Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (38). § 3. Dziewięć środków do zdobycia informacji o objawieniu rozważanym czy to w sobie, czy w towarzyszących mu okolicznościach.

Data

48.

6. Jakich uczuć, pokoju czy też zamieszania, doświadcza osoba w czasie objawienia lub po nim?

Św. Ignacy i św. Katarzyna Sieneńska (Dial., r. 71) przywiązują wielką wagę do tego środka rozróżnienia.

Gdy chodzi o przelotne natchnienia, często się zdarza, że te uczucia zaledwie dają się stwierdzić; lecz nie może się to dziać w wypadku czynności tak niezwykłej jak objawienie lub wizja, chyba że pochodzą one nie od obcego ducha, lecz z naszego własnego działania.

49. Oto reguła, którą w tej kwestii można postawić:

U osób dobrej woli (a o tych tylko tutaj mówimy) czynność dobrego ducha (tj. Boga lub aniołów) tym się charakteryzuje, że przynosi pokój, radość, bezpieczeństwo, odwagę, z wyjątkiem może pierwszej chwili, w której się objawia.

To ostatnie zastrzeżenie tym się tłumaczy, że na początku dotknięcia Bożego można doznać zadziwienia, niepokoju, zamieszania, a nawet dużego lęku. Ale po chwili zastanowienia pokój powraca. Tak np. Najśw. Panna zatrwożyła się zrazu przy zwiastowaniu (Ek. 1, 29), lecz wnet odzyskała pokój. Te same uczucia spotykamy u Abrahama przy jednej z wizji (Rdz. 15, 12), u Zachariasza, gdy mu archanioł zapowiada narodzenie syna (Łk. 1, 12), u pobożnych niewiast na widok anioła strzegącego grobu Zbawiciela (Mk 16. 6. 8), u apostołów, gdy Chrystus zmartwychwstały zjawia im się w wieczerniku (J. 20, 19. 26).

Początkowe zamieszanie może i stąd pochodzić, że pycha i zmysłowość człowieka buntują się przeciw jakiejś żądanej ofierze, ale to dzieje się tylko w niższych władzach duszy.

Przynosząc pokój, dobry duch działa nie tylko na wolę pobudzając ją łagodnie do dobrego, lecz i na rozum. Idea, jaka niesie, wydaje się nam naturalna, rozumna, zgodna z tym, czego Bóg ma prawo od nas żądać. Czy jako światło, czy jako impuls. Bóg owłada duszą bez oporu. Św. Ignacy powiada, że wchodzi w duszę tak łagodnie, jak kropla wody w gąbkę (jw., n. 7).

50. Działanie złego ducha ma skutki wprost przeciwne. Kiedy działa na osobę dobrej woli, wywołuje, z wyjątkiem może pierwszej chwili, zamieszanie, smutek, zniechęcenie, niepokój i ciemność. Św. Teresa dodaje, że nieraz doświadcza się tych uczuć, nie rozumiejąc, skąd one pochodzą (Życie, r. 25).

W pierwszej chwili można doświadczyć radości, bo zły duch podsuwa jakąś myśl sprzyjającą naszym popędom i ziemskim upodobaniom, tj. pragnieniu zaszczytów i przyjemności zmysłowych.

Ale w dalszym ciągu jego światło jest jak błyski burzy, niedostateczne, niespokojne, przerywane ciemnością. Jego zaś impulsy są denerwujące, często wewnętrznie sprzeczne, prowadzące do niesmaku i zniechęcenia. Jednym słowem, natchnienie i impuls szatana spotykają się z tajemniczym oporem w duszy dobrej woli.

Św. Teresa i św. Jan od Krzyża zaznaczają często ten charakter diabelskiego działania, mówiąc o wizjach umysłowych Zbawiciela [7]. Święta tak to tłumaczy:

„Czy ta przykrość zmieszana z niepokojem nie stąd pochodzi, że jeden duch odczuwa obecność drugiego?” (Życie, r. 25).

[7]

„Uczucie tej obecności jest tak delikatne, ze nie wiadomo, jak je wyrazić… Błogosławione skutki jego w duszy nie mogą pochodzić z melancholii. Pokój, którym dusza się cieszy, jest tak głęboki, pragnienie podobania się Bogu tak stałe i wzgarda wszystkiego, co do Niego nie prowadzi, tak absolutna, że szatan nie może być sprawę takich dóbr… Ta łaskawość Boskiego Mistrza wprowadza dusze w wielkie zawstydzenie w głęboką pokorę, gdyby zaś to była sprawa szatańska, czułoby się coś przeciwnego… Jeśliby to uczucie obecności Pana było dziełem wyobraźni, nie trwałoby tak długo, a gdyby pochodziło od złego ducha, nie dawałoby takiego pokoju. Ten wróg naszego zbawienia nie chce i nie może przynieść nam takiego dobra… A zresztą to wielkie zjednoczenie duszy z Bogiem i to usiłowanie, aby ciągle o Nim myśleć, przyniosłyby szatanowi tak gorzki zawód, że jeśliby kiedy spróbował w ten sposób oszukiwać, nie powracałby często do tego środka” (Twierdza, 6, r. 8).

[wpedon id=”24285″ align=”left”]

Tradycja i Wiara – Prenumerata

Automatyczna – 19,90 zł lub 29,90 zł miesięcznie

Manualna 1 – 60 zł lub 90 zł co 3 miesiące

Manualna 2 – 120 zł lub 180 zł co 6 miesięcy

Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Więcej
wpisów

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
×
×

Koszyk