Tradycja i Wiara

Św. Alfons Liguori, Przygotowanie do śmierci – Rozmyślanie XXVI – O karach piekła (3 z 3)

Posłuchaj
5/5 - (1 głosy)

PUNKT III.

Lecz wszystkie te kary, niczem są w porównaniu do kary szkody. Nie stanowią piekła ciemności, swąd, hałas, ogień: karą, która stanowi piekło, jest kara, że straciło się Boga. Mówi święty Brunon: Niech przydadzą męki do mąk, aby tylko nie byli pozbawieni Boga1. I święty Jan Chryzostom powiada: Tysiąc piekieł nie wyrównają tej boleści2. I dodaje święty Augustyn, że, gdyby potępieni mogli cieszyć się widokiem Boga, nie doświadczyliby żadnej kary, i toż samo piekło, zamieniłoby się w niebo3. Dla jaśniejszego zrozumienia tej kary, wyobraź sobie, że ktoś na przykład stracił klejnot, który kosztował sto dukatów; czuje on wielką stratę: lecz jeśli kosztował ten kamień dwieście dukatów, czuje podwójną stratę: jeśli zaś czterysta, strata jest jeszcze większa. Słowem, o ile większa była wartość rzeczy straconej, tem strata jest większą. Jakież dobro stracił potępiony? Dobro nieskończone, którem jest Bóg; dlatego, mówi święty Tomasz, że czuje on stratę w pewny sposób nieskończoną4.

Tejto straty jedynie obawiają się Święci, mówi święty Augustyn. Święty Ignacy Lojola mawiał: Panie! Wszelką karę zniosę, lecz nie zniosę tej, aby być pozbawionym Ciebie. Ta jednak kara nie obchodzi grzeszników, którzy radzi żyją miesiące i lata bez Boga; albowiem, nędzni, żyją w ciemnościach. Przy śmierci dopiero poznają wielkie dobro, które tracą. Dusza opuszczając życie ziemskie, jako mówi św. Antonin, natychmiast zrozumie, że stworzoną jest dla Boga. Dla tego, zrywa się natychmiast, aby połączyć się z najwyższym swoim dobrem; lecz gdy zostaje w grzechu, będzie odrzuconą przez Boga. Jeśli ogar widzi zająca, i ktoś go trzyma na łańcuchu, jakiej że nie używa usilności, aby rozerwać łańcuch i pochwycić zająca? Dusza rozłączając się z ciałem naturalnie jest pociągana ku Bogu; lecz grzech odłącza ją od Boga, i posyła ją daleko do piekła5. Całe piekło więc zalezy na tych pierwszych słowach potępienia: „Idźcie odemnie przeklęci”. Idźcie, powie Jezus Chrystus; nie chcę abyście patrzyli więcej na moje oblicze: Tysiąc piekieł nie dorównają karze znienawidzenia przez Boga6. Gdy Dawid skazał Absalona, aby już więcej nie ukazywał się przed nim, Absalon tak wielką w tem uczuł karę, że wyrzekł: powiedzcie mojemu ojcu, że albo niech pozwoli ujrzeć swoje oblicze, albo niechaj mi zada śmierć7. Filip II-gi, ujrzawszy w kościele pewnego znakomitego człowieka w nieprzyzwoitej postawie, rzekł mu: „Nie ukazuj się więcej przedemną”. To było tak wielką dla owego człowieka karą, że przybywszy do domu, umarł z żalu. Cóż będzie, gdy Bóg rzecze do odrzuconego przy jego śmierci: idź precz, nie chcę więcej widzieć ciebie: I skryje oblicze moje przed nim, i … nadejdzie go wszystko złe8. Wy, powie do potępionych Jezus Chrystus w dniu ostatecznym, nie jesteście już więcej moimi: ja nie jestem więcej waszym9.

Jakże boleśnie dla syna, któremu umiera ojciec, lub dla żony, której mąż umiera, jest mówić: ojcze mój, mężu mój, nie ujrzę cię więcej! Ach! Gdybyśmy teraz posłyszeli potępioną i płaczącą duszę, i zapytali ją: duszo, czego płaczesz? Odpowiedziałaby to jedynie: płaczę, bom straciła Boga i nie mam go ujrzeć więcej. Gdyby mogła nieszczęśliwa choćby miłować swego Boga w piekle, i poddać się pokornie jego woli. Lecz nie, gdyby mogła to czynić, piekło nie byłoby więcej piekłem; nie może nieszczęśliwa poddać się woli Boga, albowiem została nieprzyjaciółką woli Boga. Nie może też więcej kochać Boga, lecz nienawidzi Go i zawsze Go nienawidzić będzie. I to będzie jej piekłem, wiedzieć, że Bóg jest najwyższym dobrem, i widzieć zmuszoną siebie do nienawidzenia Go, jednocześnie z wiadomością, iż On jest godzien nieskończonej miłości: „Ja jestem niezbożny, pozbawiony miłości Boga”, tak odpowiedział ów zły duch, zapytany kimby był, przez świętą Katarzynę z Genui. Potępiony będzie przeklinał Boga: i przeklinając Boga, przeklinać też będzie dobrodziejstwa, jakie mu wyświadczył: stworzenie, odkupienie, Sakramenta, szczególnie chrztu i pokuty i nadewszystko Przenajświętszy Sakrament ołtarza. Będzie nienawidził wszystkich Aniołów i Świętych, lecz szczególnie swego Anioła Stróża i świętych swoich Patronów, nad wszystkich zaś Matkę Boską; ale wyłącznie przeklinać będzie Trzy Boskie Osoby, a pomiędzy temi, szczególnie Syna Bożego, który dnia jednego umarł dla jego zbawienia; będzie przeklinał Jego rany, Jego krew, Jego mękę i Jego śmierć.

MODLITWA

O mój Boże! Ty jesteś najwyższym moim dobrem, a ja dobrowolnie tyle razy utraciłem Ciebie. Wiedziałem to, iż grzechami moimi wyrządzę Ci wielką urazę, że stracę Twoją łaskę i zasłużę na piekło; jednak nie wahałem się grzeszyć. Gdybym nie widział Ciebie, o Jezu, przybitego i umierającego za mnie na krzyżu, nie miałbym już więcej odwagi błagać Ciebie i spodziewać się przebaczenia Twego. O Przedwieczny Ojcze! Nie patrz na mnie, spojrzyj na Twego ukochanego Syna, który błaga Cię za mną o litość; wysłuchaj Go i przebacz mi. O Maryo! Królowo, nadziejo i matko moja! Gdybym zostawał w piekle, nsie mógłbym nawet kochać więcej Ciebie. Kocham Cię, matko moja, i pokładam w Tobie ufność, że nie dopuścisz tego, abym mógł przestać miłować Ciebie i Boga mojego. Wspieraj mię i módl się do Pana Jezusa za mną.

1 Mow. o sądzie powszech.

2 Hom. 49. do ludu

3 Św. Aug. tom. 9 o troj. nałog.

4 Św. Tom. 12. pyt. 87. a. 4.

5 Iz. LIX. 2.

6 Św. Jan Złot. Hom. 24. na Mat.

7 II. Król. XIV. 24.

8 Deut. XXXI. 17.

9 Oz. I. 9.

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Popularne

Niska skuteczność egzorcystów - czy musi tak być?
Ponowne święcenia kapłańskie ks. Jacka Bałemby SDB. Kapłaństwo jako takie (1 z 4)
Bractwo św. Piusa X: nadużycia seksualne w Afryce, ks. Stehlin doprowadzał chłopców
Bractwo św. Piusa X nie jest wyjściem: Przyczyny moralne (3 z 3)
15-go Sierpnia. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
O. Wojciech Gołaski OP odchodzi do FSSPX lub "gdy zabraknie cukierków".

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Jeśli możesz, przejmij opłaty Paypal, to więcej do nas dotrze. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Dodaj komentarz

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj
pl_PLPolski
Tradycja i Wiara