Tradycja i Wiara

Poulain SJ: Rozdział XXIII. Objawienia i wizje (43). § 1. Siedem reguł dla kierownika (ii)

Posłuchaj
Oceń post

7. Taką rezerwą kierował się Kościół przy ustanowieniu święta Bożego Ciała. Urban IV w osobnej bulli wymienia motywy tego kroku i dopiero pod koniec ogólnikowo i krótko wspomina objawienia, które tego święta żądały (zob. 22, 24). Mają one tylko uboczną rolę.

Kult publiczny Bożego Serca został wywołany objawieniami św. Małgorzaty Marii. Miał on jednak sam w sobie wszystko, co do wprowadzenia go było wymagane. Objawienia więc tylko myśl podsunęły. Nie ma o nich mowy we mszy św. na tę uroczystość.

W roku 1832 medalik cudowny rozpowszechnił się dzięki wizja siostry Labouré lecz bez poddania tej wizji właściwemu rozsądzeniu. Poprzestano na skonstatować, że to nabożeństwo jest dobre samo w sobie. Tak samo postąpiono w r. 1846 ze szkaplerzem Męki Pańskiej, zapoczątkowanym przez objawienia siostry Andriveau (zob. 22, 25). Pius IX aprobował go bez żadnych oficjalnych badań dotyczących jego początku.

Kiedy w r. 1899 Leon XIII poświęcił publicznie ludzkość Bożemu Sercu, stało się to na skutek prośby Matki Marii od Bożego Serca, przełożonej domu Dobrego Pasterza w Porto.

Nie chciał on jednak, aby jego decyzja opierała się na objawieniach tej siostry. Kard. Mazella i Kongregacja Obrzędów opierali swoje decyzje tylko na racjach teologicznych [2].

8. Życie siostry Andriveau rzuca nowe światło na sposób postępowania Kościoła w tych sprawach. Prócz szkaplerza przedstawiła siostra inną jeszcze prośbę, dotyczącą kultu męki Pańskiej. Prosiła, by Pius IX wprowadził święto Męki Pańskiej w tygodniu wielkanocnym. Mimo że powoływała się też na objawienie, odmówiono tej prośbie jako niezgodnej z charakterem okresu wielkanocnego. Objawienie było tu zapewne iluzją, tłumaczącą się tym, że całe życie owej siostry owładnięte było myślą o męce Chrystusowej.

9. To samo postępowanie Kościoła uwidacznia się w stosunku do miejsc będących celem pielgrzymek, a zawdzięczających swą popularność pewnym historycznym faktom, jak Lourdes, La Salette, Pontmain, Loretto albo jak zjawienie się św. Mi chała na Monte Gargano itp.

Papież w takich wypadkach aprobuje pielgrzymki i do nich zachęca, lecz nic nie orzeka o owych historycznych faktach. Uważa się je za oparte na mniej lub więcej prawdopodobnym ludzkim świadectwie, cel zaś pobożnych pielgrzymek ogniskuje się w osobie świętego, który przez nie cześć odbiera.

Odnośnie słynnego miejsca pielgrzymek w Pellevoisin, zainaugurowanych w r. 1876 na skutek objawienia Matki Bożej, zachował Kościół ten sam sposób postępowania. Dekret św. Kongregacji Obrzędów aprobował obrazki i figurki Najśw. Panny w formie tam czczonej, lecz z zastrzeżeniem, że mają być opuszczone pewne szczegóły oraz tytuł rzekomo przez Matkę Bożą, jak głosiło objawienie, przyjęty. Wiele osób sądziło, że w tej aprobacie obrazków, a potem szkaplerza i arcybractwa leży dowód, że Kościół samo objawienie potwierdza w diecezji Bourges powstały gwałtowne spory: oskarżano arcybiskupa o zbytek ostrożności. Dekret św. Oficjum z 8 września 1904 orzekł, że powyższe aprobaty nie zawierają żadnego potwierdzenia czy to objawień, czy łask uzdrowienia i innych podobnych faktów wiążących się jakkolwiek z owym szkaplerzem i arcybractwem

10. Niemało zgromadzeń zakonnych powstało na skutek objawień. Ale objawienia te grały i tu uboczną rolę; były one tylko pobudką do rozpoczęcia dzieła, które samo w sobie uznano za dobre i odpowiadające jakiejś nowej potrzebie.

11. Św. Teresa nie chciała, żeby w pewnej bardzo ważnej sprawie jej doradcy kierowali się w swej decyzji jej objawieniem. Chodziło o zerwanie z dawnym klasztorem w Avili i o założenie w tym samym mieście nowego, gdzie wprowadzono by reformę. Uczony dominikanin, Ybanez, uważał zrazu tę myśl za szaleństwo; potem stał się jej rzecznikiem.

Święta wyjawiła mu motywy, które ją skłoniły do podjęcia tego przedsięwzięcia, lecz nie wspomniała, że był to rozkaz Zbawiciela i nie mówiła mu wcale o swych objawieniach i innych nadprzyrodzonych łaskach (Histoire, przez karmelitankę z Caen, t. 1, r. 12).

Jeden z nowoczesnych hagiografów dziwi się, że w tej sprawie przez dłuższy czas nie śmiał nic zadecydować spowiednik Świętej, O. Baltazar Alvarez. Ale, nie mówiąc już o tym, że jego superior zabraniał mu wdawania się w sprawę tak bardzo dyskutowaną, on sam nie był jeszcze zupełnie przekonany o rzeczywistości łask, których penitentka jego doznawała.

Dziś, gdy św. Teresa jest kanonizowana, łatwo nam uznać błąd Jej przeciwników. Wtedy jednak była tylko siostrą Teresą. Budziła obawy jej nadzwyczajna droga, i to tym bardziej, że wówczas w Hiszpanii skarżono się, jak mówi de la Fuente, na „epidemię błogosławionych fanatycznych i halucynujących” (Życie, rękopis, r. 23, nota). Cóż byśmy zrobili dziś w takich okolicznościach?

[2] Przy tej sposobności powiedział Leon XIII, że otrzymuje często podobne listy od egzaltowanych osób (Życiorys, przez bpa de T’Sarclaes, t. 3)

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Najnowsze komentarze

Popularne

Czy Desiderio desideravi szykuje Nową Ekumeniczną Mszę? (1 z 3)
Rod Dreher się rozwodzi lub o religijnych mężczyznach
Bractwo św. Piusa X: nadużycia seksualne w Afryce, ks. Stehlin doprowadzał chłopców
2-go Lipca. Uroczystość Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Refleksje po lekturze “wszystkich” objawień maryjnych (1 z 3)
Komu wolno błogosławić lub o błogosławieństwach przez świeckich

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Jeśli możesz, przejmij opłaty Paypal, to więcej do nas dotrze. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
Tradycja i Wiara