Używajmy wody święconej

Data

Woda święcona jest podstawą codziennego uświęcenia, bo zwykle jest wszędzie dostępna.

   Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 1166), określa sakramentalia w następujący sposób: „Sakramentalia są świętymi znakami, przez które na podobieństwo sakramentów są oznaczone i otrzymywane ze wstawiennictwa Kościoła skutki, zwłaszcza duchowe. Kto je przyjmuje z wiarą, dostępuje ich zbawiennych skutków”. Oczywiście, sakramentalia działają tym skuteczniej, im mocniejsza jest wiara, a stosowane bez wiary nie dają efektu.

   Tradycja katolicka obejmuje korzystanie z sakramentaliów: wody święconej, poświęconych medalików, figur, obrazów, ikon, różańca, szkaplerzy, święconej soli i oleju. Trzeba korzystać z sakramentaliów w celu uzdrawiania i zapewnienia opieki Bożej. Ważną rzeczą jest jednak, by pamiętać, iż to Jezus uzdrawia i chroni.

   Aspersja obejmuje wezwanie do modlitwy, by Bóg pobłogosławił wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę chrztu, i o pomoc w zachowaniu wierności Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Podane są dwie modlitwy błogosławienia na niedziele w ciągu roku oraz trzecia przewidziana na okres wielkanocny. Przed Soborem Watykańskim II aspersję wykonywano w każdą niedzielę podczas sumy. Obecnie tylko w Wielką Sobotę.

Modlitwy te zawierają prośbę o pobłogosławienie wody, by pokropienie nią odnowiło w zebranych źródło łaski, chroniło od zła całego człowieka (dusza i ciało), by uprosiło przebaczenie grzechów, w tym celu, by mogli sprawować święte tajemnice z czystym sercem. Podczas aspersji przewidziany jest śpiew Psalmu 50 z antyfoną: „Pokrop mnie (Asperge(s) me), Panie, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję”. W czasie wielkanocnym śpiewa się natomiast Psalm 107: „Wysławiajcie Pana, bo jest dobry” z antyfoną: „Zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Alleluja”.

S.  Asperges me,M.  Dómine, hysópo, et mundábor : lavábis me, et super nivem dealbábor.Miserére mei, Deus, secúndum magnam misericórdiam tuam.Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto : sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.S.  Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.

M.  Et salutáre tuum da nobis.

S.  Oremus. Praesta nobis, qaesumus, Domine, hac aqua aspersis, sanitatem corporis, integritatem mentis, tutelam salutis, securitatem spei, corroborationem fidei. Per Christum Dominum nostrum.

M.  Amen.

K.  Pokropisz mnie,W.  Panie, hizopem, a stanę się czysty. Obmyjesz mnie a nad śnieg wybieleję.Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego.Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.K.  Okaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje.

W.  I daj nam zbawienie Twoje.

K.  Módlmy się. Udziel nam, prosimy, Panie, tą wodą obmytym uzdrowienia ciała, czystości umysłu, ochrony zbawienia, bezpieczeństwa nadziei i umocnienia wiary. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.  Amen.

Pokropienie się wodą święconą przypomina, że zostaliśmy odkupieni przez chrzest. Przypomina, że możemy żyć jak „nowi ludzie” – „odrodzeni z wody i z Ducha Świętego” (J 3,5) – bo umarł w nas „stary człowiek”. Dzięki temu stale pamiętamy, żeby chronić naszą duszę od grzechów powszednich. Oczywiście łaska nie działa automatycznie, wykonanie samego znaku to za mało, aby odczuć jego moc, potrzebna jest postawa wiary – autentycznego świadectwa. Woda święcona, często używana w rytuałach liturgicznych, zasadniczo odwołuje się do wody chrztu świętego, za pomocą której staliśmy się dziećmi Bożymi. Według formuły błogosławieństwa woda święcona oddala nieprzyjaciela, chroni domy, pomaga wyjść zwycięsko z walki przeciwko sugestiom i cierpieniom, także fizycznym, wywieranym przez szatana. Wodę święconą można pić, można też nią zwilżyć ciało w miejscach najbardziej bolesnych, można a nawet trzeba nią skropić pomieszczenia i przedmioty ogólnego użytku.

Wody święconej mogą używać wszyscy. W sytuacjach nękania ze strony złego ducha każdy człowiek może się zwrócić do niego w prosty sposób: szatanie, idź precz ode mnie! Jest to zwrot skierowany bezpośrednio do złego ducha. W jednym z dokumentów kościelnych przewidziana jest możliwość, osobistej obrony przed złym duchem. Osoba taka może mówić: idź precz, szatanie, ode mnie! Osoba świecka nie może tego czynić w stosunku do innych osób, natomiast w stosunku do siebie może.

Wchodząc do kościoła, jako Domu Bożego, sięgamy dłonią do kropielnicy i czynimy znak krzyża dla przypomnienia sobie, kim jesteśmy i dla Kogo tu przychodzimy. Uświadamiamy sobie, że jesteśmy częścią wspólnoty dzieci Bożych. Nie trzeba przekonywać, jak ważna jest ta świadomość dla przeżywania modlitwy osobistej, a jeszcze bardziej wspólnotowej Eucharystii. Dobrze przeżywana Msza św. to wspólne spotkanie dzieci Bożych z Ojcem, przez Syna, w Duchu Świętym. Przychodząc zatem na Mszę św. potrzebujemy odnowienia tej świadomości, co ułatwia przy wejściu znak krzyża wodą święconą. Potem, w trakcie Eucharystii ta świadomość narasta i potęguje się aż do zjednoczenia z Bogiem w Komunii Świętej. Jednoczymy się z Nim w sakramencie, do którego owocnego przeżycia przygotowały nas między innymi sakramentalia (do nich należy pokropienie wodą święconą). Przeżywamy zatem z całą mocą obecność Boga w sobie.

Kościół św. udziela odpustu cząstkowego (wcześniej: odpustu stu dni) za każde przeżegnanie się wodą święconą. Nie zapominajmy również wziąć ze sobą wody święconej na cmentarz, gdy idziemy tam odwiedzić groby naszych bliskich zmarłych. Skrapianie nią grobów przynosi wielką ulgę zmarłym cierpiącym w czyśćcu. Poza Ofiarą Mszy św. i odpustem zupełnym, nic nie może dać większej ulgi duszom czyśćcowych jak pokropienie wodą święconą grobów, gdzie spoczywają prochy ich ciał.

Powiedzenie: „Bać się czegoś jak diabeł święconej wody”, jest jak najbardziej prawdziwe. Stąd warto mieć także w domu, przy drzwiach, kropielnicę i jej używać. Ważna jest również życzliwość między ludźmi, bowiem wówczas nie będzie złorzeczenia czy zazdrości. Jednocześnie nie możemy ulegać lękowi, że wszędzie czyha na nas zło: w każdej bajce, symbolu czy muzyce. Oczywiście bywają takie, które są demoniczne, ale nie możemy wszędzie panicznie doszukiwać się działania diabła – to nie jest chrześcijańskie podejście. Warto jednak mieć w sercu słowa św. Pawła, który zachęca do tego, aby unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła.

 Kropielnica ma swój pierwowzór w Starym Testamencie: miedziany basen stojący przed Przybytkiem służył do rytualnych ablucji. Również Jezus, wstępując po chrzest do Jordanu, uświęcił wodę, potwierdzając jej moc oczyszczania z grzechu. Stąd też bywa, że kropielnica ma kształt muszli, za pomocą której – wedle tradycji – Jan chrzcił w Jordanie. Czasami naczynie na wodę wkomponowane jest w postać ukrzyżowanego Chrystusa albo modlącą się Matkę Boską, najczęściej jednak podtrzymuje je w rękach Anioł Stróż.

 Crzcielnica. Miejscem przechowywania wody chrzcielnej jest chrzcielnica. Powinna znajdować się w każdym kościele parafialnym i w miarę możliwości przy niej powinno udzielać się chrztu. Nierzadko zdarza się, że chrzcielnica jest „liturgicznym meblem”, z którego nikt nie korzysta. Są kościoły, w których chrzcielnica zamknięta jest na kłódkę, której nie otwiera się nawet w Wigilię Paschalną. Szkoda, bo jej symbolika jako źródła chrzcielnego jest jedyna i niezastąpiona. Jaki to piękny widok, gdy ktoś modli się przy chrzcielnicy, dziękując Bogu za dar wiary. Jakie to radosne, gdy proboszcz zaprasza wiernych, by w Niedzielę Chrztu Pańskiego i na Wielkanoc podchodzili całymi rodzinami do ozdobionej kwiatami chrzcielnicy, by uwielbiać Boga, Dawcę życia wiecznego.

Kropielnica. Przy wejściu do świątyni rozglądamy się za kropielnicą, by móc ręką zanurzoną w wodzie święconej uczynić na swym ciele znak krzyża. Jest to bardzo prosta forma odnowienia przymierza chrzcielnego i warto bardzo świadomie czynić te gesty. Wchodząc do kościoła, wspominamy moment, gdy zostaliśmy włączeni w Kościół. Prosimy Boga, by usunął z naszego serca to, co przeszkadza nam w pełnym spotkaniu się z Nim w domu modlitwy.

Kropielniczka. Tradycją katolickich domów było zawieszanie kropielniczki z wodą święconą przy drzwiach wejściowych. Podobnie jak w świątyni, ten zwyczaj pomagał domownikom i gościom żyć prawdą, że rodzina to domowy Kościół oraz że w codzienności życia objawia się Bóg.

Najstarsze polskie kropielniczki domowe pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku. Początkowo wytwarzane były w przyklasztornych manufakturach, dopiero później zaczęli je produkować twórcy ludowi.

W temacie:

Sól egzorcyzmowana pomaga zawsze w obronie przeciwko złym duchom, lecz ma też specyficzną właściwość ochrony miejsc przed negatywnymi wpływami. Może zatem być pozostawiana w pomieszczeniach lub domach jako osłona, na przykład w kątach pokoju, w szufladzie szafy, pod dywanikami w samochodzie. Przede wszystkim jednak błogosławiona sól może być używana normalnie w kuchni, aby każdego dnia razem z egzorcyzmowanym olejem była dostarczona do wewnątrz ciała.

Lecznicze możliwości oleju egzorcyzmowanego zawsze miały u starożytnych wielkie znaczenie. Sam Jezus doradzał jego stosowanie. W Mk 6, 12 – 13 czytamy, że dwunastu apostołów zostało wysłanych z misją. Wzywali oni do nawrócenia, wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Szczególnym skutkiem zastosowania oleju egzorcyzmowanego jest oddzielenie wpływu nieszczęść na ciało. Dlatego też można nim posmarować ciało w miejscach bolących i otrzymywać wypływające z tego odczuwalne dobrodziejstwa, także i dlatego, że olej w odróżnieniu od wody święconej, która szybko wysycha, wtarty pozostaje o wiele dłużej. Jednakże zasadniczym jego użyciem – wraz z poświęconą solą – powinno być normalne przyprawianie pokarmów. Wielu doświadczyło już na sobie tego, że egzorcyzmowana sól i olej, używane do przyprawiania pokarmów, są najlepszym nośnikiem łaski służącej do przeszkodzenia w działaniu ewentualnych negatywnych elementów wewnątrz ludzkiego ciała. Przedmioty błogosławione działają przeciwko przedmiotom namaszczonym przekleństwem. Przy używaniu tych sakramentaliów należy pamiętać o istnieniu realnego niebezpieczeństwa, a mianowicie, że zostanie im nadane zbyt wielkie znaczenie oraz uwierzy się w to, ze uwolnienie nastąpi jedynie dzięki przesadnemu użyciu tych środków.

P.S. Polecamy również wpis o wodzie egzorcyzmowanej.

/wotiw/

Tradycja i Wiara – Subskrypcje

Automatyczna

7 dniowy okres próbny, karta kredytowa lub debetowa

Miesięczna – 29,90 zł Roczna – 299 zł

Przelewem

Wpłata z góry na konto

3 miesiące – 90 zł 6 miesięcy – 180 zł 12 miesięcy – 330 zł

Rodzinna

Do 6 osób, karta kredytowa lub debetowa

Miesięczna – 49,90 zł Roczna – 499 zł

Z możliwością wydruku!

Zarejestruj się!

Ten post ma 22 komentarzy

  1. Administracja

   W Rytuale Rzymskim nie występuje obrzęd „egzorcyzmowania świec” Jedynie można znaleźć poświęcenie:
   1 Benedictio candelarum Błogosławieństwo świec
   2. We wspomnienie św. Błażeja (tzw „Błażejki) – błogosławieństwo gardła Rituale Romanum Appendix str. 316
   3. Dla towarzystwa Najświętszego Różańca Rituale Romanum 38 Benedictio candelarum Societatis Sacratissimi Rosarii str. 450
   4. We wspomnienie św. Rajmunda Nonnati Rituale Romanum 48, str. 457

   W dokumencie z załącznika podane jest: „ Podczas modlitwy o pobłogosławienie świec kapłan wypowiada w modlitwie między innymi te słowa”. Bardziej precyzyjnie byłoby „dodaje w modlitwie…”. Teksty dodane (jak w załączniku) pochodzą z Rituale Romanum:
   1. z Błogosławieństwa Domu w Święto Objawienia Pańskiego – Benedictio Domorum (popularna u nas „kolęda” , str. 315
   2. Błogosławieństwo pojazdów Benedictio solemnior viae ferrae et currum str. 394
   3. Błogosławieństwo przeciwko, szczurom, szarańczom, larwom oraz wszelkim owadom nocnym.

   „…Gdziekolwiek te świece będą postawione lub zapalone, niech wyjdą stamtąd władcy ciemności, niech drżą i uciekają z mieszkań ludzi przestraszone demony wraz ze wszystkimi swoimi sługami i niechaj już więcej nie zamierzają zakłócać spokoju lub nękać tych, którzy służą Tobie, Boże Wszechmogący…”
   Z pewnością moc tych słów w ustach ks. egzorcysty jest znacząca. Wypada jednak przypomnieć, że w każdym domu katolickim powinna się znajdować gromnica, chociażby z faktu Chrztu dziecka czy I-szej Komunii św. W obrzędzie Chrztu sw. kapłan podaje
   Na słowa kapłana: „Przyjmijcie światło Chrystusa”, chrzestny zapala świecę od paschału. Jak mówi Katechizm: „Świeca zapalona od paschału oznacza, że Chrystus oświecił neofitę i że ochrzczeni są w Chrystusie „światłem świata” (Mt 5,14)” (KKK 1243).
   Na koniec obrzędu chrztu kapłan wypowiada ważne zdanie: „Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie (…). Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa”.
   Podczas wizyty duszpasterskiej (kolęda) kapłan również prosi o błogosławieństwo dla domu i jego mieszkańców.
   Pięknym zwyczajem jest w niektórych rodzinach, które modlą się razem, że przed rozpoczęciem modlitwy ojciec zapala świece mówiąc „światło Chrystusa”.
   Należy pamiętać, o czym w powyższym artykule, że moc sakramentalii leży w naszej wierze. Ci, którzy nie posiadają np. tak „egzorcyzmowanej świecy”, niech z wiarą i ufnością odmawiają codziennie modlitwę błogosławieństwa domu i zanurzają mieszkańców w Krwi Chrystusa.

   Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty. Wszechmogący Królu nieba i ziemi, Synu Davidów, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany, Synu Boga żywego zmiłuj się nad tym domem, strzeż jego mieszkańców.

   Niech Twoje Boskie błogosławieństwo towarzyszy im wszędzie, niech Duch Święty oświeca myśli i serca ich i niech moc Jego działa przez nich na każdym miejscu.

   Wszystko, co się w tym domu znajduje tych, co doń wchodzą i z niego wychodzą niech błogosławi i od złego zasłania błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się doń żadne nieszczęście nie zbliżyło.
   Imię Święte Jezusa, z dziewięciu chórami Aniołów niech będzie z tym domem dając mu swój pokój. Najświętsza Maryja Panna, niech go okrywa płaszczem macierzyństwa swego. Św. Archaniołowie niech go strzegą. Św. Apostołowie niech raczą być szafarzami dostatków jego. Św. Ewangeliści niech utwierdzają i umacniają go. Krzyż Chrystusa niech będzie dachem domu tego. Trzy gwoździe Chrystusa niech będą zaporą jego. Korona Chrystusa niech będzie tarczą jego.
   Jezusie, Maryjo, Józefie Św. i wszyscy patroni nasi i Wy Św. Aniołowie stróżowie sprawcie to u Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, aby raczył zachować ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, napadów złych ludzi, herezji i wszelkiego nieszczęścia, duszy lub ciału grożącemu. Do czego niech nam dopomoże Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.

   „Kościół nie ma innego światła niż światło Chrystusa. Według obrazu drogiego Ojcom Kościoła jest on podobny do księżyca, którego całe światło jest odbiciem światła słońca” (KKK 748).
   „Chrześcijanie są powołani, by być światłością świata. W ten sposób Kościół ukazuje królowanie Chrystusa nad całym stworzeniem, a szczególnie nad społecznościami ludzkimi” (KKK 2105).

 1. Tadeo

  Bzdury piszecie o wodzie swieconej , czy jesli inna osoba napije sie wody to czy ugasi to moje pragnienie???

 2. Tadeo

  Cale klamstwo ktore KK wprowadza na rozne tematy nie maja pokrycia w Pismie Swietym lecz sa wymyslem ludzkim aby zaslonic prawde o Slowie Bozym. Jak mozna pisac takie bzdury ze: cytat:..skrapianie grobow woda swiecona przynosi wielka ulge zmarlym w czysccu ???Wiekszej bzdury nie slyszalem !!! A na przyklad jesli sasiad zje posilek to czy ja bede syty???Lub jesli ja za moje grzechy dostapie ich odpuszczenia to moj sasiad tez ???Wszak napisano ..kazdy swoj ciezar poniesie .Cale to balwochwalstwo w KK jak np:poswiecone medaliki,figury ,obrazki, ikony,rozance itp.itd..nie maja pokrycia ze Slowem Bozym .Szatan wie jak podejsc czlowieka aby mu sluzyl a oddalil sie od Boga .Ale jak ludzie maja poznac prawde ,skoro im tego nik nie powie a wystarczy zajrzec do Bibli i przekonac sie .Dlatego niech sie rozlegnie glos wolajacy :…ludzie co robicie ,to co czynicie nie jest na chwale Bogu ,zblizcie sie do Boga ,a przyblizy sie do was ,odwroccie sie od zlego a ucieknie od was…Czytajcie , czytajcie Biblie ,po 1000 kroc ,czytajcie i nie dawajcie sie zwodzic .Ja jestem tylko jednym z tych co zajrzeli do Bibli i nie musial mnie nikt lub jakis tam Urzad Nauczycielski KK , czy chocby zwykly ksiadz ktory niekiedy nie wie co jest tam napisane ,poniewaz zna tylko nauki z Katechizmu itp …….nie stawia sie lampy pod stolem….a jesli slepy slepego prowadzi ,obaj w dol wpadna..

  1. Traditio et Fides

   @ Tadeo

   Ech Panie dziejski

   Za życia rzeczywiście innym darów duchowych za bardzo przesyłać nie możemy, jedynie duszom w czyśccu cierpiącym, gdzie mamy nadzieję, że Pan zdąży, chociaż z Pana obecnymi poglądami będzie miał Pan trudno.

   Niech Pan zacznie czytać sobie cykl Tradycja i tradycja, a zwłaszcza De traditione.

   Katolicyzm to nie tylko biblia we własnej interpretacji każdego komentatora. Bo się potem długo w czyśccu siedzi i nikt grobu wodą święconą nie kropi, bo też biblię czytał.

   Zdrowia życzymy.

 3. Kristen

  It is perfect time to make some plans for the future and
  it’s time to be happy. I’ve read this post and if I
  could I desire to suggest you few interesting things
  or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this
  article. I wish to read even more things about it!

 4. Bill

  I’ve been surfing on-line more than 3 hours as of late,
  yet I never discovered any interesting article like
  yours. It is beautiful value sufficient for me.
  In my view, if all webmasters and bloggers made good content material as you did,
  the internet will likely be a lot more useful than ever before.

 5. Jona

  I am sure this post has touched all the internet visitors, its
  really really fastidious paragraph on building
  up new website.

 6. Jim

  I could not refrain frοim commenting. Exceρtionally
  well written!

 7. http://smartxda.com/

  Besten Dank für euren tollen Artikel.

  Ich lese bereits länger auf eurem interessanten Weblog.
  Und gerade musste mich mal zu Wort melden und „Danke”
  sagen.

  Macht genauso weiter, freue mich bereits jetzt schon auf den nächsten Beitrag

 8. daria

  ja mam troche obawy [przed woda swiecona przezywam walke duchowa

 9. Paweł

  Czy można pić wodę święconą ?
  Czy można pić wodę egzorcyzmowaną?
  (w sensie kilka kropel do herbaty).

  pozdrawiam.

  1. M3m

   Można, tylko ze to pogańska praktyka nie mające nic wspólnego z Biblią. Podobnie jak Święcone świece, egzorcyzmowana sól w kącie pokoju itp.

 10. mariuszjerzy

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

  W temacie święcenia … na prośbę żony 🙂 … chciałem zapytać o święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. Jaki powinien być skład koszyczka zgodnie z Tradycją. Dziś jest wiele pomysłów na różne zające i inne dziwne rzeczy natomiast ciekawi jesteśmy jak to było kiedyś. Niestety w dzisiejszych czasach nawet na katolickich stronach internetowych są wskazania, które z tradycją i wiarą katolicką niewiele mają wspólnego 🙁

  Z góry dziękuję,

  Z Panem Bogiem,

  Mariusz

  1. Traditio et Fides

   @ Mariusz

   Piszę w Le Barroux, nie mam Rituale pod ręką, ale pamiętam, że błogosławieństwo pokarmów zawierało formułę „pobłogosław to, od czego się przez 40 dni powstrzymaliśmy” i co konsekwentnie stanowi skład świątecznego śniadania, a co można transportować. Zatem kiełbasa, ciasto, chleb, jajka, jakiś nabiał typu oscypek, cukrowego baranka. Instrukcje liturgiczne odnośnie składu święconki nie są mi znane. We Francji np. święcenia pokarmów w ogóle nie ma, tu i ówdzie jest jeszcze w krajach niemieckojęzycznych, zatem to bardzo polski zwyczaj. Jest to zwyczaj paraliturgiczny, ale nie zasadniczny cel Wielkanocy. Więc o grzech w tym względzie trudno.

   Z Bogiem i Wesołych Świąt

   1. mariuszjerzy

    Serdecznie dziękuję za informacje. Całą rodziną będziemy modlić się na Różańcu do Matki Bożej za owocny pobyt w Le Barroux oraz bezpieczny powrót do domu.

    Z Panem Bogiem,

    Mariusz

 11. M3m

  Święcone świece, egzorcyzmowana sól w kacie pokoju, czy sama woda święcona to POGAŃSTWO nie mające nic wspólnego z Biblią.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Więcej
wpisów

error: Content is protected !!
pl_PLPolski
×
×

Koszyk

%d bloggers like this: