Jak zarejestrować się i wykupić subskrypcję?

Wybierz subskrypcję

 • Aby zarejestrować się wybierz żądaną subskrypcję klikając na nią.
  • Informacje o subskrypcjach znajdziesz tu
  • Przy wszystkich subskrypcjach obowiązuje zasada:
   • Najpierw zarejestruj się
   • Następnie zapłać
  • Po rejestracji otrzymasz email potwierdzający, a administrator informowany jest dokonaniu jej.

Filmik - wybór subskrypcji

Aby ponownie obejrzeć animację odśwież stronę w swojej przeglądarce.

Wybierz formę płatności

 • W zależności od wybranej subskrypcji możliwe są następujące formy płatności:
  • Przy automatycznej (miesięczna, roczna, rodzinna miesięczna, rodzinna roczna) > Credit/Debit Card (Karta kredytowa lub debetowa)
  • Przy przelewem (Manualna 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy) > Manual/Offline (Przelewem offline)
  • Przy wszystkich subskrypcjach obowiązuje zasada:
   • Najpierw zarejestruj się
   • Następnie zapłać
  • Po rejestracji otrzymasz email potwierdzający, a administrator informowany jest dokonaniu jej.

Filmik - formy płatności

Aby ponownie obejrzeć animację odśwież stronę w swojej przeglądarce.

Wybierz odnawianie subskrypcji

 • Przy subskrypcji automatycznej (miesięczna, roczna, rodzinna miesięczna, rodzinna roczna) możliwa jest opcja Automatycznego odnawiania subskrypcji.
  • Przy zaznaczonej opcji subskrypcja wraz z płatnością odnawiana jest co miesiąc lub co rok. 
  • Przy niezaznaczonej opcji subskrypcja i płatność ogranicza się do danego miesiąca lub roku.
 • Przy subskrypcji przelewem (manualna 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy) opcji Automatycznego odnawiania subskrypcji nie ma.

Filmik - odnawianie subskrypcji

Aby ponownie obejrzeć animację odśwież stronę w swojej przeglądarce.

Wprowadź swoje dane

 • Po wyborze
  • Subskrypcji
  • Formy płatności
  • Opcji odnawiania lub nieodnawiania subskrypcji
 • Należy wprowadzić
  • Kod zniżkowy (jeśli się takowy posiada)
  • Swoje dane
  • Zaznaczyć obydwa pola wyboru (Zgodę na rozpoczęcie dostarczania treści, Akceptacja warunków umowy i innych dokumentów.)
  • W przypadku subskrypcji automatycznej dane karty kredytowej lub debetowej.

Przykład rejestracja automatyczna

 • Przy wszystkich subskrypcjach obowiązuje zasada:
  • Najpierw zarejestruj się
  • Następnie zapłać
  • Po rejestracji otrzymasz email potwierdzający, a administrator informowany jest dokonaniu jej.

Tłumaczenie terminów obcojęzycznych rejestracji na polski:

 • Discount Code – Kod zniżkowy, Enter discount – wprowadź kod zniżkowy, Apply – Zastosuj (Zniżka pojawia się po rejestracji)
 • Username * – Nazwa użytkownika* (*= pole wymagane dla ukończenia rejestracji)
 • E-mail – Email
 • First Name – Imię
 • Last Name – Nazwisko
 • Password* – Hasło* 
 • Repeat Password* – Powtórz Hasło* 
 • Credit/Debit Card Information – Informacja o karcie kredytowej/debetowej
 • Kartennummer – Numer karty
 • MM /JJ Prüfziffer – Miesiąc/ Rok  Kod CVV
 • Billing First Name* – Imię na rachunku
 • Billing Last Name* – Nazwisko na rachunku
 • Billing Email* – Email na rachunku
 • Billing Company – Firma na rachunku
  • If entered, this will appear on the invoice, replacing the First and Last Name – Jeśli wprowadzona, nazwa firmy pojawi się na rachunku zastępując imię i nazwisko
 • Billing Address* – Adres na rachunku
 • Billing City* – Miejscowość na rachunku
 • Billing Zip/Postal Code – Kod pocztowy na rachunku
 • Billing Country* – Kraj na rachunku
 • Billing State/Province – Stan/Prowincja na rachunku
 • Register – Zarejestruj się

Uwagi!

 • Nie wszystkie pola są wymagane do ukończenia rejestracji.
  • Wymagane pola oznaczone są*, przy braku ich wypełnienia rejestracja nie powiedzie się.  
 • Dane karty kredytowej muszą być prawdziwe, a karta ważna.
  • Jeśli Twoja karta nie jest akceptowana, to wymaga ona dodatkowej autoryzacji i aktywacji w Twoim banku, patrz tu.
 • Po rejestracji na podany email przesłane zostaną dane aktywacji.
  • Dostęp do treści następuje natychmiast.
 • W momencie naciśnięcia Register pobierane jest wpisowe wysokości 6,99 zł za 7 dniowy zniżkowy okres próbny.
  • 8 dnia od rejestracji pobierany jest abonament za okres rozliczeniowy z góry.
  • Do 8 dnia można zrezygnować z subskrypcji w opcji „Cancel” lub „Abandon”, patrz tu.
  • Wpisowe pobierane jest niezależnie od rezygnacji.

Filmik - rejestracja automatyczna

Aby ponownie obejrzeć animację odśwież stronę w swojej przeglądarce.

Przykład rejestracja przelewem

 • Przy wszystkich subskrypcjach obowiązuje zasada:
  • Najpierw zarejestruj się
  • Następnie zapłać
  • Po rejestracji otrzymasz email potwierdzający, a administrator informowany jest o jej dokonaniu.

Tłumaczenie terminów obcojęzycznych rejestracji na polski:

 • Discount Code – Kod zniżkowy, Enter discount – wprowadź kod zniżkowy – Apply – Zastosuj (Zniżka pojawia się po rejestracji)
 • Username * – Nazwa użytkownika* (*= pole wymagane dla ukończenia rejestracji)
 • E-mail – Email
 • First Name – Imię
 • Last Name – Nazwisko
 • Password* – Hasło* 
 • Repeat Password* – Powtórz Hasło* 
 • Billing First Name* – Imię na rachunku
 • Billing Last Name* – Nazwisko na rachunku
 • Billing Email* – Email na rachunku
 • Billing Company – Firma na rachunku
  • If entered, this will appear on the invoice, replacing the First and Last Name – Jeśli wprowadzona, nazwa firmy pojawi się na rachunku zastępując imię i nazwisko
 • Billing Address* – Adres na rachunku
 • Billing City* – Miejscowość na rachunku
 • Billing Zip/Postal Code – Kod pocztowy na rachunku
 • Billing Country* – Kraj na rachunku
 • Billing State/Province – Stan/Prowincja na rachunku
 • Register – Zarejestruj się

Uwagi!

 • Nie wszystkie pola są wymagane do ukończenia rejestracji.
  • Wymagane pola oznaczone są*, przy braku ich wypełnienia rejestracja nie powiedzie się.  
 • Po rejestracji na podany email przesłane zostaną dane aktywacji oraz dane konta, na które należy dokonać przelewu.
  • Prosimy najpierw dokonać rejestracji, a następnie wysłać przelew, bo tylko w tedy paywall informuje nas o rejestracji „w zawieszeniu”.
  • Przyłączenie następuje przez administratora, a wszystkie daty trwania abonamentu zostaną uzupełnione.

Filmik - rejestracja przelewem

Aby ponownie obejrzeć animację odśwież stronę w swojej przeglądarce.

Podziel się:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: