Jak wykupić subskrypcję automatyczną?

Wybierz automatyczną

 • Aby zarejestrować się wybierz żądaną subskrypcję klikając na nią.
  • Informacje o subskrypcjach automatycznych znajdziesz > tu  
  • Przy wszystkich subskrypcjach obowiązuje zasada:
   • Najpierw rejestracja
   • Następnie zapłata
  • Po rejestracji otrzymasz email potwierdzający, a informacja o rejestracji przesyłana jest do administratora. 

Filmik - wybór automatycznej

Aby ponownie obejrzeć animację odśwież stronę w swojej przeglądarce.

Wybierz formę płatności

 • Przy subskrypcji automatycznej
  • miesięczna,
  • roczna,
  • rodzinna miesięczna,
  • rodzinna roczna
 • następuje płatność Kartą kredytowa lub debetową (Credit/Debit Card )

Filmik - płatność kartą

Aby ponownie obejrzeć animację odśwież stronę w swojej przeglądarce.

Wybierz odnawianie subskrypcji

 • Przy subskrypcji automatycznej  istnieje opcja Automatycznego odnawiania subskrypcji.
  • Przy zaznaczonej opcji subskrypcja wraz z płatnością odnawiana jest co miesiąc lub co rok. 
  • Przy niezaznaczonej opcji subskrypcja i płatność ogranicza się do danego miesiąca lub roku.

Filmik - odnawianie subskrypcji

Aby ponownie obejrzeć animację odśwież stronę w swojej przeglądarce.

Wprowadź swoje dane

 • Po wyborze
  • Subskrypcji
  • Formy płatności
  • Opcji odnawiania lub nieodnawiania subskrypcji
 • Należy wprowadzić
  • Kod zniżkowy (jeśli się takowy posiada)
  • Swoje dane
  • Zaznaczyć obydwa pola wyboru (Zgodę na rozpoczęcie dostarczania treści, Akceptacja warunków umowy i innych dokumentów.)
  • W przypadku subskrypcji automatycznej dane karty kredytowej lub debetowej.

Rejestracja przy automatycznej

 • Przy wszystkich subskrypcjach obowiązuje zasada:
  • Najpierw zarejestruj się
  • Następnie zapłać
  • Po rejestracji otrzymasz email potwierdzający, a administrator informowany jest dokonaniu jej.

Tłumaczenie terminów obcojęzycznych rejestracji na polski:

 • Discount Code – Kod zniżkowy, Enter discount – wprowadź kod zniżkowy, Apply – Zastosuj (Zniżka pojawia się po rejestracji)
 • Username * – Nazwa użytkownika* (*= pole wymagane dla ukończenia rejestracji)
 • E-mail – Email
 • First Name – Imię
 • Last Name – Nazwisko
 • Password* – Hasło* 
 • Repeat Password* – Powtórz Hasło* 
 • Credit/Debit Card Information – Informacja o karcie kredytowej/debetowej
 • Kartennummer – Numer karty
 • MM /JJ Prüfziffer – Miesiąc/ Rok  Kod CVV
 • Billing First Name* – Imię na rachunku
 • Billing Last Name* – Nazwisko na rachunku
 • Billing Email* – Email na rachunku
 • Billing Company – Firma na rachunku
  • If entered, this will appear on the invoice, replacing the First and Last Name – Jeśli wprowadzona, nazwa firmy pojawi się na rachunku zastępując imię i nazwisko
 • Billing Address* – Adres na rachunku
 • Billing City* – Miejscowość na rachunku
 • Billing Zip/Postal Code – Kod pocztowy na rachunku
 • Billing Country* – Kraj na rachunku
 • Billing State/Province – Stan/Prowincja na rachunku
 • Register – Zarejestruj się

Uwagi!

 • Nie wszystkie pola są wymagane do ukończenia rejestracji.
  • Wymagane pola oznaczone są*, przy braku ich wypełnienia rejestracja nie powiedzie się.  
 • Dane karty kredytowej muszą być prawdziwe, a karta ważna.
  • Jeśli Twoja karta nie jest akceptowana, to wymaga ona dodatkowej autoryzacji i aktywacji w Twoim banku, patrz > tu.
 • Po rejestracji na podany email przesłane zostaną dane aktywacji.
  • Dostęp do treści następuje natychmiast.
 • W momencie naciśnięcia Register pobierane jest wpisowe wysokości 6,99 zł za 7 dniowy zniżkowy okres próbny.
  • 8 dnia od rejestracji pobierany jest abonament za okres rozliczeniowy z góry.
  • Do 8 dnia można zrezygnować z subskrypcji w opcji „Cancel” lub „Abandon”, patrz tu.
  • Wpisowe pobierane jest niezależnie od rezygnacji.

Filmik - rejestracja przy automatycznej

Aby ponownie obejrzeć animację odśwież stronę w swojej przeglądarce.

Jak odnowić subskrypcję?

 • Jeśli Twoja subskrypcja automatyczna wygasła
  • Brak opcji automatycznego odnawiania > wygaśnięcie (expired)
  • Zakończenie zniżkowego okresu próbnego > wygaśnięcie (expired)
  • Rezygnacja w trybie cancel (zachowanie subskrypcji i dostęp i rozliczenie kartą do końca okresu rozliczeniowego)
  • Likwidacja w trybie abandon (likwidacja subskrypcji i natychmiastowy brak dostępu do bloga i do karty klienta)
 • Może odnowić ją na stronie konta w następujący sposób

Filmik - odnawianie automatycznej
po wygaśnięciu (expired)

 • Jeśli Twoja subskrypcja wygasła (expired) i chcesz odnowić tę samą subskrypcję:
  • Zaloguj się
  • Kliknij Renew – „odnów”
  • Wybierz opcję automatycznego odnawiania lub też nie
  • Wprowadź dane własne i karty
  • Kliknij na Renew Subscription – „odnów subskrypcję”

Aby ponownie obejrzeć animację odśwież stronę w swojej przeglądarce.

Filmik - odnawianie automatycznej
po rezygnacji (canceled)

 • Jeśli sam zrezygnowałeś ze swojej subskrypcji (canceled) i chcesz odnowić tę samą subskrypcję:
  • Zaloguj się
  • Kliknij Renew – „odnów”
  • Wybierz opcję automatycznego odnawiania lub też nie
  • Wprowadź dane własne i karty
  • Kliknij na Renew Subscription – „odnów subskrypcję”

Aby ponownie obejrzeć animację odśwież stronę w swojej przeglądarce.

Filmik - odnawianie automatycznej
po likwidacji (abandoned)

 • Jeśli sam zlikwidowałeś swoją subskrypcję (abandoned), wówczas Twoje konto jest puste (You do not have any subscriptions attached to your account – „Nie masz subskrypcji dołączonych do Twojego konta”).
 • Jeśli chcesz odnowić tę samą subskrypcję:
  • Zaloguj się
  • Kliknij click here – „kliknij tu” pod koniec zdania To purchase a subscription, you can click here – „Aby nabyć subskrypcję możesz kliknąć tu.”
  • Trafiasz na stronę rejestracji
  • Wprowadź dane własne i karty
  • Możesz nabyć dowolną subskrypcję z tą zlikwidowaną włącznie.

Aby ponownie obejrzeć animację odśwież stronę w swojej przeglądarce.

Jak zmienić subskrypcję?

 • Jeśli chcesz zmienić swoją subskrypcję automatyczną:
  • z jednej automatycznej na drugą automatyczną lub
  • z automatycznej na manualną
 • musisz:
  • poczekać na jej wygaśnięcie,
  • zrezygnować z niej w trybie cancel (zachowanie subskrypcji i dostęp do końca okresu rozliczeniowego),
  • zlikwidować ją w trybie abandon (likwidacja subskrypcji i natychmiastowy brak dostępu).
 • Wtedy możesz zmienić subskrypcję na stronie rejestracji, nie w samym koncie! 
  • Na stronie rejestracji widzisz u góry swoją ostatnią lub aktualną subskrypcję

Filmik - zmiana subskrypcji

Aby ponownie obejrzeć animację odśwież stronę w swojej przeglądarce.

Podziel się:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: