Tradycja i Wiara

Katechizm Rzymski o małżeństwie: (14) Powody zawarcia małżeństwa (ii) Pomoc wzajemna

Kolejną przyczyną małżeństwa według Katechizmu Rzymskiego jest pomoc wzajemna wynikająca z komplementaryzmu.
Posłuchaj
Oceń post

Wzajemna pomoc i uzupełnienie

Przypomnijmy sobie pierwszą przyczynę małżeństwa:

ipsa diversi sexus naturae instinctu expetita societas – „pożądana społeczność [wypływająca] z samej różnorodności płci poprzez instynkt natury”.

Aby zawrzeć małżeństwo trzeba odznaczać się różnorodnością płci oraz mieć popęd seksualny do płci przeciwnej. Nie jest to stwierdzenie w roku 2021 oczywiste, gdyż zaobserwować można nie tylko nakłanianie rządów i mass mediów do tzw. sexual diversity – „seksualnej różnorodności”, to jest do różnych perwersji, ale także faktyczne pojawianie się tych ostatnich. Może poświęcimy temu zjawisku oddzielny cykl, dla czytelników o mocnych nerwach, ale oddzielenie popędu seksualnego od prokreacji sprowadza całe społeczeństwa – mały przyrost naturalny – i jednostki – frustracja i samotność – na skraj otchłani.

A skąd się to bierze?

Wydaje się, że przede wszystkim z pornografii oraz z wczesnego zetknięcia się z nią chłopców. Chłopiec, który wcześnie, to jest w wieku dzieciństwa lub dorastania natrafia na pornografię pogrążając się w otchłani masturbacji i fantazji seksualnych rzadko kiedy wychodzi na prostą. Potrzebuje on bowiem, jak w przypadku innych nałogów, coraz silniejszego i odmiennego bodźca, by doświadczyć tej samej reakcji. Nawrócony homoseksualista Joseph Sciambra, którego blog obfituje w teksty dosyć drastyczne, twierdzi, że gdyby nie zetknął się z pornografią heteroseksualną, to nigdy by homoseksualistą nie został, bo na początku podniecały go rozebrane kobiety, a później już nie. I tak mężczyzna, który od lat młodzieńczych ogląda pornografię ma przed sobą następujące drogi:

  1. Zostaje homoseksualistą,
  2. Zostaje zboczeńcem heteroseksualnym
  3. Zostaje impotentem

Przenikająca się kombinacja tych punktów jest także możliwa. Wydaje się, że po przeszłości pornograficznej normalny stosunek niejednego mężczyzną i z kobietą z ciała i krwi staje się trudny lub niemożliwy. Tego rodzaju małżeństwo być może nieważne, bo niezdolność do stosunku recte to jednak forma impotencji. W czasach sprzed pornografii internetowej, to jest sprzed lat 1990-tych, a w Polsce sprzed 1989 roku, ludzie byli mniej seksualnie zwichrowani, bo mieli faktycznie mniej pokus. I tak para pobierająca się w dziewictwie miała szansę także na udane pożycie małżeńskie, gdyż nikt nie miał żadnych uprzednich doświadczeń, uprzedzeń, zranień czy oczekiwań, a obydwie strony zwykle posiadały popęd seksualny. Obecnie wrasta także grupa ludzi aseksualnych, którzy albo przeżyli już pod tym względem tyle, że mają dość albo tacy się urodzili.  

Ale przeczytajmy raz jeszcze Katechizm Rzymski o przyczynach małżeństwa:

Leczy wyłożyć potrzeba, dla których przyczyn mąż i niewiasta złączyć się powinni. Pierwsza więc jest z natchnienia wrodzonego (a) różnej płci pożądane społeczeństwo (ipsa diversi sexus naturae instinctu expetita societas), które się dzieje (b) dla nadziei wzajemnego wsparcia (mutuum auxilii spe conciliata), aby (c) jeden drugiego ratując (ut alter alterius ope adjutus), (d) złe przypadki w życiu łatwiej znosić (vitae incommoda facilius ferre) i (e) nieudolność starości wspierać mógł (et senectutis imbecillitatem sustentare queat).

I tam, gdzie jest (a), to jest różnorodność płci, tam jest szansa na uzupełnienie i pomoc, na „nadzieję wzajemnego wsparcia” (mutuum auxilii spe). Jednym z argumentów przeciwko „małżeństwom homoseksualnym” przekonującym nawet liberałów jest stwierdzenie braku komplementaryzmu psychicznego wynikającego z komplementaryzmu płciowego. Bo jak dwóch mężczyzn lub dwie kobiety mogą się na poziomie psychicznym wzajemnie uzupełniać? Przecież takie małżeństwo to forma przedłużonego narcyzmu. Dobrze jest siebie lubić, ale nie na tyle, by się ze sobą żenić lub za mąż za siebie wychodzić. Pada wówczas argument, że jeden mężczyzna jest bardziej męski, a drugi żeński, co jest jednak mocnym argumentem za małżeństwem heteroseksualnym, gdzie ta różnorodność jest dana i zadana. Jest prawdą, że zwykle ludzie dobierają się także na podstawie cech, które cenią, bo mają je sami, ale różnica płci i związane z nią różnice psychiczne naprawdę uniemożliwiają małżeństwo z samym sobą.

Przejdźmy do następnego punktu. Co ciekawe Katechizm Rzymski nie mówi przy przyczynach małżeństwa o „wzajemnym wsparciu” (mutuum adiutorium), jak czyni to przedsoborowy Kodeks Prawa Kanonicznego (CIC 1917, can. 1013 § 1) przedstawiając cele małżeństwa („Matrimonii finis primarius est procreatio atque educatio prolis: secundarius mutuum adiutorium et remedium concupiscentiae – „Pierwszym celem małżeństwa jest zrodzenie i wychowanie potomstwa, drugim pomoc wzajemna i środek zaradczy przeciwko konkupiscencji.”), ale mówi o „nadziei wzajemnego wsparcia” (spes mutuum adiutorii). A dlaczego o nadziei, a nie o faktycznym wsparciu? Bo po pierwsze mówi i przyczynach, nie o celach, a po drugie jest chyba bardziej realistyczny od późniejszego Kodeksu, gdyż tego rodzaju nadzieja wsparcia w małżeństwie przez drugą stronę często zawodzi. Warto zastanowić się też nad tym, czego owa „wzajemność” dotyczy. Czy pomocy? Czy raczej pomocy wzajemnej? Wydaje się, że jednego i drugiego, ale chyba bardziej wzajemności. Raczej trudno znaleźć małżeństwa, w których „dawanie” i „branie” byłoby zrównoważone, co po jakimś czasie zauważają i sami małżonkowie. Druga strona zwykle mówi:

Co prawdę robię mało, ale jak na mnie to i tak dużo. Jak mnie kochasz i Ci na mnie zależy, to musisz się z tym pogodzić.

Kolejno Katechizm Rzymski liczy się z tym, że jedna strona będzie drugą stronę (c) „ratować”, chociaż łacińskie ope adjutus oznacza „czynem wspierać, pomagać, wzmacniać, oddawać usługi.”[1] A czynić tak będzie po to, by (d) znosić trudności życiowe i (e) wspierać się na starość. Wydaje się, że Katechizm Rzymski nie wychodzi z założenia filmowej miłości romantycznej, w której się wszystko wszystkim darzy. I co ciekawe ideał i paradygmat miłości romantycznej nastał na Zachodzie mniej więcej w latach 1920-30, co było zbieżne z pierwszym masowym oddziaływaniem ułudy filmu. I chociaż nasze prapraprababki mogły i przed nastaniem filmu czytywać powieści, to pomijając powieściową Panią Bovary mało której z nich powieściowa rzeczywistość zaburzała odbiór rzeczywistości właściwej na tyle, by kierować się tą pierwszą w wyborze męża… A film, choć jest sztuką najmniej realistyczną, wrażenie rzeczywistości niestety sprawia. Wydaje się, że wybierając sobie męża/żonę zaleca się:

  1. Przeczytać Księgę Hioba,
  2. Założyć najbardziej czarny scenariusz własnego życia,
  3. Znać Prawo Murphy’ego,
  4. Wiedzieć, że pokuta za życia za grzechy jest łatwiejsza od pokuty w czyśćcu,
  5. Wybrać.

[1] Plezia, Słownik łacińsko-polski, T.I, Warszawa 1998, 67.

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Najnowsze komentarze

Popularne

Czy Desiderio desideravi szykuje Nową Ekumeniczną Mszę? (1 z 3)
Rod Dreher się rozwodzi lub o religijnych mężczyznach
Bractwo św. Piusa X: nadużycia seksualne w Afryce, ks. Stehlin doprowadzał chłopców
2-go Lipca. Uroczystość Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Komu wolno błogosławić lub o błogosławieństwach przez świeckich
Refleksje po lekturze “wszystkich” objawień maryjnych (1 z 3)

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Jeśli możesz, przejmij opłaty Paypal, to więcej do nas dotrze. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
Tradycja i Wiara