Tradycja i Wiara

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXV. Pragnienie zjednoczenia mistycznego (82) (I)

Do wzrostu uświęcenia nie są nam niezbędne łaski nadzwyczajne, które są darem. Dla osób, które zostały pociągnięte przez Boga do życia mistycznego dobrym jest pragnąć zjednoczenia z Bogiem i oddalać od siebie i nie pragnąć rzeczy, które dodatkowo występować mogą, jak wizje. Najważniejsze jest z jaką intencją pragnie się być, czy wstąpić na drogę mistyczną.
Posłuchaj
Oceń post

1. Sprawa skomplikowana. Gdyby nadprzyrodzone stany modlitwy były tylko środkiem do wyższego uświęcenia, nie byłoby w tych pragnieniach żadnej trudności. Są to jednak łaski nadzwyczajne: przywileje, poufałości z Bogiem, objawy Jego cudownej łaskawości, wydźwignięcie duszy na takie wyżyny, jakie wszyscy wierni uważają za szczególnie wzniosłe. Dlatego powstaje pytanie, czy pragnienia i prośby o takie dary nie są zarozumiałością, czy nie tkwi w nich nierozsądne zapoznanie odległości, jaka dzieli grzeszne stworzenie od najświętszego Boga, czy nie ma w tym czegoś niezgodnego z pokorą chrześcijańską oraz niewłaściwego szukania wyróżnień. To pytanie występuje tym silniej jeszcze, że perspektywa takich stanów schlebia próżności, może łatwo rozkołysać wyobraźnię i podsycić marzycielski sentymentalizm. W oddaniu się takim pragnieniom i nadziejom leży niebezpieczeństwo podsycania miłości własnej, porzucania rzeczy istotnej w pogoni za jej cieniem, poświęcenia świata, w którym pracuje się rzetelnie nad świętością, dla świata chimerycznych mrzonek.

2. Ponieważ to zagadnienie jest tak skomplikowane, nie można dziwić się wyraźnej różnicy zdań panującej wśród rozmaitych autorów i kierowników dusz. Jedni, i to zdaje się liczniejsi, idąc za nauką św. Tomasza, sądzą, że te pragnienia są uzasadnione i dobre, inni uważają je za zarozumiałość. Pierwsi patrzą przede wszystkim na rzecz samą w sobie, drudzy troszczą się bardziej o motywy pragnienia i o jego ewentualne skutki praktyczne.

Aby sobie urobić słuszny i pełny pogląd, trzeba rzecz zbadać z różnych punktów widzenia.

Zajmiemy się najpierw pragnieniem samym w sobie.

3. Ważne rozróżnienie. Trzeba przede wszystkim odróżnić zjednoczenie mistyczne i łaski wiodące wprost do złączenia z Bogiem od łask nie mających bezpośrednio Boga za przedmiot, więc od objawień i wizji obracających się wokół stworzeń. Co do pierwszych jest rzeczą całkiem słuszną i zgodną z doskonałość chrześcijańską, jak zaraz zobaczymy, pragnąć ich i o nie prosić. Co do objawień i wizji rzecz ma się przeciwnie. Poprzednio już wskazałem (r. 21) ich niebezpieczeństwa. Święci zalecają, żeby je odsuwać, gdy przychodzą same, więc tym bardziej nie trzeba ich pragnąć. Znaczyłoby to tyle, co wystawiać się na ryzyko przeróżnych złudzeń (zob. cytaty rozdziału XXIII).

4. Nie można więc mówić ogólnie, że wolno pragnąć łask nadzwyczajnych. Bo zdanie to jest dwuznaczne: prawdziwe co do kontemplacji, fałszywe co do innych darów.

5. Mówmy więc teraz wyłącznie o pragnieniu zjednoczenia mistycznego. Zachodzą tu dwa różne wypadki:

6. Pierwszy dotyczy dusz, które miały już początki łask mistycznych. Uznawano zawsze, że wolno im pragnąć postępu na tej drodze. Kiedy Bóg wkłada w ich duszę kiełek, chce, aby on wyrósł i przyniósł owoce. Pragnąć tego znaczy tyle, co stosować się do woli Bożej.

Św. Teresa wyraża nieraz pragnienie, nie tylko zachowania się, lecz i postępowania na mistycznej drodze, gdy się raz na nią weszło [1].

7. To, co powiedziałem, stosuje się nawet do tych, którzy są w pierwszej nocy duszy. Modlitwa ta bowiem jest tylko pozornie zwyczajna, w rzeczywistości jest ona już zaczątkiem życia mistycznego.

[1]

“Jakże gorące pragnienie dóbr życia przyszłego budzi ta woda (zjednoczenia mistycznego) w duszach tych, którzy ją piją… Jest ona dla nich męczeństwem, ale ma i rozkosze łagodzące jego ogień. Nie tylko gasi pragnienie rzeczy ziemskich, lecz nasyca pragnienie rzeczy niebieskich. Gdy podoba się Bogu zaspokoić to pragnienie w jakiejś duszy, jest to dla niej jedną z największych łask, jaką może otrzymać, gdy nadal zostawia ją spragnioną. Ile razy pije, tym goręcej tęskni za wodą tego źródła życia” (Droga, r. 21).

To samo, co tu mówi o zjednoczeniu pełnym, mówi aż 8 razy o małżeństwie duchowym, które jest szczytem tej drogi (Twierdza, mieszkanie 5, 6, 7). Św. Jan od Krzyża mówi o duszy już posuniętej w doskonałości:

”Ona nie poprzestaje na poznaniu i komunikacji, które Bóg dał Mojżeszowi, gdy pozwolił mu oglądać ramiona swoje, tzn. poznawać go z dzieł, jakich dokonał. To jej nie wystarcza, ona chce widzieć oblicze Boże, innymi słowy pragnie łączności z istotą Bożą bez żadnych czynników pośrednich… i to łączności, która jest bezpośrednim zetknięciem substancji duszy z substancją Boga… Niegdyś – tak mówi dusza dawałeś poznać moim zmysłom zewnętrznym coś z tych komunikacji, których raczyłeś mi udzielać. Były one zdolne do brania w nich udziału, bo wtedy głębokość i wysokość Twoich komunikacji nie przewyższała absolutnie granic ich zasięgu. Ale dziś proszę, aby te, których mi udzielasz, były tak wysokie… żeby zmysły nie mogły mieć o nich najmniejszego pojęcia… Dusza prosi, żeby ta komunikacja była podobna do tej, której doznał św. Paweł, gdy usłyszał słowa, których nie wolno człowiekowi wymawiać” (Podniety, s. 19).

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Popularne

Św. Alfons Liguori, Przewodnik spowiednika (50). Rachunki sumienia (ii) Księża - słuchanie spowiedzi
Nieoczekiwana diagnoza raka lub prośba o modlitwę
Bruno Devos, Byłem w Opus Dei, (8 z 13). Wypaczenie apostolstwa
Modlitwa przed jedzeniem - krótka
Ks. Edward Skotnicki: Neokatechumenat szansa czy zagrożenie dla Kościoła?
Św. Tomasz z Akwinu o złych duchach. (5 z 5). Czy pokonany diabeł przestaje innych napastować?

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Jeśli możesz, przejmij opłaty Paypal, to więcej do nas dotrze. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
%d bloggers like this: