Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (15). § 1. Pięć przyczyn błędu, które mogły wywrzeć wpływ na objawienia prawdziwe lub za takie uchodzące w pewnych epokach i krajach. Piąta przyczyna błędu.

  33. Piąta przyczyna błędu. Wspomniałem wyżej o sekretarzach. Mogą oni i bez złej woli naruszyć sens tekstu. Dodają bowiem coś od siebie w doborze wyrażeń, a nawet z pewną[…]

Kontynuuj czytanie …