Św. Tomasz z Akwinu: O ostatecznym celu człowieka (cz. 3)

Data

Thomas.von.Aquin3Czytając wywody św. Tomasza na temat jednego celu ostatecznego człowieka pamiętać trzeba,  że mamy tu do czynienia z systemem aksjomatycznym, w którym dowodzenie przebiega na podobieństwo matematyki lub logiki. Podobnie jak nauczyciel pragnący dowieść twierdzenia Pitagorasa: a2+b2=c2 najpierw prezentuje to zdanie, ukazuje jego założenia, a następnie odnosi je do różnych trójkątów, tak samo św. Tomasza ukazuje czym cel ostateczny jest, a mianowicie: pożądaniem swej doskonałości, która jest zgodna z naturą danego bytu, a zatem pożądanie dobra doskonałego i pełnego dla danej natury. Św. Tomasz wychodzi tutaj od natury ludzkiej, bo o ludziach tutaj mowa, jako takiej. Ponieważ człowiek, jak wynika ze wcześniejszych ustaleń Sumy został stworzony „na obraz i podobieństwo Boże” (Rdz 1,26) toteż jego ostatecznym celem jest bogopodobieństwa lub upodobnienie się do Boga.  Skoro bogopodobieństwo jest głęboko wpisane w naturę ludzką, dlatego też człowiek nie dążący do Boga zawsze żył będzie wbrew swojej własnej naturze, a żyjąc wbrew sobie będzie zawsze nieszczęśliwy. Ponieważ natura ludzka w swej istocie jest jedna, dlatego ludzki cel ostateczny też jest tylko jeden. Św. Tomasz łączy w swoich wywodach zalecenie Starożytnych: „stań się tym, kim jesteś” (Pindar) ze stwierdzeniem św. Augustyna „niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Tobie”. Życie zgodne z naszą obiektywną naturą, czyli tą ustaloną przez Boga, porównać można do samochodu poruszającego się po optymalnej trajektorii toru, który ani nie wypada z trasy, ani nie traci szybkości, ani nie powoduje zbytniego tarcia. Podobnie jak optymalna trajektoria samochodu odpowiada ustaleniom matematycznym i fizykalnym, tak optymalna trajektoria życia czyli życie według danej przez Boga natury odpowiada ustaleniom metafizycznym i teologicznym. Jedno jest normą, drugie odchyleniem od normy.  Dlatego nie można rzec, że dla jednego celem jest to, a dla drugiego tamto, bo cel jest jeden, choć bywa źle rozpoznany. Podobnie jak ktoś zdążający z Krakowa do Gdańska wykluczać będzie wszystko, co go od tego północnego celu odwiedzie prowadząc go na Zachód, na Wschód lub na Południe, tak samo wybrany cel ostateczny wyklucza inne cele.

 

[wpedon id=”24285″ align=”left”]

 

 Po kliknięciu obrazek pojawi się w czytelnej formie.

Dokument1Dokument2

 Przypisy tłumacza:

Dokument4

Objaśnienia tłumacza:

Dokument3

Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Więcej
wpisów

error: Content is protected !!
pl_PLPolski
×
×

Koszyk

%d bloggers like this: