie Wniebowstąpienia 

J 15, 26-27 ; 16, 1-4 Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On o mnie świadectwo dawać będzie i wy świadectwo dawać będziecie, bo ze mną od początku jesteście. To wam powiedziałem, abyście się nie zrażali. Wyłączą was z synagog, a zbliża się godzina, że każdy, kto Was zabijać będzie, uczyni to mniemając, że Bogu wyświadcza przysługę. A to wam uczynią, bo nie znają Ojca ani Mnie. Ale to wam powiedziałem, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, wspomnieli na to, żem ja wam powiedział».

Homilia księdza Jakuba Wujka TJ

Tomci wam, mówi, powiedział, abyście się wy przecież nie gorszyli. Będą z was z bożnic wyrzucać i wyklinać, jako bałwochwalce, a niezbożne ludzie. A jeśliż to potkało apostoły, a cóż się dziwujemy, że i nas potyka nie tylko od żydów i poganów, ale i od tych samych, którzy się z nami w jednym Kościele pochrzcili, jeno iż odstąpili od nas, bo też nie byli z nas. Lecz to mniejsza szkoda, że nas ci z bożnic swoich wyrzucają, którzy nie znają Boga, ani prawdy Jego, bo jako ciężka rzecz jest być wyrzuconym ze społeczności wiernych członków Pana Chrystusowych, to jest z Kościoła Bożego prawdziwego, jako Chrystus powiedział i Paweł św. okazał samą rzeczą, tak zasię nie mieć z niezbożnymi, z turki, z żydy, z kacerzami społeczności żadne,j nie tylko nie masz żadnej szkody, ale owszem pożytek wielki.

A nie tylko was, prawi, z bożnic swoich wyrzucać i wyklinać będą, ale i owszem przyjdzie ta godzina, że każdy, który was zabije, będzie mniemał, że posługę wdzięczną czyni Panu Bogu. Ciężka rzecz jest być wyklętym, albo wyrzuconym ze społeczności ludzkiej, ale cięższa, gdy kogo zabiją, a najcięższa, gdy go dlatego zabiją, iż mniemają, że to bardzo dobrze czynią. Jako Paweł św., przed swoim nawróceniem, prześladując chrześcijany, mniemał, że w tem dobrze służył Panu Bogu. Takci i teraz niektórzy heretycy, potwarzając, prześladując, wyganiając, a czasem i zabijając prawe chrześcijany, kapłany, mnichy i inne sługi Boże, kościoły łupiąc, obrazy rąbiąc, depcąc św. sakramenty i bluźniąc nie tylko święte, ale i same Boga w Trójcy jedynego, snać mniemają, że bardzo dobrze czynią; ale jako Paweł św. dostąpił miłosierdzia, iż to z niewiadomości czynił w niedowiarstwie swoim a iż, skoro usłyszał głos Pański, stał się z prześladownika apostołem, tak oto ci wymówki nie mają grzechu swego, iż chcąc i wiedząc prześladują prawy Kościół Boży i powszechną wiarę, która wszędzie i zawsze słynęła między chrześcijany. Jako Pan Chrystus do żydów mówił: Bym ja był nie przyszedł, a nie mówił do nich, grzechu by nie mieli, ale teraz nie mają wymówki z grzechu swego, bo wiedzieli, a przecie w nienawiści mieli i mnie i Ojca mego.

A to wam, prawi, czynić będą, iż nie poznali Ojca ani mnie. Takci jest zaiste. Gdyby świat znał Boga, tedyby sług Jego nie prześladował. Ale teraz, iż żydzi nie poznali Ojca ani Syna, przetoż nie dziw, iż prześladują sługi i posłańce Pana Chrystusowe. Także odszczepieńcy nie znają Pana Chrystusa, iż nie znają, albo znać nie chcą Kościoła Jego prawdziwego, który jest ciało Jego, a nie znając Syna, nie znają i Ojca, który Syna poznał.

Takżeć i insi wszyscy grzeszni a niezbożni, dlatego we wszystkie złości upadają, iż nie znają Boga, bo gdyby go znali, tedyby się Go bali, jako Pana i sędziego swego, i zemściciela krzywdy sług swoich, miłowaliby go jako Ojca, wstydziliby się grzeszyć przed oczyma Tego, który wszystko widzi.

Tomci wam, prawi, mówił, abyście na to wspomnieli, gdy przyjdzie ta godzina, iżem wam to powiedział. Chce Pan Chrystus, abyście pamiętali, iż nam to wszystko opowiedzieć raczył pierwej, niż się stało. A to najprzód dlatego, abyśmy poznali, że On jest prawym Bogiem, który wszystko wie pierwej, niż się stanie.

Drugie, abyśmy się tymi przypadkami nie gorszyli, ale owszem tem ochotniej i skromniej znosili przeciwne rzeczy, jako te, które nam dawno przedtem opowiedziano, abyśmy na nie gotowsi byli.

Trzecie, abyśmy z wypełnienia tych przeciwnych rzeczy nie wątpili, że się takoż wypełnią nad nami one wszystkie dobra, które nam Pan Chrystus obiecywać raczy.

A gdy już wiemy, jaka jest moc i zacność, i sprawa Ducha św. i jako nam pilna jest potrzeba łaski i pomocy, i pociechy Jego na tym padole płaczu i w tych rozmaitych troskach i kłopotach, które nas od świata, od czarta, od ciała naszego własnego potykają, gotujmyż się, najmilejsi, co najpilniej na przyjęcie Jego. A to przez nabożną a ustawiczną modlitwę i przez pokorną spowiedź oczyszczając serca i sumienia nasze, a potem przez godne przyjęcie Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, aby tym sposobem ciała i dusze nasze były godnymi kościołami i przybytkami Ducha św., aby Pan Chrystus z Ojcem i z Duchem swym św. mieszkał w nas ustawicznie i rządził, i sprawował aż do żywota wiecznego, którego nas domieść, Panie Boże, Ojcze nasz Niebieski, przez Jezusa Chrystusa Syna Twego, a Pana naszego. Amen.

Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby nasza wola zawsze była Ci oddana i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

[the_ad id="53440"]

Pełen dostęp do treści i komentarzy dla subskrybentów. Zaloguj się lub przejdź do Rejestracji.

 


Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Więcej
wpisów

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
×
×

Koszyk