Tradycja i Wiara

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – Kwietna Niedziela

Posłuchaj
Oceń post

Ewangelia na Niedzielę Palmową

Mt 26, 1-75; 27, 1-66

Homilia księdza Jakuba Wujka TJ

Spytasz dalej, jako się do tego Sakramentu przygotować, abyśmy go godnie przyjąć mieli? Dwie rzeczy potrzebne przypomina Paweł święty: jedna, aby się człowiek pierwiej sam spróbował, a tak dopiero pożywał tego Sakramentu, a druga, aby rozsądzał Ciało Pana Chrystusowe. Próbowanie samego siebie na tym zależy, abyś obaczył: jeśli masz pokój z Bogiem, pokój z Kościołem i pokój z bliźnim swoim? Bo póki ty w grzechach chcąc i wiedząc leżysz, póty nie masz pokoju z Panem Bogiem, albowiem grzech dzieli nas z Panem Bogiem i czyni nas nieprzyjaciółmi Jego. Także pókiś jest w kacerstwie albo w odszczepieństwie, póki inaczej rozumujesz i wierzysz, niżeli Kościół święty powszechny, z Ducha świętego i z słowa Bożego nauczony, rozumie i wierzy, póty nie masz pokoju z Kościołem. Także, póki masz gniew i nienawiść w sercu ku bliźniemu, póty nie masz pokoju z bliźnim sowim i niegodnie przyjmujesz Sakrament jedności i pokoju. Bo się nie możesz zjednoczyć i zgodzić z głową, jeśli się pierwiej nie zgodzisz z ciałem, to jest z Kościołem, i z każdym członkiem ciała tego, to jest z każdym wiernym.

Rozsądzanie zasię Ciała Pańskiego w tem leży, żebyśmy prawie wierzyli z Kościołem o tym Sakramencie, to jest, że to już nie jest chleb, ale iż mocą słowa Bożego przez Ducha św. przemienia się wszystka substancja, albo istność chleba w Ciało, i wino w Krew Pana naszego, tak iż nic inszego nie zostaje, jeno pod osobami chleba i wina prawe Ciało i Krew Pana Chrystusowa, to jest zupełny Pan Chrystus z Bóstwem i z człowieczeństwem, tenże, który siedzi na prawicy Boskiej. Nadto trzeba wierzyć, iż używanie obojej osoby nie jest każdemu potrzebne, ale iż tak równie jest Pan Chrystus pod jedną osobą, jako i pod obiema i owszem pod najmniejszą cząstką którejkolwiek osoby; i owszem że ciężko grzeszą, którzy przeciw zwyczajowi i ustawie kościelnej dają albo przyjmują pod oboją osobą, bo tego Pan Chrystus nigdzie nie rozkazał i Kościół św. powszechny błądzić nie może, który od dawnych czasów używa pod jedną. I Pan Chrystus onym dwu w Emaus i apostołowie onym w Jeruzalem pod jedną osobą Sakrament rozdawali. I Pan Chrystus u Jan w szóstym, mówiąc wiele o tym Sakramencie, kielicha nie wspomina, ale mówi: Kto pożywa tego chleba będzie żyw na wieki. Nakoniec, iż heretycy miasto Sakramentu, nie dawają jeno prosty chleb i wino, gdyż nie mają porządnych kapłanów, którzy sami ten Sakrament sprawować i poświęcić mogą.

A tu żaden niech nie mówi z kafarnitami: Jakoż nam ten ciało swe dać może ku jedzeniu? Ale raczej niech z aniołem mówi: iż nie masz u Pana Boga nic niepodobnego. On rzekł, i stało się wszystko. On przykazał i stworzone są wszystkie rzeczy. Słowem swoim stworzył z niczego wszystko i tymże słowem swoim przemienia chleb i wino w Ciało i Krew swoją. A jeśli się dziwujesz, iż tenże Chrystus jest na ołtarzu, który jest i w niebie, dziwujże się też temu, iż to słońce które nas tu ogrzewa i oświeca, jest zarazem i na niebie, i na wschodzie, i na zachodzie, i po wszystkich stronach świata. Jeśli się dziwujesz, iż jeden Pan Chrystus w wielu hostiach i nie miej jest w jednej, jako i we wszystkich, i nie więcej we wszystkich, niżeli w jednej, dziwujże się też temu, iż ten jeden głos mój i u mnie jest w uściech i u was wszystkich w uszach pospołu, chociaż jeden jest głos w wielu uszach. Jeśli to znajdujemy w rzeczach stworzonych, daleko to snadniej być może w słońcu sprawiedliwości, Chrystusie, aniżeli w słońcu stworzonym, i w słowie Buzom, niż w słowie człowieczym.

Jeśli się dziwujesz, że tak często Chrystus przyjęty przecież nie bywa strawiony, dziwujże się też, że chociaż z jednej świecy tysiąc świec zapalisz, a wżdy światła onej świecy najmniej nie ubędzie. A to, co może być o tym widomym świetle, daleko więcej być może w Bogu, który jest prawe światło, zawsze świecące tym, którzy są w domu. Jeśli się dziwujesz, jako w tak małej hostji jest zupełny Pan Chrystus, dziwujże się też, jako w małej źrenicy oka i największe miasto albo góra ogarnąć się może.

A tak nie badajmy się wiele, jako niewiernicy, o dziwnych a wysokich tajemnicach tego Sakramentu, ale wierzmy słowu Bożemu i mówmy po prostu z aniołem: Iż u Boga żadna rzecz nie jest niepodobna.

Modlitwa

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, chcąc dać rodzajowi ludzkiemu do naśladowania przykład pokory, sprawiłeś, że Zbawiciel nasz przyoblekł ciało i poniósł śmierć na krzyżu; dozwól miłościwie, abyśmy z Jego cierpliwości czerpali skuteczną naukę i zasłużyli na uczestnictwo w Jego zmartwychwstaniu. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności tegoż Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

[wpedon id=”24285″ align=”left”]

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Najnowsze komentarze

Popularne

Demony kpią z Trójcy Świętej, bo się jej boją lub znowu o liturgii
Ofiara Kalwarii czy „Braterska uczta” lub kiedy Msza jest ważna?
Ponowne święcenia kapłańskie ks. Jacka Bałemby SDB. Kapłaństwo jako takie (1 z 4)
Bractwo św. Piusa X: nadużycia seksualne w Afryce, ks. Stehlin doprowadzał chłopców
„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (18 z 22).
Objawienia prywatne o. Rodrigue lub ponownie o tym, czy Ann Barnhardt jest opętana?

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
Tradycja i Wiara