Proprium missae – Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia – Dominica Infra Octavam Nativitatis

Divinum Officium - Sancta Missa Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego https://www.youtube.com/watch?v=cTTBLS8D4yU Introit Sap 18:14-15 Dum médium siléntium tenérent ómnia, et nox in suo cursu médium iter háberet,…

Czytaj dalej Proprium missae – Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia – Dominica Infra Octavam Nativitatis

Kard. Bona. „O rozpoznawaniu duchów” (58). Co poprzedza objawienie od Boga: skrucha.

Po upomnieniu i naganie następuje skrucha. Słowo Boże przypomina nam grzechy z przeszłości, przedstawia różne sytuacje, które oceniamy właśnie w perspektywie większego światła. Można to porównać do kurzu lub brudu.…

Czytaj dalej Kard. Bona. „O rozpoznawaniu duchów” (58). Co poprzedza objawienie od Boga: skrucha.

Proprium missae – Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia – Dominica Infra Octavam Nativitatis

Divinum Officium - Sancta Missa https://www.youtube.com/watch?v=cTTBLS8D4yU Introit Sap 18:14-15 Dum médium siléntium tenérent ómnia, et nox in suo cursu médium iter háberet, omnípotens Sermo tuus, Dómine, de coelis a regálibus…

Czytaj dalej Proprium missae – Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia – Dominica Infra Octavam Nativitatis

Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (18). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Trzecia przyczyna fałszu. Iluzja lub choroba pamięci.

39. Trzecia przyczyna fałszu to iluzja albo specjalna choroba pamięci, kiedy się komuś zdaje, że pamięta pewne fakty, jakie nigdy nie miały miejsca. Wydawałoby się, że ta iluzja jest niemożliwa,…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (18). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Trzecia przyczyna fałszu. Iluzja lub choroba pamięci.

Proprium missae – Świętego Szczepana Pierwszego Męczennika – Sancti Stephani Protomartyris

Divinum Officium - Sancta Missa Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego https://www.youtube.com/watch?v=Cd-LDybBzWo INTROITUS Ps 118:23; 118:86; 118:23 Sedérunt príncipes, et advérsum me loquebántur: et iníqui persecúti sunt me:…

Czytaj dalej Proprium missae – Świętego Szczepana Pierwszego Męczennika – Sancti Stephani Protomartyris

Wesołych Świąt 2019!

Wszystkim czytelnikom i abonentom Wesołych Świąt! Chociaż sytuacja Kościoła jest taka, że strach czytać wiadomości, to Bóg jest silniejszy niż moce ciemności, które będą zwalczać tych, na których Bóg wyrył…

Czytaj dalej Wesołych Świąt 2019!

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Święta 3 – Wigilia Bożego Narodzenia

  Ewangelia na Wigilię Bożego Narodzenia Gdy poślubiona była Matka Jezusa; Maryja, Józefowi, pierwej, niźli się zeszli, okazało się, że poczęła z Ducha Świętego. A Józef, mąż Jej, będąc sprawiedliwym…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Święta 3 – Wigilia Bożego Narodzenia

Proprium missae – Wigilia Narodzenia Pańskiego – In Vigilia Nativitatis Domini

Divinum Officium - Sancta Missa Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego https://www.youtube.com/watch?v=RS19XNYAcNQ INTROITUS Exod 16:6; 16:7 Hódie sciétis, quia véniet Dóminus et salvábit nos: et mane vidébitis glóriam…

Czytaj dalej Proprium missae – Wigilia Narodzenia Pańskiego – In Vigilia Nativitatis Domini

Kard. Bona. „O rozpoznawaniu duchów” (57). Co poprzedza objawienie od Boga: upomnienie.

Drugim znakiem przychodzącego objawienia była nagana, a trzecim jest upomnienie. A co to za różnica? Nagana mówi, że jest źle, a upomnienie wskazuje kierunek. Bez pierwszego nie ma drugiego, a…

Czytaj dalej Kard. Bona. „O rozpoznawaniu duchów” (57). Co poprzedza objawienie od Boga: upomnienie.

Proprium missae – IV Niedziela Adwentu – Dominica IV Adventus

Divinum Officium - Sancta Missa Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego https://www.youtube.com/watch?v=BqH95G39gSI INTROITUS Isa 45:8 Roráte, cœli, désuper, et nubes pluant iustum: aperiátur terra, et gérminet SalvatóremPs 18:2…

Czytaj dalej Proprium missae – IV Niedziela Adwentu – Dominica IV Adventus

Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (17). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Druga przyczyna fałszu. Ruchliwy umysł i żywa wyobraźnia.

37. Druga przyczyna fałszu: Dajemy teraz jako przykład osobę dobrej wiary. Może ona być wprowadzona w błąd przez zbyt ruchliwy umysł i zanadto żywą wyobraźnię. Mówiliśmy już poprzednio (16), że…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (17). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Druga przyczyna fałszu. Ruchliwy umysł i żywa wyobraźnia.

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 3. Niedziela Adwentu

Ewangelia Trzeciej Niedzieli Adwentu J 1, 19-28 „Onego czasu: Żydzi z Jerozolimy wysłali do Jana kapłanów i lewitów, aby go zapytali: «Kim jesteś?» I wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając im:…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 3. Niedziela Adwentu

Proprium missae – III Niedziela Adwentu – Dominica III Adventus

Divinum Officium - Sancta Missa Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego https://www.youtube.com/watch?v=w5LVH1iTdIk INTROITUS Phil 4:4-6 Gaudéte in Dómino semper: íterum dico, gaudéte. Modéstia vestra nota sit ómnibus homínibus:…

Czytaj dalej Proprium missae – III Niedziela Adwentu – Dominica III Adventus

Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (16). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Pierwsza przyczyna. Kłamstwo.

  35. Można je tak ugrupować: udawanie — zbytnia żywność umysłu i wyobraźni — złudzenia pamięci rzekomo przechowującej zdarzenia, które nigdy nie miały miejsca — podstępy złego ducha — wymysły…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XX. Objawienia i wizje (16). § 2. Pięć przyczyn objawień całkiem fałszywych. Pierwsza przyczyna. Kłamstwo.