Tradycja i Wiara

Kanonizacja: Porównanie starego i nowego procesu kanonizacyjnego (4 z 7)

O ile w dawnym procesie kanonizacyjnym kardynałowie do wglądu mieli opinie dwóch stron, o tyle w nowym występuje tylko jedna strona postulatora, który nie ma żadnej przeciwwagi.
Posłuchaj
5/5 - (1 głosy)

Kanonizacja przed 1969Kanonizacja po 1983
5. Postulator Generalny ma okazję na zarzuty [Promotora Wiary] albo bezpośrednio albo przez adwokata wyznaczonego przez siebie odpowiedzieć.
5. Po zakończeniu fazy dokumentacyjnej Postulator prezentuje całą tę dokumentację trybunałowi diecezjalnemu, który decyduje o tym, czy heroiczność cnót Sługi Bożego została dowiedziona. Jeśli opinia biskupa jest pozytywna, opinia ta wraz z oprawionymi tomami dokumentacji (Acta) przesyłana jest do Kongregacji ds. Świętych.
6. Kardynałowie Świętej Kongregacji Rytów wydają opinię biorąc pod uwagę argumenty zarówno Promotora Wiary jak i Postulatora Generalnego. Jeśli opinia jest przychylna, wysyłana jest ona do Ojca Świętego w celu złożenia podpisu. Papież podpisuje dokument swoim imieniem chrzcielnym, nie imieniem papieskim.6. Acta powstałe z fazy dokumentacyjnej lub informacyjnej procesu przekazywane przez Kongregację Relatorowi wyznaczonemu z Kolegium Relatorów Kongregacji, którego zadaniem jest nadzorowanie sprawy przez resztę procesu.
7. W tym momencie [procesu] ogólna positio jest pisana przez adwokata i przedkładana Kongregacji. Zawiera ona pełne przedstawienie sprawy, streszczenie zarzutów przedstawionych przez Promotora Wiary wraz z odpowiedziami adwokata. Zawiera ona również przegląd przyszłego procesu kanonizacyjnego. Kongregacja wyraża swoją zgodę na positio, równocześnie z nią wydawana jest deklaracja, iż sprawa jest kontynuowana.7. Pracując z komisją teologiczną ustanowioną przez Kongregację, Relator korzysta z całej dostępnej dokumentacji, by przygotować positio podsumowującą życie i cnoty Sługi Bożego.
8. Papież wysyła listy remisorialne do biskupa diecezji, w której zmarł Sługa Boży, z żądaniem zwołania trybunału nie później niż trzy miesiące po otrzymaniu listu i zakończenia go w ciągu dwóch lat.8. Po ukończeniu tych kroków, positio przedstawiana jest komisji teologicznej, która opiniuje pozytywnie lub negatywnie.
9. Zwoływany jest trybunał biskupi składający się z pięciu sędziów, dwóch sub-promotorów i notariusza. Świadkowie świętości Sługi Bożego pytani są według uprzednio przygotowanych kwestionariuszy ułożonych przez Promotora Wiary. Dowody wyjątkowych cnót i cudów są skrzętnie zapisywane.9. Wyniki komisji są kolejno przekazywane starszym stopniem członkom Kongregacji, którymi są wszyscy biskupi, arcybiskupi i kardynałowie. Jeśli głosują negatywnie, sprawa umiera. Jeśli głosują pozytywnie, dekret o heroiczności cnót przesyłany jest do Ojca Świętego w celu uzyskania podpisu.
10. Zwoływany jest trybunał biskupi składający się z pięciu sędziów, dwóch sub-promotorów i notariusza. Świadkowie świętości Sługi Bożego pytani są według uprzednio przygotowanych kwestionariuszy ułożonych przez Promotora Wiary. Dowody wyjątkowych cnót i cudów są skrzętnie zapisywane.10. Jeśli Ojciec Święty zgadza się ze stwierdzeniami Komisji Sługa Boży określany jest jako Czcigodny.
11. Sprawozdanie z całego procesu [trybunału biskupiego] (Acta) jest spisywane i wysyłane do Świętej Kongregacji Rytów.

Komentarz własny:

Ponieważ etapy dawnego i obecnego procesu kanonizacyjnego prawie wcale się do siebie nie odnoszą, toteż najpierw omówimy proces nowy, a następnie dawny.

Nowy proces kanonizacyjny

W punkcie 5. (pr) czytamy, iż naznaczony przez diecezję Postulator prezentuje trybunałowi diecezjalnemu dokumentację na temat kandydata z tejże diecezji, a biskup diecezji, który kandydata wybrał i Postulatora wyznaczył, decyduje teraz o tym, czy heroiczność cnót miała czy nie miała miejsca. Ciekawe, jak często przy tych uwarunkowaniach osąd biskupa w ogóle może być negatywny? Przecież wszyscy są tą rychłą kanonizacją zainteresowani i nie ma strony przeciwnej.

Co prawda dopiero, na etapie 6. (pr) jest wyznaczany Relator, to jest osoba postronna, w dawnym trybie na etapie 3. (lw), ale zadaniem relatora jest „nadzorowanie sprawy przez resztę procesu”, co mało co da, bo „materiał dowodowy” został przez diecezję i samych zainteresowanych zebrany, a prokuratora, to jest Promotora Wiary, nie ma i nie było. Relator przejmuje sprawę i przedkłada ją komisji teologicznej, z którą, jak informuje nas punkt 7 (pr) „pracuje”, a która go „opiniuje”. Zatem dopiero na 8 etapie pojawia się jakaś instancja oceniająca – komisja teologiczna. Na etapie 9 wyniki komisji są przekazywane biskupom, arcybiskupom i kardynałom, przypuszczalnie tym, którzy do danej Kongregacji przynależą. Przypuszczalnie wielkie grono nieprzygotowanych osób otrzymuje jakieś streszczenie i wszyscy głosują na „za”, żeby się nie wychylić. Przypuszczenie nasze.

Dawny proces kanonizacyjny

Jak już informowano poprzednio proces nie rusza z miejsca, jeśli wszystkie zarzuty Promotora Wiary nie zostały oddalone. Natomiast kardynałowie Kongregacji Rytów do wglądu mają argumenty obydwu stron, jak w każdym procesie. Zauważmy, że brakuje ogniw pośrednich jak podkomisje i podkomisje komisji i od razu decydują właściwi decydenci. Co ciekawe w tym procesie papież nie jest decydentem, ale podpisuje to, co przedkłada mu Kongregacja. Podpisując imieniem chrzcielnym, nie papieskim, zaświadcza, że decyzja ta, na danym etapie jeszcze nieomylna nie jest. Co ciekawe po podpisie papieskim sprawa raz jeszcze, tym razem w postacie positio, wraca do komisji i także na tym etapie proces może być umorzony. Wydaje się, że dawny proces zakłada możliwość przerwania go na każdym etapie, czego w nowym procesie nie widać. I co ciekawe papież nakazuje biskupowi miejsca zebranie kolejnego trybunału, gdzie ponownie pytani są ci sami świadkowie, ale tym razem według kwestionariusza przygotowanego przez Promotora Wiary. W ten sposób etap 1. (lw), to jest zebrania dowodów jest raz jeszcze powtarzany i prześwietlony.

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Najnowsze komentarze

Popularne

Demony kpią z Trójcy Świętej, bo się jej boją lub znowu o liturgii
Ofiara Kalwarii czy „Braterska uczta” lub kiedy Msza jest ważna?
Ponowne święcenia kapłańskie ks. Jacka Bałemby SDB. Kapłaństwo jako takie (1 z 4)
Bractwo św. Piusa X: nadużycia seksualne w Afryce, ks. Stehlin doprowadzał chłopców
„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (18 z 22).
Objawienia prywatne o. Rodrigue lub ponownie o tym, czy Ann Barnhardt jest opętana?

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
Tradycja i Wiara