Portal ma być dostępny głównie dla czytelników z Polski. I to o nich pomyślano ustanawiając ceny. Polacy mieszkający za granicą wykupując subskrypcję w złotówkach płacą naprawdę mało w porównaniu z cenami życia i prasy w ich kraju. Dlatego prosimy o wspieranie naszej działalności przez jednorazowe lub cykliczne darowizny, by umożliwić stosunkowo niską cenę abonementu w złotówkach.  

Pragniemy być niezależni i informować niezależnie i dlatego nawet pozyskawszy reklamodawców chcemy opierać się głównie na subskrypcjach, by nasi czytelnicy mieli te treści, za które płacą.

Prosimy o ofiarność!