Kanonizacja: Porównanie starego i nowego procesu kanonizacyjnego (4 z 7)

Data

O ile w dawnym procesie kanonizacyjnym kardynałowie do wglądu mieli opinie dwóch stron, o tyle w nowym występuje tylko jedna strona postulatora, który nie ma żadnej przeciwwagi.
Kliknij, by ocenić wpis!
[Łącznie: 2 Średnia: 5]

Kanonizacja przed 1969Kanonizacja po 1983
5. Postulator Generalny ma okazję na zarzuty [Promotora Wiary] albo bezpośrednio albo przez adwokata wyznaczonego przez siebie odpowiedzieć.
5. Po zakończeniu fazy dokumentacyjnej Postulator prezentuje całą tę dokumentację trybunałowi diecezjalnemu, który decyduje o tym, czy heroiczność cnót Sługi Bożego została dowiedziona. Jeśli opinia biskupa jest pozytywna, opinia ta wraz z oprawionymi tomami dokumentacji (Acta) przesyłana jest do Kongregacji ds. Świętych.
6. Kardynałowie Świętej Kongregacji Rytów wydają opinię biorąc pod uwagę argumenty zarówno Promotora Wiary jak i Postulatora Generalnego. Jeśli opinia jest przychylna, wysyłana jest ona do Ojca Świętego w celu złożenia podpisu. Papież podpisuje dokument swoim imieniem chrzcielnym, nie imieniem papieskim.6. Acta powstałe z fazy dokumentacyjnej lub informacyjnej procesu przekazywane przez Kongregację Relatorowi wyznaczonemu z Kolegium Relatorów Kongregacji, którego zadaniem jest nadzorowanie sprawy przez resztę procesu.
7. W tym momencie [procesu] ogólna positio jest pisana przez adwokata i przedkładana Kongregacji. Zawiera ona pełne przedstawienie sprawy, streszczenie zarzutów przedstawionych przez Promotora Wiary wraz z odpowiedziami adwokata. Zawiera ona również przegląd przyszłego procesu kanonizacyjnego. Kongregacja wyraża swoją zgodę na positio, równocześnie z nią wydawana jest deklaracja, iż sprawa jest kontynuowana.7. Pracując z komisją teologiczną ustanowioną przez Kongregację, Relator korzysta z całej dostępnej dokumentacji, by przygotować positio podsumowującą życie i cnoty Sługi Bożego.
8. Papież wysyła listy remisorialne do biskupa diecezji, w której zmarł Sługa Boży, z żądaniem zwołania trybunału nie później niż trzy miesiące po otrzymaniu listu i zakończenia go w ciągu dwóch lat.8. Po ukończeniu tych kroków, positio przedstawiana jest komisji teologicznej, która opiniuje pozytywnie lub negatywnie.
9. Zwoływany jest trybunał biskupi składający się z pięciu sędziów, dwóch sub-promotorów i notariusza. Świadkowie świętości Sługi Bożego pytani są według uprzednio przygotowanych kwestionariuszy ułożonych przez Promotora Wiary. Dowody wyjątkowych cnót i cudów są skrzętnie zapisywane.9. Wyniki komisji są kolejno przekazywane starszym stopniem członkom Kongregacji, którymi są wszyscy biskupi, arcybiskupi i kardynałowie. Jeśli głosują negatywnie, sprawa umiera. Jeśli głosują pozytywnie, dekret o heroiczności cnót przesyłany jest do Ojca Świętego w celu uzyskania podpisu.
10. Zwoływany jest trybunał biskupi składający się z pięciu sędziów, dwóch sub-promotorów i notariusza. Świadkowie świętości Sługi Bożego pytani są według uprzednio przygotowanych kwestionariuszy ułożonych przez Promotora Wiary. Dowody wyjątkowych cnót i cudów są skrzętnie zapisywane.10. Jeśli Ojciec Święty zgadza się ze stwierdzeniami Komisji Sługa Boży określany jest jako Czcigodny.
11. Sprawozdanie z całego procesu [trybunału biskupiego] (Acta) jest spisywane i wysyłane do Świętej Kongregacji Rytów.

Komentarz własny:

Ponieważ etapy dawnego i obecnego procesu kanonizacyjnego prawie wcale się do siebie nie odnoszą, toteż najpierw omówimy proces nowy, a następnie dawny.

Nowy proces kanonizacyjny

W punkcie 5. (pr) czytamy, iż naznaczony przez diecezję Postulator prezentuje trybunałowi diecezjalnemu dokumentację na temat kandydata z tejże diecezji, a biskup diecezji, który kandydata wybrał i Postulatora wyznaczył, decyduje teraz o tym, czy heroiczność cnót miała czy nie miała miejsca. Ciekawe, jak często przy tych uwarunkowaniach osąd biskupa w ogóle może być negatywny? Przecież wszyscy są tą rychłą kanonizacją zainteresowani i nie ma strony przeciwnej.

Co prawda dopiero, na etapie 6. (pr) jest wyznaczany Relator, to jest osoba postronna, w dawnym trybie na etapie 3. (lw), ale zadaniem relatora jest „nadzorowanie sprawy przez resztę procesu”, co mało co da, bo „materiał dowodowy” został przez diecezję i samych zainteresowanych zebrany, a prokuratora, to jest Promotora Wiary, nie ma i nie było. Relator przejmuje sprawę i przedkłada ją komisji teologicznej, z którą, jak informuje nas punkt 7 (pr) „pracuje”, a która go „opiniuje”. Zatem dopiero na 8 etapie pojawia się jakaś instancja oceniająca – komisja teologiczna. Na etapie 9 wyniki komisji są przekazywane biskupom, arcybiskupom i kardynałom, przypuszczalnie tym, którzy do danej Kongregacji przynależą. Przypuszczalnie wielkie grono nieprzygotowanych osób otrzymuje jakieś streszczenie i wszyscy głosują na „za”, żeby się nie wychylić. Przypuszczenie nasze.

Dawny proces kanonizacyjny

Jak już informowano poprzednio proces nie rusza z miejsca, jeśli wszystkie zarzuty Promotora Wiary nie zostały oddalone. Natomiast kardynałowie Kongregacji Rytów do wglądu mają argumenty obydwu stron, jak w każdym procesie. Zauważmy, że brakuje ogniw pośrednich jak podkomisje i podkomisje komisji i od razu decydują właściwi decydenci. Co ciekawe w tym procesie papież nie jest decydentem, ale podpisuje to, co przedkłada mu Kongregacja. Podpisując imieniem chrzcielnym, nie papieskim, zaświadcza, że decyzja ta, na danym etapie jeszcze nieomylna nie jest. Co ciekawe po podpisie papieskim sprawa raz jeszcze, tym razem w postacie positio, wraca do komisji i także na tym etapie proces może być umorzony. Wydaje się, że dawny proces zakłada możliwość przerwania go na każdym etapie, czego w nowym procesie nie widać. I co ciekawe papież nakazuje biskupowi miejsca zebranie kolejnego trybunału, gdzie ponownie pytani są ci sami świadkowie, ale tym razem według kwestionariusza przygotowanego przez Promotora Wiary. W ten sposób etap 1. (lw), to jest zebrania dowodów jest raz jeszcze powtarzany i prześwietlony.

Pełen dostęp do treści i komentarzy dla subskrybentów. Zaloguj się lub przejdź do Rejestracji.

 


Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Więcej
wpisów

pl_PLPolski
×
×

Koszyk

%d bloggers like this: