Tradycja i Wiara

Kard. Bona. „O rozpoznawaniu duchów” (84). O skażeniu natury ludzkiej.

Posłuchaj
Oceń post

Po omówieniu ducha Bożego i szatańskiego kardynał Bona zwraca się do ducha ludzkiego, do czystej ludzkiej natury oraz do tego, co od końca XIX wieku pozostawiono psychologii. O ile psychologia, jako psyche – „dusza” i logia – „słowa” istniała zawsze jako dziedzina antropologii filozoficznej, będąc nauką o duszy nieśmiertelnej, w tych kierunkach, które istnienie takowej zakładały, o tyle współczesna psychologia, która jest dziedziną dosyć niejednorodną istnienia duszy nadprzyrodzonej zdecydowanie nie zakłada. Przez to psychologia jest dyscypliną czysto naturalistyczną. w filozoficznym, nie teologicznym tego słowa znaczeniu.

Piszącego te słowa bardzo bawi delegowanie przypadków duszpasterskich do „opieki psychologa”, co jest jednak zrozumiałe wtedy, gdy ludzie swoich problemów rozwiązywać nie chcą, a chcą się jedynie przed kimś „wygadać”. Ale napomknięcia posoborowego Magisterium o „zdobyczach psychologii” muszą bawić, bo co to za zdobycze? Super-Ego, Id, podświadomość, pozbawianie rozumności i wolnej woli oraz winienie Bogu ducha winnej matki względnie ewentualnie ojca. Oczywiście jest to bardzo uproszczony, ale nie całkowicie zafałszowany obraz psychologii. Istnieją psychologowie obdarzeni zdrowym rozsądkiem i celnymi poradami, ale nie dzięki psychologii, lecz pomimo.

Jednak główną różnicą pomiędzy teologią a psychologią stanowi fakt, iż psychologia zakłada bezwzględną dobroć natury ludzkiej, czego teologia nie czyni. O ile psychologia twierdzi, że wszyscy ludzie są z natury dobrze, o ile człowiek „zdrowo”, a określenie tego, co zdrowe zmienia się z dekady na dekadę, realizuję swój popęd seksualny, w czym nie przeszkadzali mu jego właśni rodzice i społeczeństwo, o tyle teologia zakłada istnienie grzechu pierworodnego i skażenie natury ludzkiej już od początku jej istnienia. I dlatego w teologii to, co naturalne nigdy nie jest samo w sobie dobre, gdyż idzie ono za właśnie tą skażoną naturą.

Teologia rozróżnia następujące formy natury:
I. Stany faktyczne

a. Status naturae elevatae – stan natury podniesionej, to jest stan prarodziców w raju, przed grzechem pierworodnym, gdy posiadali oni łaskę nadprzyrodzoną oraz dona integritatis – nadprzyrodzone dary dane tylko Adamowi i Ewie (nieśmiertelność, brak pożądliwości, ogląd Boga etc.);

b. Status naturae lapsae – stan natury upadłej, to jest stan ludzkości po grzechu rajskim aż do przyjścia Chrystusa, brak łaski nadprzyrodzonej i dona integritatis;

c. Status naturae reparatae – stan natury naprawionej poprzez przyjście Chrystusa, w którym człowiek posiada łaskę nadprzyrodzoną, nie posiadając jednak dona integritatis;

d. Status naturae glorificatae – stan natury uwielbionej, stan świętych w niebie cieszących się oglądem Boga.

II. Stany możliwe

a. Status naturae purae – stan czystej natury, możliwy stan natury ludzkiej wyposażonej w to, co do natury ludzkiej należy (rozum, wolna wola) ukierunkowanej jedynie na cel naturalny.

b. Status naturae integrae – stan nieskażonej natury, możliwy stan pierwszych rodziców, gdyby nie popełnili grzechu.

O ile teologia zakłada stan I. b lub c dla ludzi żyjących na ziemi, o tyle psychologia zakłada jakiś realny stan II. a, to jest status naturae purae – stan czystej natury, którego nigdy nie było i nie ma. Możliwość natura pura jest mimo to nauką Kościoła pewną (sententia certa), która kwestionowana była przez Lutra, Bajusa i Janseniusza. Bóg mógłby takiego człowieka stworzyć, bo gdyby tego nie mógł, to przyjąć by trzeba, że nadprzyrodzone dary dane pierwszym rodzicom, tzw. dona integritatis nadprzyrodzone nie były, a przynależały niejako do ich własnej natury. I stąd Kościół twierdzi (DH 1955, 3891), że Bóg mógłby takiego człowieka stworzyć, ale nie mógłby stworzyć człowieka w stanie grzechu, gdyż w ten sposób Bóg byłby wewnętrznie sprzeczny. (Rozróżnienie natur za: Ott, Katholische Dogmatik, Bonn 2010, 167-168.)

Ale nie tylko psychologia zakłada istnienie stanu czystej natury, chociaż nazywa to inaczej. Ta potępiona nauka wróciła tylnymi drzwiami poprzez naukę Henriego De Lubaca w jego potępionym dziele „Surnaturel”, od którego przejął ją Karl Rahner, a która pobrzmiewa także w dziełach Karola Wojtyły, a szczególnie w jego „Teologii ciała”. Bo jeśli natura jest skażona, to wszystkie jej naturalne czynności, jak np. akty małżeńskie aż tak dobre same w sobie nie są. Są o tyle dobre, o ile służą celowi prokreacji, a przynajmniej go wewnętrznie nie wykluczają. Natomiast dobroć seksu samego w sobie lub takich naturalnych cech niektórych ludzi jak pieniactwo czy lenistwo teologicznie usprawiedliwić można tylko poprzez odrzuceniu nauki o grzechu pierworodnym i jego konsekwencjach i poprzez przyjęcie nauki o istniejącej natura pura, której de facto nie było i nie ma.

Summa summarum: Jeśli coś jest naturalne, to niekoniecznie dobre.

Kard. Jan Bona

Rozdział XII.

O duchu ludzkim. O dziwnych jego odmianach. Skąd one pochodzą? Jak trudno i po czem go poznać?

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dokument1.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dokument11.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dokument12-1.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dokument13.jpg

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Najnowsze komentarze

Popularne

Demony kpią z Trójcy Świętej, bo się jej boją lub znowu o liturgii
Ofiara Kalwarii czy „Braterska uczta” lub kiedy Msza jest ważna?
Ponowne święcenia kapłańskie ks. Jacka Bałemby SDB. Kapłaństwo jako takie (1 z 4)
Bractwo św. Piusa X: nadużycia seksualne w Afryce, ks. Stehlin doprowadzał chłopców
„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (18 z 22).
Objawienia prywatne o. Rodrigue lub ponownie o tym, czy Ann Barnhardt jest opętana?

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
Tradycja i Wiara