Tradycja i Wiara

 

[themoneytizer id=”81561-1″]

Sprawdź swoją wiedzę dogmatyczną odnośnie 33 dogmatów na temat Boga jako Boga.

  1. Zaznacz, czy w dany dogmat wierzysz?
  2. Podaj, na ile treść tego dogmatu jest ci znana w skali od 0 (zupełnie nieznana) do 100 (mogę wykładać)
  3. Za głosuj na 5 dogmatów z 33, które chciałbyś lepiej poznać.

245 dogmatów ze statusem „de fide”

Nauka o Bogu jednym w swojej istocie

 

1. Boga, naszego Stwórcę i Pana, można z całą pewnością poznać ze stworzonych rzeczy dzięki naturalnemu światłu rozumu.

Wierzysz w to?

 

77
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

2. Istnienie Boga jest nie tylko przedmiotem naturalnego poznania rozumowego, ale także przedmiotem nadprzyrodzonej wiary.

Wierzysz w to?

 

77
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

3. Natura Boga jest dla człowieka niepojęta.

Wierzysz w to?

 

77
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

[themoneytizer id=”81561-11″]

 

4. Błogosławieni niebios mają natychmiastową, intuicyjną wiedzę o boskiej istocie.

Wierzysz w to?

 

77
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

6. Aby naprawdę zobaczyć Boga bezpośrednio, dusza potrzebuje chwalebnego światła (lumen gloriae).

Wierzysz w to?

 

77
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

7. Natura Boga jest niepojęta nawet dla błogosławionych w niebie.

Wierzysz w to?

 

77
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

[themoneytizer id=”81561-11″]

 

8. Boskie przymioty są realnie identyczne zarówno z Jego boską istotą, jak i między sobą.

Wierzysz w to?

 

77
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

9. Bóg jest absolutnie doskonały.

Wierzysz w to?

 

77
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

10. Bóg jest absolutnie nieskończony w każdej Swojej doskonałości.

Wierzysz w to?

 

77
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

[themoneytizer id=”81561-11″]

 

11. Bóg jest absolutnie prosty.

Wierzysz w to?

 

77
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

12. Jest tylko jeden Bóg.

Wierzysz w to?

 

77
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

13. Jedyny Bóg jest w sensie ontologicznym Bogiem prawdziwym.

Wierzysz w to?

 

77
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

[themoneytizer id=”81561-11″]

14. Bóg ma nieskończoną władzę poznania.

Wierzysz w to?

 

77
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

30
15. Bóg jest absolutną dobrocią ontologiczną sam w sobie oraz w stosunku do innych.

Wierzysz w to?

 

77
1. Na ile jest znasz treść tego dogmatu?

"0" brak wiedzy, "100" wiedza na poziomie akademickim.

0

 

[themoneytizer id=”81561-11″]

16. Bóg jest absolutnie niezmienny.

Wierzysz w to?