Tradycja i Wiara

Nasze Subskrypcje - Tanio jak nigdy

Miesięczna online

19,90 zł

3 dni próby gratis
Subskrybuj

Roczna online

199 zł

7 dni próby gratis
Subskrybuj

3 miesiące przelewem

60 zł

Przelewem z góry
Subskrybuj

6 miesięcy przelewem

120 zł

Przelewem z góry
Subskrybuj

12 miesięcy przelewem

240 zł

Przelewem z góry
Subskrybuj

Rodzinna miesięczna

Online do 6 osób

29,90 zł

3 dni próby gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Online do 6 osób

349 zł

7 dni próby gratis
Subskrybuj

Kieran Tapsell, Prawo kanoniczne na temat seksualnego wykorzystywania dzieci na przestrzeni wieków. (3 z 10). Ustawy XI i XII wieku.

Zbiory prawa kanonicznego XI i XII zawierały surowe kary za przestępstwa seksualne duchownych do kary śmierci włącznie.
Kliknij, by ocenić wpis!
[Łącznie: 4 Średnia: 5]
Posłuchaj artykułu

Rozwój prawa kanonicznego w XI i XII wieku

W XI i XII wieku prawo kanoniczne, jakie znamy dzisiaj, stanowiące odrębny zbiór praw, które mają zastosowanie do Kościół powszechnego zaczęło rozwijać się dzięki uczonym, takim jak Burchard, Ivo i Gratian. Burchard, biskup Wormacji (zm. 1025) napisał 20 ksiąg prawa kanonicznego, w których cytuje regułę św. Bazylego o właściwej karze dla mnichów, którzy uprawiają seks z chłopcami, czyniąc ją częścią kanonów Kościoła Zachodniego.[1] 

Św.Piotr Damian w swojej Księdze Gomory (1051 r.) był szczególnie surowy wobec duchownych uprawiających seks z młodymi chłopcami. Znaczenie tej książki z punktu widzenia historii prawa kanonicznego polega na tym, iż została ona zatwierdzony przez Leon IX i że cytuje ona za Decretum Burcharda, iż odpowiednią karą za duchowieństwo wykorzystujące seksualnie chłopców i młodzież jest postępowanie zgodne z regułą św. Bazylego z Cezarei [tj. chłosta, ogolenie głowy, oplucie i zamknięcie na pół roku z więzieniu o chlebie i wodzie].[2] 

Ivo z Chartres (zm. 1115) podkreślił potrzebę współpracy między Kościołem a państwem. Uważał on, że dekrety książąt chrześcijańskich mają moc prawa kanonicznego, pod warunkiem, że  nie kolidują one z doktryną Kościoła. Zmieszał on zasady prawa rzymskiego i prawa królów Franków z czysto kanonicznymi regułami.[3] Idąc za Burchardem, wymierzył surowe kary za fellatio, zoofilię, pederastię i sodomię. Sobór w Nablusie w 1120 r. orzekł, że w Królestwie Jerozolimskim, winni sodomii powinni zostać spaleni na stosie.[4] 

W 1140 r. Gracjan z Uniwersytetu Bolońskiego napisał swoje „Dekrety”, które łączyły w sobie wszystkie poprzednie zbiory prawa kanonicznego i stanowiły podstawę dla innych zbiorów.[5] Zbiór ten ma wiele sekcji traktujących o przestępstwach seksualnych duchownych. Kary dla duchownych miały być surowsze niż dla świeckich, ale Gracjan idzie dalej niż Burchard i Ivo, którzy byli zadowoleni ze kary św. Bazylego z Cezarei za wykorzystywanie seksualne młodych chłopców. Gracjan przyjął starożytne prawo rzymskie dotyczące stuprum pueri [gwałtu chłopca], które przewidywało karę śmierci.[6] 


[1] Burchard: Decretum, Liber Decimus Septimus , cz. 35, w Patrologiae wyd. JP Migne (Paris: Migne 1853) 140: 925, odnośnik do w Cafardi, Before Dallas, s.159.

