Tradycja i Wiara

Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (8 z 12)

Posłuchaj
Oceń post

Spowiedź gładzi część kar doczesnych

Spowiedź sakramentalna gładzi przynajmniej część kar doczesnych za grzechy, które odpokutować trzeba by było w czyśćcu po śmierci  lub za życia w inny sposób (post, pokuta, modlitwa).[1] O ile zatem przeżegnanie się wodą święconą powoduje odpuszczenie grzechu lekkiego, to karę doczesną zań należną jeszcze dodatkowo odpokutować należy. Jak wiadomo spowiedź gładzi karę wieczną, to jest karę piekła, która należy się za jeden grzech śmiertelny.[2] Jednakże spowiedź nie gładzi wszystkich kar doczesnych.[3] I tak Sobór Trydencki w Sesji XIV, kan. 12 stanowi:

Kan. 12 Jeśli ktoś twierdzi, że razem z winą Bóg odpuszcza zawsze całą karę, a zadośćuczynienie penitentów nie jest niczym różnym od wiary, przez którą poznają, iż Chrystus za nich zadośćuczynił – niech będzie wykluczony ze społeczność i wiernych. (DH 1711, BF [1988] VII.477)

Powyższy kanon zawiera dwa aspekty, a których interesuje nas tutaj jedynie pierwszy. „Bóg nie odpuszcza z winą całej kary”. A dlaczego? Ponieważ, gdyby tak było, to każdy po jednej szczerej spowiedzi szedłby od razu do nieba. Ponieważ jednak on sam wywołał swoim działaniem pewne ziemskie, to jest naturalne i nadprzyrodzone skutki, mówiąc obrazowo zaczadził swoim grzechem duchową przestrzeń, toteż on sam, na mocy swojej odpowiedzialności i wolnej woli musi tę ciemność w miarę możliwości zniwelować.  Oczywiście dopiero w chwili śmierci ujrzymy wszystkie czasowe konsekwencje naszych grzechów oraz ich wymiar duchowy. Zobaczymy też, ile dobra wyprowadził mimo wszystko z tego Bóg, a ile nam jeszcze w czyśćcu do odpokutowania zostanie. Jeśliby Bóg odpuszczał wraz z winą całą karę, grzech nie byłby niczym realnym.

Drugi aspekt powyższego kanonu nawiązuje do protestanckiego przekonania, że Chrystus już wszystkiego w rozumieniu zadośćuczynienia dokonał i dlatego my nie musimy nic robić, a jedynie wierzyć, że się tak stało. Gdyby tak było, to nie byłoby wolnej woli ani własnej odpowiedzialności za grzechy. Chrystus co prawda wszystkich odkupił, ale wszystkich nie zbawił. Zbawi się jedynie ten, kto z tego skarbu Odkupienia wolitywnie skorzysta. W przeciwnym razie nakaz misyjny i sakramenty wraz z Kościołem nie miałyby sensu.

O tym, że nie wszystkie kary doczesne są w spowiedzi odpuszczane, świadczy również następny kanon Soboru Trydenckiego:

Kan. 15 Jeśli ktoś twierdzi, że [władza] kluczy została dana Kościołowi tylko do uwalniana, a nie do wiązania także, i że dlatego kapłani nakładając kary tym, którzy się spowiadają, działają przeciwko celowi władzy kluczy i wbrew postanowieniu Chrystusa oraz [jeśli twierdzi], że jest urojeniem [myśleć], iż kiedy mocą władzy kluczy zostaje darowana kara wieczna, przeważnie jeszcze pozostaje kara doczesna do odpokutowania – niech będzie wykluczony ze społeczność i wiernych. (DH 1715, BF [1988] VII.480)

Władza kluczy to władza odpuszczania i zatrzymywania grzechów, którą kwestionowali protestanci. Kapłan może rozgrzeszenia odmówić lub zażądać najpierw naprawienia szkód. Kościół, jak podano powyżej, dogmatycznie twierdzi, iż po spowiedzi „przeważnie pozostaje jeszcze kara doczesna do odpokutowania”, zatem niecała kara jest przez spowiedź odpuszczana. A skąd wiemy, ile kary doczesnej jest nam odpuszczane? Tego rzeczywiście nie wiemy, ale zdaniem św. Tomasza zależy to od dyspozycji penitenta oraz od jakości jego żalu: niedoskonałego (attritio) lub doskonałego (contrito).

[wpedon id=”24285″ align=”left”]


[1] Diekamp-Jüssen, Katholische Dogmatik, Wil 2012, 1051.

[2] Diekamp-Jüssen, Dogmatik, 1014-1015.

[3] Tamże, 1020-1021.

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Najnowsze komentarze

Popularne

Czy Desiderio desideravi szykuje Nową Ekumeniczną Mszę? (1 z 3)
Rod Dreher się rozwodzi lub o religijnych mężczyznach
Bractwo św. Piusa X: nadużycia seksualne w Afryce, ks. Stehlin doprowadzał chłopców
2-go Lipca. Uroczystość Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Refleksje po lekturze “wszystkich” objawień maryjnych (1 z 3)
Komu wolno błogosławić lub o błogosławieństwach przez świeckich

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Jeśli możesz, przejmij opłaty Paypal, to więcej do nas dotrze. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
Tradycja i Wiara