Oświadczenie Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie i nasza odpowiedź.

Data

Wymiana uwag ze Wspólnotą MIłość i Miłosierdzie

Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa .
Długo zastanawialiśmy się, czy w ogóle o tym napisać, ale po konsultacji z liderką wspólnoty Dorotą Drążkiewicz postanowiliśmy odnieść się do stawianych nam ostatnio zarzutów, że nasza Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa działa poza Kościołem i w nieposłuszeństwie biskupowi.

Osoby, które zarzucają nam nieposłuszeństwo powołują się na Kodeks Prawa kanonicznego paragrafy 298, 299 i 305.

A więc po raz kolejny przypominamy, że Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa od 2010 roku należy do struktur Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym (http://odnowa.org), która jest zaakceptowana przez Kościół, a w Polsce istnieje od prawie 40 lat. Należymy do koordynacji Częstochowskiej. Koordynatorem w naszej diecezji jest Wiesław Jarząbek. Na stronie Odnowy częstochowskiej http://odnowa.czest.pl/statut/ można znaleźć statut oraz dekret arcybiskupa Stanisława Nowaka i jego błogosławieństwo dla naszego koordynatora. Każda wspólnota Odnowy w Duchu Świętym podlega pod ogólny statut i nie ma potrzeby tworzyć własnego.

Poprzedni arcybiskup Stanisław Nowak był na jednym z naszych spotkań i nam pobłogosławił. Zapis audio tego momentu jest na naszej stronie w widocznym miejscu z prawej strony. Podaję też link bezpośredni do nagrania mp3: http://mimj.pl/media/biskup.mp3

Prawdą jest natomiast, że jest nas już ponad 500 członków, czyli mocno przerośliśmy “normalne” wspólnoty Odnowy (choć wspólnota Mocnych w Duchu z Łodzi ma podobną liczebność) i obecny abp. Wacław Depo poprosił naszą wspólnotę o stworzenie własnych statutów, przez co nie będziemy już w szeregach Odnowy w Duchu Świętym, ale będziemy mieli własną, odrębną strukturę. Statuty są od kilku miesięcy u arcybiskupa i wciąż czekamy na akceptację.

Wszystkie nasze działania podejmujemy w posłuszeństwie naszemu arcybiskupowi. Organizując spotkanie na boisku w Olsztynie mieliśmy na to pisemną zgodę arcybiskupa, kiedy arcybiskup poprosił byśmy wrócili do kościoła św. Józefa to wróciliśmy, mimo że kościół św. Józefa większości osób po prostu nie pomieści, bo na spotkaniu w Olsztynie było ok. 12 tys. osób, a w kościele mieszczą się 2-3 tys. Jeżeli ks. abp. Wacław Depo nie zatwierdzi naszych statutów i powie, że mamy przestać organizować spotkania to bez wahania tak zrobimy, bo wiemy że “Gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma i cnoty. Gdzie nie ma cnoty, tam nie ma dobra, nie ma miłości, a gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga”, jak pisał św. Ojciec Pio.

Czy w świetle tego wszystkiego można mówić o nieposłuszeństwie i powoływać się na wspomniane paragrafy Kodeksu Prawa Kanonicznego?

Mimo wszystko wierzymy, że osoby które wciąż rozsiewają nieprawdziwe informacje o naszej Wspólnocie mają na uwadze dobro Kościoła i ludzi. Błogosławimy im z nadzieją, że Dobry Bóg da im łaskę dobrego poznania +

“Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” – Rz 8, 31

Proszę byście, jeżeli możecie udostępniali ten wpis, bo niestety wiele osób pisze o nas negatywnie opierając się na kłamstwie.

Pamiętając w modlitwie błogosławimy +

NASZA ODPOWIEDŹ:

Drogi Bracie w Chrystusie Panu,

W naszym artykule https://wobronietradycjiiwiary.com/2014/02/15/santa-maria-szallalalaj-chadise-masaja-ele-fekolite-let-maria-lalala-laj odnieśliśmy się do „modlitwy uwolnienia” o. Daniela. Nikt nie powoływał się na wymienione paragrafy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Proszę zatem kierować swoje zastrzeżenia do tych, którzy w jakikolwiek sposób się na nie powoływały. Nie twierdziliśmy, że Odnowa w Duchu Świętym działa bez zezwolenia władz kościelnych. Dlatego między innymi publikujemy artykułu ks. Bp. A. Siemieniewskiego, który merytorycznie uzasadnia wątpliwości dotyczące ruchów charyzmatycznych w Kościele. Poddaliśmy pod dyskusję „modlitwę językami” o. Daniela.

W w/w artykule nie ma nic z oszczerstwa, czy krytyki, o której Brat wspomina.
Zauważyliśmy pewną niekonsekwencję pomiędzy Waszymi Statutami http://mimj.pl/media/statut_pustelni.pdf a spontanicznością o. Daniela i uczestników spotkań. Wspólnota powinna mieć – według statutów – par. 1 „charakter pustelniczo-monastyczny”. Czy tak on wygląda podczas spotkań? Rozumiemy spontaniczność działania Ducha Świętego, ale Duch Święty jest eklezjalny. Czy Duch Święty, Który inspiruje duchowość statutową, potem ją jeszcze koryguje?

Oczywiście decyzja zatwierdzenia statutów Waszej Wspólnoty należy do kompetencji Biskupa Ordynariusza – i tego stanowiska nikt nie podważa.

Uważamy jednak, że opracowania ks. Bp Andrzeja Siemieniewskiego także są drogocenna wskazówką w rozeznawaniu duchów jak również znaku czasu. Proszę łaskawie zapoznać się z tym materiałem, który zaproponowaliśmy jako dyskusję.

Tak, to prawda, mamy na uwadze dobro Kościoła z cała Jego Tradycją. „Wyznając naszą wiarę, zarówno w chwili przyjęcia sakramentu Chrztu, jak również recytując «Credo» podczas niedzielnej Mszy św., jakkolwiek wypowiadamy je co prawda w pierwszej osobie liczby pojedynczej, ale czynimy to jednocześnie wspólnotowo, łącząc ze wszystkimi, których jednoczy ta sama wiara i miłość Boga. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że «Wiara jest aktem eklezjalnym. Wiara Kościoła poprzedza, rodzi, prowadzi i karmi naszą wiarę. Kościół jest Matką wszystkich wierzących. Nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę» (181). W Dniu Zesłania Ducha Świętego wspólnota apostołów otrzymała Boży impuls, moc głoszenia ewangelicznej prawdy o zbawieniu, podjęła misję przepowiadania powierzoną przez Zmartwychwstałego Chrystusa. Kościół od początku staje się miejscem przekazu wiary, głoszenia Bożego Słowa, celebracji sakramentów, zachowania Tradycji. Sobór Watykański II przypomniał, że Bóg pragnie zbawić ludzi tworząc z nich jedną wspólnotę Ludu Bożego. Wiara osobista rodzi się, wzrasta i dojrzewa we wspólnocie Kościoła” (Benedykt XVI, Audiencja Ogólna “Tradycja to łańcuch wiary” 2012-10-31)

Serdeczne pozdrowienia z Chrystusowym błogosławieństwem dla liderki oraz dla o. Daniela.

Bracie Andrzeju, w imię zasady wolności i równości wypowiedzi, prosimy również o opublikowanie naszej odpowiedzi na stronach internetowych, do których wysłaliście powyższy list. Będzie to sprawiedliwa dyskusja. My również mamy prawo do obrony naszego punktu widzenia. W przeciwnym wypadku każdy będzie mógł interpretować na swój – nie zawsze uczciwy – sposób.
/wotiw/

[the_ad id="53440"]

Pełen dostęp do treści i komentarzy dla subskrybentów. Zaloguj się lub przejdź do Rejestracji.

 


Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Więcej
wpisów

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
×
×

Koszyk