„Protestanckie czyli złe.” A dlaczego? (2 z 6) Cztery sola protestantyzmu.

Data

Triumph-church-rubens-prado

Dlaczego protestantyzm jest zły lub cztery sola

Protestantyzm jest dlatego zły, czyli szkodliwy, ponieważ prowadzi na dłuższą metę wszystkie dusze na manowce, do rozpaczy i w sumie do piekła. Prowadzi je najpierw do agnostycyzmu, czyli do przekonania, że nie wiadomo czy Bóg jest czy go nie ma, a następnie do ateizmu teoretycznego i praktycznego. Rozwój ten nie ma zwykle miejsca w pierwszym pokoleniu, ale w pokoleniu drugim, trzecim i następnych.

I niestety jest to ciekawa paralela w odniesieniu do katolickich czasów posoborowych. Babcia bardzo wierząca, córka już mniej, a wnuczka ateistka zainteresowana ezoteryką. W Polsce może mniej tego rodzaju koleje losu występują, ale na Zachodzie, na skutek żywszej realizacji postanowień Soboru, są one bardzo częste. Oczywiście u mężczyzn także. Można oczywiście zapytać, jak babcia córkę wychowała, że do tego doszło? Ale przecież babcia sama mszy uroczystej czy pontyfikalnej nie odprawi, by córce i wnuczce blask Kościoła ukazać. No niestety po Soborze, co musimy przyznać ze smutkiem, to już trochę inna religia, która po prostu nie pociąga i to na skutek zmian, które rzekomo miały ją pociągającą uczynić. Dlatego w sumie nic dziwnego, że katolicy porzucają Kościół i przechodzą najczęściej do fundamentalistycznych protestantów lub stają się różnego rodzaju ezoterykami.  Jednak jeżeli dziś katolik przejdzie na protestantyzm, to może on sam w tej nowej wierze wytrwa, ale jego dzieci, o ile będzie je miał, raczej nie, a wnuki to już zupełnie. Najlepszym przykładem tego długofalowego rozwoju od protestantyzmu do ateizmu są Niemcy Wschodnie czyli była NRD. [1]

Grafik-Gottglauben

Z powyższej tabelki sondażu przeprowadzonego w roku 2012 dla gazety Die Welt wynika, że tylko 8,2 procent mieszkańców Niemiec Wschodnich wierzy w Boga, w przeciwieństwie do 91,9 procent mieszkańców Filipin czy nawet 32 % w Niemczech Zachodnich. Natomiast 46,1 procent Niemców wschodnich nigdy w Boga nie wierzyło, a jedynie 26,2 Czechów twierdzi to samo, chociaż walka z Kościołem była w komunistycznej Czechosłowacji bardzo ostra.  Jest to więc bagaż pokoleń, a nie tylko komunizmu, bo porównywalnych danych nie ma nigdzie. Niemcy Wschodnie to najbardziej ateistyczne społeczeństwo świata, które bardzo szybko zostało sprotestantyzowane, bo tuż po wystąpieniu Lutra w 1517, który w księciu Saksonii Fryderyku Mądrym (1463-1525) zyskał możnego i wpływowego protektora. Jednak po 500 latach po Reformacji na terenach należących ongiś do  Fryderyka Mądrego panuje prawie wyłącznie ateizm. Co ciekawe na terenach, które były niegdyś katolickie, jak w enklawach katolickich Słowian połabskich nawet w Niemczech Wschodnich zjawisko ateizacji lub sekularyzacji postępuje wolniej albo i wcale, bo ludzie są w niektórych rejonach połabskich bardzo do swojego katolicyzmu przywiązani traktując go jako część swojej narodowej tożsamości. Skądś my to znamy. Zjawiska przechodzenia od protestantyzmu do ateizmu dowodzą również statystyki z USA, gdzie przecież żadnych wojen religijnych nie było ani też europejskiego rozwoju konfesji, skoro pierwsi osadnicy byli protestantami, głównie kwakrami, a katolicy zaczęli napływać do USA dopiero pod koniec XIX i na początku XX wieku. W USA stwierdzono jednak, że proces przechodzenia na pozycje agnostycyzmu przebiega szybciej na terenach protestanckich lub wśród protestantów, aniżeli wśród katolików czy prawosławnych.[1] Zatem jest w protestantyzmie coś, co sprawia, że jego wyznawcy z biegiem czasu stają się coraz mniej odporni za ducha świata. Dlaczego? Postaramy się to wyjaśnić w formie możliwie najprostszej i najbardziej przystępnej, bo niestety nasze wpisy stricte teologiczne, naszpikowane przypisami i cytatami są mało czytane, a szkoda, bo my uważamy, że są dobre.

Pisząc „protestantyzm” dokonujemy tutaj pewnego skrótu myślowego, gdyż dominacji protestanckich jest prawie nieskończenie wiele, a ich cechą wspólną, co widać głównie w USA, jest ich antykatolicyzm lub ich wspólne doktrynalne korzenie. We współczesnym europejskim protestantyzmie trudno o jednak wspólną doktrynę, gdyż współcześni protestanci tak szybko dostosowują się do świata, że pozbywają się własnej doktryny uważając ją za „historyczny balast”. Dowodzi tego choćby przykład pani „biskup” luterańskiej ze Szwecji, na dodatek lesbijki, która nakazała zdejmowanie krzyży, tak by nie urazić islamskich emigrantów. To niestety nie żart. Ale to dostosowywanie się do świata także i my katolicy od roku 1962-1965 skądś znamy.

Biorąc a nawiast prawie całkowity ateizm współczesnych oficjalnych lub państwowych kościołów protestanckich, co nie dotyczy wolnych kościołów rosnących jak grzyby po deszczu, rzec można, iż ramą, na której opiera się cały protestantyzm są cztery sola – od łać. przymiotnika solus, sola, solum, który oznacza „tylko”, „jedyny”, „wyłączny” itp., czyli na założeniach wywodzących się od samego Lutra. Te cztery założenia to:

 1. Sola Scriptura – tylko Pismo
 2. Sola fides – tylko wiara
 3. Sola gratia – tylko łaska
 4. Solus Christus – tylko Chrystus.

Dlatego kierując się tymi kategoriami przedstawimy ogólną szkodliwość protestantyzmu w sposób możliwie uproszczony i przystępny, żeby prości i mniej prości ludzie nas czytający wreszcie zrozumieli o co w tym wszystkim chodzi. Mianowicie o to, że w fałszywej religii lub religii niezawierającej 100% prawdy człowiek ani w tym życiu naprawdę dobry nie będzie, nie będzie szczęśliwy ani też do nieba nie trafi, a jeżeli do czyścca to do ciężkiego i to na długo. Według objawień prywatnych Marii Simmy, które w pełni zgadzają się logiką i nauką Kościoła do czyścca trafiają także protestanci, o ile nie lądują w piekle, ale przebywają w nim dłużej, bo nikt się za nich nie modli, co jest oczywiste, bo protestanci nie modlą się za zmarłych uważając to za formę spirytyzmu lub wywoływania zmarłych zabronionego w Starym Testamencie. Mają jednak czyściec od katolików lżejszy, którym wiara prawdziwa była dana, ale za to dłuższy. A następnie z pewnością dużo mniejszą chwałę w niebie, jeżeli tam trafią. Więc na dłuższą metę, wliczając w to życie ziemskie, czyściec i niebo, o ile protestant czyścca dostąpi i do piekła nie trafi, co takie pewne nie jest, bo poglądy wpływają jednak na życie, protestantyzm się nie opłaci.

Czy istnieje możliwość, że jakiś protestant  żyjąc naprawdę w ignorancji niepokonalnej gdzieś w głębokim fińskim lub szwedzkim lesie i uświęcając się dostępnymi mu środkami trafi bezpośrednio do nieba? Tego absolutnie wykluczyć nie można, bo Bóg wie lepiej i jest wszechmocny, ale protestant będąc pozbawionym tych darów łaski płynących z sakramentów Kościoła i jego prawdziwej nauki ma dużo mniej środków osiągania świętości aniżeli katolik. Dlatego jest to raczej wykluczone. Trzeba pamiętać o tym, że sakramentem absolutnie do zbawienia koniecznym, czyli do tego, żeby ostatecznie do nieba, zwykle przez czyściec, trafić, jest chrzest. Jeżeli oczywiście po chrzcie nie zgrzeszy się ciężko. Skoro jednak już Kościół pierwotny modlił się za zmarłych i ofiarował za nich msze święte zakładając, że potrzebują oczyszczenia, a byli to katolicy, a nie heretycy czy schizmatycy, to zakładał, że znajdują się w czyśccu, a nie w niebie. A były to czasy chrztu dorosłych, podczas którego otrzymywano trzy sakramenty naraz: chrzest, bierzmowanie i eucharystię. Były pokuty publiczne za grzechy publiczne, ale nie było jeszcze powszechnej spowiedzi tzw. usznej, a jedynie mnisi o początku IV wieku wyznawali grzechy swoim ojcom na pustyni. Można więc rzec, że z czasem katolicy mieli coraz więcej środków zbawienia, a protestanci pozostają jedynie na poziomie chrztu i to chrzu heretyków, który zawsze był przez Kościół uznawany, o ile udzielany był w imię Trójcy Świętej. Więc możliwość, że jakiś protestant bezpośrednio trafi do nieba naszym skromnym zdaniem istnieje, ale jest to mało prawdopodobne. W wolnej chwili zajrzymy, co na ten temat pisali teologowie okresu kontrreformacji, przy czym były to czasy, w których nauka Kościoła jaśniała, a i protestanci traktowali swoją poważnie. Czego obecnie orzec nie sposób.

[1] http://www.welt.de/kultur/article106207333/Der-Unglaube-im-Osten-ist-ein-Erbe-Preussens.html

[2] http://www.pewforum.org/2015/05/12/americas-changing-religious-landscape/

Ten post ma 5 komentarzy

 1. W momencie przyjęcia sakramentu chrztu przez heretyka czy schizmatyka (będącego jeszcze dzieckiem), staje się on członkiem Kościoła Katolickiego. Dopiero w miarę rozwoju przyjmuje treści heretyckie stawiając się poza Kościołem. Czyli jeśli takie dziecko umiera po otrzymaniu sakramentu chrztu to idzie prosto do nieba.?

  1. Z tym automatycznym członkostwem Kościoła Katolickiego to nie jesteśmy pewni, że tak jest. Musimy sprawdzić, ale pierwszy wyczucie mówi, że nie. To znaczy, że heretycy czy wszyscy ochrzczeni nie są „anonimowymi katolikami”. Podobno przed Soborem u konwertytów był przeprowadzany chrzest sub conditione, ale to też musimy sprawdzić. Z pewnością ochrzczony protestant nie ma tego ładunku sakramentaliów jak np. egzorcyzmy, które są szczególnie przy chrzcie Vetus Ordo.
   Argumentacja dopuszczalności chrztu heretyków była taka:

   Zostali oni wszczepieni przez chrzest w Chrystusa, nie w Kościół.

   Dziecko, które umiera po chrzcie idzie do nieba, bo jego grzech pierworodny został zmyty, a uczynkowych jeszcze nie posiada, bo nie ma świadomości. A przy grzechu liczy się: świadomość i dobrowolność.

   Musimy to sprawdzić, a w tej chwili nie wiemy za bardzo gdzie, bo pytania Pana są jak zwykle bardzo szczegółowe, co nas cieszy. Ale tematykę podrążymy i odpiszemy szerzej.

Dodaj komentarz

Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Więcej
wpisów

error: Content is protected !!
pl_PLPolski
×
×

Koszyk

%d bloggers like this: