Tradycja i Wiara

Czas lektury: 1 minuta

Ponieważ mnóstwo posoborowych ruchów, wspólnot, zakonów lub innych grup okazało się sektami, co niestety grozi również tradycjonalistom, dlatego zalecamy przeprowadzenie tegoż testu.

0%
49

Przepraszam, czy to sekta?

Test składa się 37 pytań. Podsumowanie nastąpi na końcu.

1 / 37

  1. Czy grupa skupiona jest na liderze/założycielu, a członkowie jej darzą go bezwzględnym podziwem?

2 / 37

2. Czy lider/założyciel uważa się (uważany jest) za osobę nieomylną?

3 / 37

3.  Czy lider domaga się całkowitego posłuszeństwa od członków grupy?

4 / 37

4. Czy władza lidera nad życiem członków grupy jest  nieograniczona? Czy lider dyktuje członkom szczegółowo, jak mają żyć? (Z kim mają zawrzeć związek małżeński, gdzie mieszkać, jaką pracę podjąć, czy jak dysponować pieniędzmi?)

 

5 / 37

5. Czy pytania, wątpliwości i sprzeciwy członków grupy są zbywane lub karane przez lidera?

6 / 37

6. Czy grupa/lider krytykuje i upokarza publicznie bądź prywatnie osoby należące do grupy?

7 / 37

7. Czy lider przekracza granice intymności w relacji z niektórymi członkami grupy?

8 / 37

8  Czy grupa/lider ogranicza dopływ informacji z zewnątrz np.: zabrania korzystania z mediów, czytania materiałów innych niż te proponowane przez grupę?

9 / 37

9. Czy lider grupy uważa, że nie musi odpowiadać przed żadną władzą, organizacją lub urzędem?

10 / 37

10. Czy lider wzbudza u członków poczucie winy, by ich kontrolować?

11 / 37

11. Czy grupa zajmuje się werbunkiem nowych członków?

12 / 37

12. Czy istnieje przekonanie, że tylko grupa/lider posiada monopol na prawdę, a inni ludzie pogrążeni są w błędzie? Czy tylko w tej grupie można osiągnąć zbawienie?

13 / 37

13. Czy oficjalne nauczanie grupy jest inne dla nowicjuszy, a inne dla osób z dłuższym stażem przynależności?

14 / 37

14. Czy celem grupy jest zdobywanie pieniędzy?

15 / 37

15. Czy na początku przebywania grupy otrzymuje się opiekuna starającego się nawiązać przyjaźń?

16 / 37

16. Czy opiekun wycofuje się, gdy nowy członek nie jest posłuszny?

17 / 37

17. Czy grupa przekazuje na zewnętrz pozytywny wizerunek nie mający nic wspólnego z rzeczywistością?

18 / 37

18. Czy byłeś namawiany do osobistego i finansowego zaangażowania się w grupę, zanim zapoznałeś się z nauczaniem, zasadami i zwyczajami, które obowiązują jej członków?

19 / 37

19. Czy przy pozyskiwaniu nowych adeptów grupa/lider zataja istotne informacje o charakterze grupy, przez stosowanie kłamstw, półprawd?

20 / 37

20. Czy rozpoczynając kurs prowadzony przez grupę musisz zobowiązać się do jego ukończenia?

21 / 37

21. Czy grupa uważa się za elitarną przyznając jej liderowi lub członkom specjalny status wybranych?

22 / 37

22. Czy grupa jest wrogo nastawiona wobec świata i ludzi, którzy myślą i wierzą inaczej?

23 / 37

23. Czy grupa wymaga zachowań uznawanych przez jej członków za nieetyczne zanim trafili do grupy?

24 / 37

24. Czy przynależność do grupy prowadzi do zrywania kontaktów lub zaniechania zachowań, które kiedyś uważane były za wartościowe?

25 / 37

25. Czy grupa oczekuje od członków poświęcania jej dużej ilości czasu?

26 / 37

26. Czy grupa zobowiązuje członków do zachowania milczenia na temat spraw lub czynności, które "mogłyby zostać źle zrozumiane przez ludzi z zewnątrz"?

27 / 37

27. Czy grupa określa nieetyczne zachowania w wewnętrznym kręgu grupy jako inaczej, by jawiły się jako coś innego niż są w rzeczywistości?

28 / 37

28. Czy członkowie grupy namawiani są do nieodpłatnej pracy na rzecz grupy, do przekazywania pieniędzy lub zapisywania spadków?

29 / 37

29. Czy wymaga się od członków grupy, by nawiązywali kontakty jedynie z jej członkami?

30 / 37

30. Czy członkowie grupy nigdy nie są w stanie sprostać jej wymaganiom?

31 / 37

31. Czy członkom chcącym opuścić grupę grozi się konsekwencjami materialnymi lub duchowymi?

32 / 37

32. Czy (byli) członkowie czują się przez grupę zawiedzeni i wykorzystani?

33 / 37

33. Czy członkowie grupy nakłaniani są do ekstremalnej ascezy, do samookaleczania się lub do samobójstwa, by "wejść do lepszego świata"?

34 / 37

34. Czy członkowie grupy myślą o samookaleczeniu lub mają myśli samobójcze?

35 / 37

35. Czy rezygnacja z grupy jest równoznaczna z całkowitym wykluczeniem i zerwaniem kontaktów z jej członkami?

36 / 37

36. Czy grupa/lider domaga się od członków, publicznego wyznawania swoich grzechów, słabości lub spraw wstydliwych? Czy ta wiedza jest wykorzystywana przeciw członkom grupy?

37 / 37

37. Czy jedynym rozwiązaniem dla członków grupy jest śmierć, ponieważ nie wyobrażają sobie życia poza grupą w świecie?

Your score is

The average score is 31%

0%

Za darowizny z góry dziękujemy!

 

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
Tradycja i Wiara