Tradycja i Wiara

Kanonizacja: Porównanie starego i nowego procesu kanonizacyjnego (6 z 7)

W odcinku tym przedstawiane są etapy od beatyfikacji do kanonizacji według dawnego procesu kanonizacyjnego.
Posłuchaj
Oceń post
Kanonizacja przed 1969
18. Ojciec Święty wydaje list apostolski zapowiadający datę uroczystej beatyfikacji. Równocześnie ustala Mszę i Oficjum [brewiarzowe] ku czci błogosławionego, jak i specjalne obchody [beatyfikacji], zwykle Triduum.
19. Zanim sprawa przechodzi na etap kanonizacji błogosławionemu muszą zostać przypisany dwa kolejne cuda (jeśli został on formalnie beatyfikowany) lub trzy cuda (jeśli miał miejsce ekwiwalent beatyfikacji). Może mieć to miejsce lata lub nawet stulecia po beatyfikacji.
20. Jak tylko ostatni cud został dowiedziony Postulator może wysłać podanie do Stolicy Apostolskiej w celu zwołania komisji dla „reasumpcji sprawy”. Postulator przygotowuje positio w celu ponownego otwarcia sprawy.
21. Argumenty Postulatora rozważane są na następnym zgromadzeniu generalnym Kongregacji. Jeśli jego opinia jest pozytywna, Kongregacja zaleca, by Ojciec Święty wydał dekret ponownie otwierający sprawę, do czego Ojciec Święty się stosuje.
22. Kuria diecezji, w których cuda miały miejsce ustanawia procedury dla udokumentowania faktów odnoszących się do tych cudów. Procedury te dyktowane są przez Kongregację.
23. Te nowe Acta przedstawiane są Świętej Kongregacji Rytów w celu wydania opinii. Jeśli jej osąd jest pozytywny Ojciec Święty wydaje dekret constare de miraculis  stwierdzający, iż cuda zostały dowiedzione i są wiarygodne.
24. Papież żąda oceny Świętej Kongregacji Rytów, czy błogosławiony może przejść na etap kanonizacji. Jeśli osąd jest przychylny papież wystawia dekret „De Tuto” stwierdzający, iż proces można bezpiecznie prowadzić aż do końcowego etapu.  Kanonizacja jest zapowiadana, choć jej data nie jest jeszcze określona.
25. Papież zwołuje kilka konsystorzy, na których cała kwestia jest ponownie omawiana. Jest to okres podsumowania wszystkich dowodów na rzecz kanonizacji. Wreszcie data kanonizacji i podawana do wiadomości w publicznym lub semi-publicznym konsystorzu.
26. Uroczystość kanonizacji ma miejsce w Bazylice św. Piotra. Kandydat jest odtąd uznawany jako święty. Jego Postulator ustanawia nowennę (lub Triduum) obchodów odbywanych w niektórych kościołach związanych ze świętym.

Ponieważ punktów nowego procesu kanonizacyjnego już nie ma, dlatego skupimy się na kanonizacji dawnej

Dawny proces kanonizacyjny

Po Soborze bardzo trudno odkryć związek nowego błogosławionego lub świętego z liturgią, natomiast do roku 1962 nowi błogosławieni i święci wprowadzani byli do Mszy oraz do brewiarza. I tak święty otrzymywał swoje własne Proprium Mszalne oraz godziny brewiarzowe, tak iż cały dzień stał pod jego znakiem. Dowiadujemy się również, że triduum było nie tylko paschalne, ale i beatyfikacyjne. Kanonizacja wymagała dodatkowych dwóch lub trzech cudów od momentu beatyfikacji, co mogło potrwać, a cała sprawa wznawiana. Jeśli rzeczywiście od beatyfikacji minęły stulecia lub dziesięciolecia Postulator jest już nowy i może mieć zupełnie inny pogląd na sprawę. Co ciekawe nawet po stwierdzeniu cudów Kongregacja, konsystorze i sam papież zastanawiają się, czy kanonizować wolno i warto, ponieważ święty jest powszechnym wzorcem do naśladowania.

W całym powyżej przedstawionym procesie każdy etap zdaje się zadawać pytanie: Czy kanonizować rzeczywiście warto? Bo przecież Panu Bogu i samemu świętemu to niepotrzebne.

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Popularne

Bractwo św. Piusa X nie jest wyjściem: Przyczyny moralne (3 z 3)
Objawienia prywatne o. Rodrigue lub ponownie o tym, czy Ann Barnhardt jest opętana?
Bractwo św. Piusa X: nadużycia seksualne w Afryce, ks. Stehlin doprowadzał chłopców
Czy Neokatechumenat jest sektą?

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Podoba Ci się ten blog, masz konto Paypal-Konto i chcesz pomóc? Możesz wybrać dowolną kwotę mnożąc ją przez 20 zł. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

You cannot copy content of this page
pl_PLPolski
Tradycja i Wiara