Tradycja i Wiara

Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (47). § 2. Siedem reguł dla osób, które przekonane są, że otrzymują objawienia lub wizje (ii)

Posłuchaj
Oceń post

24. Czwarta reguła: W początkach przynajmniej trzeba delikatnie usiłować w miarę możności odsuwać objawienia i myśl swoją od nich odwracać (odnośnie wizji bez objawień, zob. n. 5). Mówię: delikatnie, bo nie trzeba posuwać się zbyt daleko, tracić pokój duszy i wprowadzać zamęt w modlitwę. Jeśli nie da się inaczej, trzeba zachować tę regułę co do zasadniczej tendencji duszy. Mówię: w początkach przynajmniej (zob. cytat św. Teresy, 36, 12), to znaczy, dopóki uczony i roztropny kierownik nie osądził, że można mieć pewne zaufanie. I wyjaśniliśmy już wyżej (5), że może on bez wielkiej zwłoki okazać prowizorycznie to zaufanie, jeżeli nadzwyczajne odczucia wyłącznie prowadzą duszę do miłości Bożej, do zaparcia się siebie i innych cnót. Powinien natomiast być ostrożniejszy, gdy chodzi o jakieś nauczanie, przepowiednie, a zwłaszcza o podjęcie trudnych czynów.

Jeśli ktoś miewa od czasu do czasu wizje prorocze, może przestać je odsuwać, jeśli się przekona, że sprawdzają się one dokładnie i nie radzą nic niestosownego. Jednakowoż winien nadal być ostrożny. Iluzja łatwo wkraść się może.

Nawet z tymi złagodzeniami reguła powyższa może wydawać się surową. A jednak głosi ją szereg takich świętych, jak Ignacy (Bolland., 31 lipca, n. 614), Filip Neri (tamże, 26 maja, 2 żywot, n. 375), Jan od Krzyża (Droga, ks. 2, rr. 11, 16, 17, 24), Teresa (zob. cytaty), Liguori (Homo apost., appendix 1, n. 23).

Główny powód leży w tym, co panuje nad całą tą kwestią: niebezpieczeństwo iluzji.

“Szatan – mówi św. Jan od Krzyża – aż dygoce z radości na widok duszy przyjmującej chętnie objawienia, a może i gotowej je uprzedzać. W takim usposobieniu znajduje on sposobność do częstszego podsuwania jej trucizny błędu i odwracania jej w miarę możności od życia z wiary. Kto sobie życzy objawień, popadnie w ciężkie błędy” (Droga, ks. 2, r. 11).

Święty dodaje też dwie inne racje:

„Najpierw przez to uwalnia się człowiek od pracy nad rozróżnianiem prawdy od fałszu, co jest traceniem czasu i źródłem niepokojów” (tamże, r. 17).

„Postępując inaczej kierownicy narażają i siebie, i swych penitentów na nie kończące się niebezpieczeństwa i kłopoty” (tamże).

Po wtóre, gdy chodzi o komunikacje nie czysto intelektualne, jeśli się nie odrzuca tych łask, zaczynają one przeszkadzać życiu wewnętrznemu, gdyż dusza na nich się zatrzymuje i traci swój pęd do rzeczy niewidzialnych (tamże, r. 11) [5].

Święty podwaja jeszcze surowość, gdy chodzi o wizje czy słowa podawane zmysłom cielesnym:

“Trzeba koniecznie ich unikać, bez badania, czy pochodzą od dobrego czy złego ducha” (Droga, ks. 2, r. 11).

Kiedy w ten sposób stara się człowiek odsuwać objawienie, nie twierdzi przez to, że ono jest fałszywe, przynajmniej w części, lecz wyraża tylko, że nie jest pewny prawdy. Nie ma więc powodu do obaw i sądzenia, że zasłużyło się na jakąś iluzję za zaniedbanie natchnień Bożych! Nie trzeba patrzeć tak czarno: wszystko się dzieje w myśl zasad roztropności, bez wydawania sądu o wartości samej rzeczy.

[5]

“Niemożliwe jest dla duszy dojść w tym życiu do szczytu zjednoczenia miłości przez same tylko środki zmysłom podległe… Kiedy ona już tam doszła, Bóg nie udziela się jej dalej pod zasłoną wizji wyobrażeniowych, podobieństw lub figur. Mówi z nią (jak z Mojżeszem) twarzą w twarz, to znaczy, że Jego niezłożona i czysta istota stając się przez nadmiar Jego miłości jakby ustami Boga, łączy się z czystą i nie złożoną istotą duszy przez wolę, która jest ustami duszy, chciwymi wchłonięcia w siebie ducha miłości. Rozumie się więc, że dla ziszczenia tego przedziwnego zamiaru trzeba odmówić sobie mężnie i hojnie innych łask nadzwyczajnych i cząstkowych wiadomości… (tamże, r. 16). Działalność zmysłów i poznanie, jakie z nich wypływa, są poznawaniem dziecka. Jeżeli więc dusza chce im być zawsze poddaną, pozostanie w stanie dziecięctwa… Powinna więc porzucić środek zmysłowy, którego i Bóg by jej nie dawał, gdyby była zdolna przyjąć Jego łaski duchowo, drogą bardzo daleką od zmysłów” (tamże, r. 17).

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Najnowsze komentarze

Popularne

Czy Desiderio desideravi szykuje Nową Ekumeniczną Mszę? (1 z 3)
Rod Dreher się rozwodzi lub o religijnych mężczyznach
Bractwo św. Piusa X: nadużycia seksualne w Afryce, ks. Stehlin doprowadzał chłopców
2-go Lipca. Uroczystość Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Komu wolno błogosławić lub o błogosławieństwach przez świeckich
Refleksje po lekturze “wszystkich” objawień maryjnych (1 z 3)

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Jeśli możesz, przejmij opłaty Paypal, to więcej do nas dotrze. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
Tradycja i Wiara