Tradycja i Wiara

Pozasakramentalne możliwości odpuszczenia grzechów lekkich (2 z 12)

Posłuchaj
Oceń post

Pozasakramentalne odpuszczenie grzechów lekkich nie jest żadnym „trydenckim lub potrydenckim wymysłem”, ale stałą praktyką Kościoła. Pisze o nim obszernie św. Tomasz (3a q. 87, a.1)[1]

Artykuł 1

CZY GRZECH POWSZEDNI MOŻE BYĆ ODPUSZCZONY BEZ POKUTY? (1)

Wydaje się, że grzech powszedni może być odpuszczony bez pokuty (poenitentia).

1. Istotnie bowiem, jak to już wyżej powiedziano, do istoty prawdziwej pokuty należy, by człowiek nie tylko bolał nad grzechami przeszłymi, ale i miał silne postanowienie strzec się ich na przyszłość. Otóż, takie postanowienie nie jest potrzebne do odpuszczenia grzechów powszednich, pewną bowiem jest rzeczą, że w tym życiu człowiek nie może się ustrzec tych grzechów. A zatem grzechy powszednie mogą być odpuszczone bez pokuty.

2. Nie może być mowy o pokucie bez aktualnego obrzydzenia sobie grzechu. Lecz grzechy powszednie mogą być odpuszczone bez aktualnego obrzydzenia ich sobie; oczywistą jest rzeczą, że gdyby ktoś został zabity dla Chrystusa, od razu poszedłby do nieba, co nie zdarza się, jeśli grzechy nie są odpuszczone. A zatem, grzechy powszednie mogą być odpuszczone bez pokuty.

3. Grzechy powszednie sprzeciwiają się żarliwej miłości, jak powiedziano w Drugiej Części [Summy teol.] (2 2. q. 54, ad 3.). Otóż, z dwóch rzeczy przeciwnych sobie jedną usuwa druga. Odpuszczenie zatem grzechów powszednich dokonuje się za pomocą żarliwej miłości, która może zaistnieć bez aktualnego obrzydzenia sobie tychże grzechów.

Jednakże: święty Augustyn mówi w Księdze o Pokucie, że: „w Kościele istnieje codzienna pokuta za grzechy powszednie”(Ep. 265). Pokuta ta byłaby zbędna, gdyby grzechy powszednie mogły być odpuszczone bez pokuty.

Komentarz: Jak podano już w poprzednim wpisie do odpuszczenia grzechów powszechnych wymagana jest odpowiednia (a) intencja pokutna i (b) czyn pokutny, jak np. przeżegnanie się wodą święconą. Powyższe argumenty, które św. Tomasz zbija w dalszym ciągu swojej kwestii zakładają jakiś automatyzm odpuszczania grzechów ze strony Pana Boga oraz habitualny, to jest stały i zadawniony stan skruchy u człowieka, co z kolei fałszywie zakładał Luter. Przypomina to posoborowej nauczanie o metanoi, która jest zawsze, co znaczy, że nie ma jej nigdy. Otóż żadnego automatyzmu odpuszczania grzechów nie ma, a za każdy grzech lekki lub grzechy lekkie w ogólności trzeba konkretnie żałować, to jest czynić pokutę (poenitentia) w rozumieniu przynajmniej ogólnego żalu za popełnione grzechy.

Wykład. Odpuszczenie jakiejkolwiek winy dokonywuje się – jak to powiedzieliśmy (q. 86. a. 4.) – przez zjednoczenie z Bogiem (per conjunctionem hominis ad Deum), od którego właśnie oddziela nas w pewien sposób każda wina. Odłączenie (separatio) to jest całkowite przy grzechu ciężkim, a niecałkowite przy grzechu powszednim.

Komentarz: Św. Tomasz słusznie ukazuje wolitywny aspekt pokuty. Tak jak grzech ma miejsce poprzez wolną wolę, tak też wolitywne musi być zjednoczenie człowieka z Bogiem (conjunctio hominis ad Deum), z czego wypływa odpuszczenie winy. „Dobrowolnie odpadłeś, dobrowolnie musisz powrócić”, jak mówi gdzieś św. Augustyn. Zatem nawet przy grzechach lekkich nastąpić musi wolitywne zjednoczenie się z Bogiem poprzez daną praktykę pokutną, by nastąpił pożądany efekt odpuszczenia grzechów.

Istotnie bowiem, przez grzech śmiertelny duch całkowicie odwraca się od Boga, ponieważ działa przeciw miłości. Natomiast grzech powszedni opóźnia zwrócenie się serca ludzkiego do Boga i przeszkadza w sprawnym zrywie ku Niemu. Dlatego to odpuszczenie zarówno ciężkiego, jak i lekkiego grzechu dokonywuje się przez pokutę, ponieważ jeden i drugi wprowadzają do naszej woli nieporządek spowodowany nadmiernym przywiązaniem do dobra stworzonego. Podobnie jak grzech śmiertelny nie może być odpuszczony, dopóki wola lgnie do grzechu, tak i grzech powszedni nie może być odpuszczony dla tej samej przyczyny; dopóki bowiem trwa przyczyna, musi też trwać i skutek.

Komentarz: I znowu uwagę zwrócić należy na to, że odpuszczenie grzechu zakłada odwrócenie się woli od grzechu, gdyż skutkiem przywiązania woli do grzechu jest sam grzech.

Jednakowoż, odpuszczenie grzechu śmiertelnego wymaga pokuty doskonalszej; mianowicie człowiek powinien, według całej swej możności, wzbudzić w sobie aktualną nienawiść względem popełnionego grzechu śmiertelnego, powinien starannie przypomnieć sobie każdy z popełnionych grzechów śmiertelnych, aby każdy znienawidzić. Nie jest to konieczne, gdy chodzi o grzechy powszednie.

Komentarz: A dlaczego nie jest to konieczne, gdy chodzi o grzechy powszednie? Ponieważ po pierwsze grzech powszedni nie oddziela całkowicie od Boga i nie powoduje śmierci duszy oraz potępienia wiecznego, a po drugie jest on faktycznie ciężki do uniknięcia. Bardzo łatwo jest określić konkretnie, czym grzech śmiertelny jest i go znienawidzić, co w przypadku grzechu lekkiego jest trudne, bo często są one wpisane w naszą osobowość i przyzwyczajenia, tak iż sami ich nie zauważamy. A ponieważ Kościół nie wymaga rzeczy niemożliwych, toteż pełne określenie i nienawiść do grzechu wymagana jest jedynie przy grzechach ciężkich.

[wpedon id=”24285″ align=”left”]


[1] Tekst polski, Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, Tom 29, Sakrament pokuty (3, qu. 84-90). Przełożył i w objaśnieniami zaopatrzył O. Romuald Kostecki, O.P., Veritas – Londyn, wydanie internetowe.

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Najnowsze komentarze

Popularne

Czy Desiderio desideravi szykuje Nową Ekumeniczną Mszę? (1 z 3)
5-go Lipca. Żywot świętej Godolewy, Męczenniczki.
Jezuityzm ojca Remigiusza Recława SJ (4 z 4)
O. Wojciech Gołaski OP odchodzi do FSSPX lub "gdy zabraknie cukierków".
W demonologicznym lesie przyfrontowym – plusy dodatnie i ujemne (74). Zakonnice za granicę lub naga prawda
Kard. Bona, "Feniks odrodzony czyli ćwiczenia duchowne", (7) Ćwiczenia duchowe (i) Wstęp i wskazówki

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Jeśli możesz, przejmij opłaty Paypal, to więcej do nas dotrze. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
Tradycja i Wiara