[2] Cafardi: Before Dallas, s. 4 i Peter Damian: Book of Gomorrah: An Eleventh Century Treatise against Homosexual Practices (Wilfrid Laurier Univ. Press, 1982), s. 61. Ostatni rozdział Damiana to apel do papieża Leona IX o podjęcie działań. Ale odpowiedzią Papieża było usunięcie ze stanu duchownego jedynie recydywistów, ignorowanie wpływu na ofiary i podkreślenie potrzeby przebaczenie sprawcy. Ks. Thomas Doyle: Affidavit in the case of Jane Doe v Oblates of Mary Immaculate, District Court Bexar County Texas, nr sprawy 2006CI09725, styczeń 2008, par 21 http://reform-network.net/?p=1464 (dostęp 6 Maj 2013).

[3] Constant Van de Wiel: History of Canon law (Peeters Press Louvain 1991), par 126, loc 986.

[4] Johansson & Percy, Homosexuality in Bullough & Brundage: Handbook of Medieval Sexuality, p.166 .

[5] Van de Wiel: History of Canon law, par 128, loc 1013. Dekrety Gracjana miały duży wpływ na nauczanie Prawa kanonicznego, ale nigdy nie zostały uznane za jego wersję oficjalną. Grzegorz IX (1227-1241) zlecił Rajmundowi z Pennafort przygotować nową, ujednoliconą i uproszczoną kompilację, która zawierałaby tylko obowiązujące prawa, ale Rajmund uwzględnił Dekrety Gracjana. Dekretały Grzegorza IX stały się pierwszą oficjalną całościową publikacją prawa kanonicznego i pozostały jego najważniejszym zbiorem do Kodeksu z 1917: id par 141-143, loc, 1081-1092 oraz Doyle and Rubino: Clergy Sexual Abuse Meets the Civil Law , Fordham Urban Law Journal (2003) Vol. 31 Wydanie 2 s.582, n. 224: http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1888&context=ulj (Dostęp 18 stycznia 2015). Były kolejne próby kompilacji, ale żadna z nich nie uchyliła starego prawa Dekretów Gracjana: Wiel, powyżej par.161, loc. 1164.

[6] Dekret Gracjana, D. 1, de pen., C. 15 w Decretum Magistri Gratiani, editio Lipsiensis Secunda , redaktor, AL Richter, (Graz, Friedberg, 1879, 1959). Tutaj Gracjan mówił konkretnie o wykorzystywaniu seksualnym chłopców, a nie tylko o homoseksualizmie ogólnie: John Boswell w Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century (University of Chicago Press 1980), loc 6232. Zob. Także ks. Thomas Doyle: Affidavit Jane Doe par 22 http://reform-network.net/?p=1464 (dostęp 6 maja 2013); Cafardi Begore Dallas , s. 4. Gracjan zawarł również w swoich dekretach kanon z Synodu Londyńskiego z 1102 stwierdzający, że duchowni uznani są za winnych sodomii, powinien zostać albo złożeni z urzędu albo ekskomunikowany: Doyle i Rubino: Clergy Sexual Abuse Meets the Civil Law, p.583. John Boswell in Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality, lok 7967 mówi, że zapisy prawne dotyczące średniowiecza są niewystarczające do określenia zakresu, w jakim kara śmierci została faktycznie wykonana.

Kliknij, by ocenić wpis!
[Łącznie: 4 Średnia: 5]

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Popularne

Carol Byrne, "Msza dialogowana". (71 z 110). Miażdżące zwycięstwo progresywistów
Świadectwo: Moje doświadczenie z 15 Modlitwami św. Brygidy
Ponowne święcenia kapłańskie ks. Jacka Bałemby SDB. Kapłaństwo jako takie (1 z 4)
31-go Maja. Żywot świętej Petronelli, Dziewicy.
Carol Byrne, "Msza dialogowana". (37.1 z 94): Postępowe "uproszczenie" Mszy inspirowane przez Lutra
Św. Tomasz z Akwinu, O losach dusz po śmierci (15 z 27). Nasza pomoc dla zmarłych (4) Czy spełniając jakiś uczynek na rzecz zmarłych robimy coś dla siebie?

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
%d bloggers like this: