Tradycja i Wiara

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXIV. Istoty i rodzaje prób (56). § 1. Ogólny rzut oka (iv)

Pociecha duchowa, jak łaska, niekoniecznie jest odczuwalna. Ciekawe.
Posłuchaj
Oceń post

11. Wyrażenia pociecha zmysłowa lub uczuciowa pobożność i smak zmysłowy nie oznaczają specjalnie pociechy odczuwanej, bo każda pociecha mniej lub więcej daje się odczuć. Daje się tę nazwę pociechom niższego rzędu, które rozpoczynają się w zmysłach albo we władzach zmysłowych. Nie trzeba z tego względu nimi gardzić, bo i one w końcu kierują nas ku dobremu [2]. Kiedy święci podnosili się do Boga, przyglądając się pięknu natury, była to pociecha zmysłowa. Kościół także przemawia do zmysłów, kiedy słuchowi podaje piękne pieśni, oczom szlachetną architekturę, wspaniałe obrazy, posągi i blask obrzędów. Protestantyzm niesłusznie odrzucił prawie wszystkie te pomoce, pragnąc przemawiać tylko do władz wyższych.

Św. Jan od Krzyża nie ma na myśli wszystkich wiernych, gdy radzi odrzucać pociechy zmysłowe. Zwraca się tylko do tych, którzy zaczynają dochodzić do mistycznego stanu, i poleca dawanie pierwszeństwa temu ostatniemu, jeśli zmysłowe pociechy i smak w nich odczuwany stanowią przeszkodę do wyższych ćwiczeń. Gdzie nie ma tego konfliktu, trzeba uciekać się do wszystkich środków dźwigających nas do Boga.

12. Dezolacja zmysłowa jest przeciwieństwem zmysłowej pociechy. Może ona współistnieć z pociechą wyższego rzędu, jak i naturalnym porządku możemy równocześnie odczuwać cierpienie w ciele, a radość w duszy.

13. Gdy chodzi o cierpienia wewnętrzne, mamy nadprzyrodzony środek, przez który często możemy je zmniejszyć albo i zupełnie usunąć: prosić możemy Boga, aby nas z nich wybawił. W wielu wypadkach taka prośba ma i naturalną skuteczność. Wyrasta ona bowiem z pragnienia, czyli z aktu woli. Już zaś w chorobach fizycznych czy moralnych energiczne pragnienie wyzdrowienia i przekonanie, że ono jest niedalekie, bardzo pomaga do jego zrealizowania albo przybliżenia. Lekarze znają to wspomaganie przez perswazję i wielu posługuje się nią, nie bez skutku. Nazywamy to psychoterapią.

Jeżeli przeciwnie, utrzymuje ktoś swą duszę w stanie miękkiego wosku, obojętnego na wszystkie wydarzenia, nie budzi w sobie ukrytych sił żywotnych, jego stan psychiczny raczej się pogarsza. Woda stojąca w jakimś basenie zapełnia się coraz bardziej niezdrowymi pierwiastkami, podczas gdy wody płynące posiadają tę zdolność, że odrzucają brud na brzegi, dno lub w powietrze.

A zatem kierownik chcący uzdrowić swojego penitenta powinien w nim budzić analogiczną wolę i żywą nadzieję. Dobrze czyni, jeśli cierpliwie słucha tych samych zawsze skarg i ubolewań, lecz i ta forma współczucia nie wystarcza. Musi dowiedzieć się, jak penitent reaguje, i pobudzać go do tej zbawiennej reakcji.

Jeśli w ten sposób zrobił ktoś wszystko, co było w jego mocy, żeby uwolnić się od prób wewnętrznych, pozostaje mu już tylko poddać się mężnie woli Bożej. Przebywa jak Noe w arce, miotanej falami potopu. Co czynić? Czy trzeba męczyć się bez końca nad wynalezieniem innego sposobu obniżenia wód? Byłoby to daremne; Bóg tylko może potop zahamować. Niech trwa w modlitwie w swej arce starannie zamkniętej i czeka cierpliwie, aż zjawi się gołąb z gałązką oliwną.

[2] Św. Alfons Liguori:

„Pociechy duchowne są bardzo cennymi darami, dużo droższymi nad wszystkie bogactwa i zaszczyty świata. A jeśli zmysłowa strona doznaje wzruszenia, to daje pełność naszej pobożności, bo wtedy cała nasza istota łączy się z Bogiem i w Nim się rozkoszuje. Zmysłowości trzeba się lękać, kiedy nas oddala od Boga, ale gra ona dobrą rolę, kiedy nas z Nim łączy” (Amour vers J.–Ch., r. 17; por. także Suarez, De oratione, ks. 2, r. 18, nn. 1, 4).

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Popularne

Św. Alfons Liguori, Przewodnik spowiednika (50). Rachunki sumienia (ii) Księża - słuchanie spowiedzi
Nieoczekiwana diagnoza raka lub prośba o modlitwę
Bruno Devos, Byłem w Opus Dei, (8 z 13). Wypaczenie apostolstwa
Modlitwa przed jedzeniem - krótka
Ks. Edward Skotnicki: Neokatechumenat szansa czy zagrożenie dla Kościoła?
Św. Tomasz z Akwinu o złych duchach. (5 z 5). Czy pokonany diabeł przestaje innych napastować?

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Jeśli możesz, przejmij opłaty Paypal, to więcej do nas dotrze. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
%d bloggers like this: