„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (21 z 22).

5. Brak jurysdykcji do słuchania spowiedzi w FSSPX ii. Kiedy zasada Ecclesia supplet nie ma zastosowania Kościół uzupełnia bowiem te braki, które obiektywnie zachodzą i na które wierny obiektywnie wpływu…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (21 z 22).

Thomas Tallis, Lamentacje Jeremiasza 1 (Alef) w wykonaniu Deller Consort

  Thomas Tallis  "Incipit lamentatio Jeremiae Prophetae" Niniejszym prezentujemy utwór Thomasa Tallisa (1505-1585) – kompozytora angielskiego, który miał szczęście i nieszczęście żyć i tworzyć w okresie zmian konfesyjnych w swojej…

Czytaj dalej Thomas Tallis, Lamentacje Jeremiasza 1 (Alef) w wykonaniu Deller Consort

„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Sprawiedliwość karząca a miłosierdzie Boże (5 z 6)

Sprawiedliwość karząca (iustitia vindicativa) a miłosierdzie Boże Odnośnie sprawiedliwości karzącej (iustitia vindicativa) panowały i panują wśród teologów dwie skrajne opinie. Pierwsza z nich i dzisiaj nader popularna głosi, że (a)…

Czytaj dalej „Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Sprawiedliwość karząca a miłosierdzie Boże (5 z 6)
„Przed Nim kroczą majestat i piękno”. Wizualne wprowadzenie do Mszy Trydenckiej. (cz. 8 z 16)
„Przed Nim kroczą majestat i piękno”. Wizualne wprowadzenie do Mszy Trydenckiej. (cz. 12 z 16)

„Przed Nim kroczą majestat i piękno”. Wizualne wprowadzenie do Mszy Trydenckiej. (cz. 8 z 16)

Poniżej przedstawiony fragment filmu ukazuje Offertorium czyli ofiarowanie Bogu przygotowanego wina i wody, które po Przeistoczeniu staną się najdoskonalszą Ofiarą z Ciała i Krwi Jego Syna. Słowa kapłana oddają ogromny…

Czytaj dalej „Przed Nim kroczą majestat i piękno”. Wizualne wprowadzenie do Mszy Trydenckiej. (cz. 8 z 16)

O predyspozycjach do studiów teologicznych (cz. 2)

2.    Predyspozycje konieczne według św. Tomasza z Akwinu Ponieważ postanowiliśmy nie narzekać, ale przedstawiać właściwe wzorce, dlatego pragniemy zaprezentować pokrótce naukę na temat predypozycji intelektualnych wymaganych od osób pragnących studiować…

Czytaj dalej O predyspozycjach do studiów teologicznych (cz. 2)

„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (20 z 22).

5. Brak jurysdykcji do słuchania spowiedzi w FSSPX Zważając na brak statusu kanonicznego FSSPX, zasuspendowanie kapłanów Bractwa oraz ich brak inkardynacji księża FSSPX nie posiadają jurysdykcji do słuchania spowiedzi. Ważnie…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (20 z 22).

„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Miłosierdzie Boże na tle innych przymiotów Boga (4 z 6)

Miłosierdzie Boże na tle innych przymiotów Boga Przeglądając wyżej wymienione zestawienie 33 przymiotów Bożych zauważyć można, że miłosierdzie wśród właściwych przymiotów Boga nie występuje. Dzieje się tak dlatego, poniewa w…

Czytaj dalej „Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Miłosierdzie Boże na tle innych przymiotów Boga (4 z 6)

Marek Alessio, Droga Neokatechumenalna – jawna herezja (5 z 5)

Zrzucanie maski? Założyciele „Drogi Neokatechumenalnej”, wierzący, że zostali wybrani, przeznaczeni do ocalenia Kościoła, który przez piętnaście wieków zbaczał z właściwej drogi, są dla członków swego ruchu prawdziwymi półbogami. Pomiędzy członkami…

Czytaj dalej Marek Alessio, Droga Neokatechumenalna – jawna herezja (5 z 5)

Marek Alessio, Droga Neokatechumenalna – jawna herezja (2 z 5)

„Liturgia dla wtajemniczonych”? Eucharystia „Drogi” jest – w najlepszym razie – liturgią skoncentrowaną na człowieku. Jest wypełnionym gwarem spotkaniem, zdominowanym przez ludzkie kaprysy i osobiste opinie, spotkaniem, w którym Kalwaria…

Czytaj dalej Marek Alessio, Droga Neokatechumenalna – jawna herezja (2 z 5)

Marek Alessio, Droga Neokatechumenalna – jawna herezja (1 z 5)

  „Droga Neokatechumenalna” jest jednym z najliczniejszych i najbardziej wpływowych „nowych ruchów kościelnych”. Autor tekstu, podążający „Drogą” przez siedem lat, ukazuje jej prawdziwy obraz i wyjaśnia, dlaczego niedawna „interwencja Watykanu”,…

Czytaj dalej Marek Alessio, Droga Neokatechumenalna – jawna herezja (1 z 5)

„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Preferencja poszczególnych przymiotów Bożych a herezje (3 z 6)

Teologiczne skutki preferowania poszczególnych przymiotów Bożych Biorąc pod uwagę prawdę wiary, iż Bóg jest doskonałą Jednością, a przymioty Jego różnią się między sobą jedynie różnicą wirtualną (distinctio virtualis) lub różnicą…

Czytaj dalej „Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Preferencja poszczególnych przymiotów Bożych a herezje (3 z 6)

„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (19 z 22).

4. Wątpliwe nauki Bractwa ii. Zalecenie nieuczestniczenia w Nowej Mszy Opierając się na swojej nauce o wadliwości lub niedoskonałości rytu Nowej Mszy oraz sugerując wadliwość intencji kapłanów ją odprawiających Bractwo…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (19 z 22).

„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Rodzaje różnic a przymioty Boże (2 z 6)

Rodzaje różnic a przymioty Boże  Ponieważ każde stworzenie poznaje na sposób, który jest zgodny z jego naturą, tak np. owady widzą inny wymiar spektrum aniżeli ludzie, dlatego też teologia scholastyczna…

Czytaj dalej „Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Rodzaje różnic a przymioty Boże (2 z 6)

Kard. Gousset „Teologia moralna” – O obowiązkach małżonków i rodziców

W kontekście pytań i zagadnień z teologii moralnej pragniemy podeprzeć się autorytetem kardynała Thomasa Gousseta (1792-1866), który miał szczęście i nieszczęście żyć w ciekawych czasach a wiarę swoją nie tylko…

Czytaj dalej Kard. Gousset „Teologia moralna” – O obowiązkach małżonków i rodziców

„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Przymioty Boga i ich podział (1 z 6)

Aby odpowiedzieć na pytanie naszej czytelniczki: „Dlaczego ufność w Boże Miłosierdzie jest zła, w obliczu czegoś dla nas niezrozumiałego?” wykazaliśmy w poprzedniej serii artykułów - "Wiara (fides) a ufność (fiducia)…

Czytaj dalej „Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Przymioty Boga i ich podział (1 z 6)

„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (18 z 22).

4. Wątpliwe nauki Bractwa i. Intencjonalność szafarza sakramentu Część trzecia. Założenie bardzo ogólnej i minimalnej intencjonalności szafarza, niezwiązanej z jego prawowiernością, jest tradycyjną nauką Kościoła, którą można odnaleźć zarówno (a)…

Czytaj dalej „Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (18 z 22).