Tradycja i Wiara

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – 3. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Posłuchaj
Oceń post

Ewangelia na 3. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Łk 15, 1-10 Onego czasu: Zbliżali się do Jezusa celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. A faryzeusze i uczeni szemrali mówiąc: «Że też ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Powiedział im tedy taką przypowieść, mówiąc: «Czy jest między wami, kto mając sto owiec, gdyby stracił jedną z nich, czyż nie pozostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie pójdzie za ową, która zginęła, dopóki jej nie znajdzie? A gdy ją znajdzie, wkłada na ramiona swoje, radując się. I przyszedłszy do domu zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im: Radujcie się ze mną, bom znalazł owcę moją, która była zginęła. Powiadam wam, że taka będzie w niebiesiech radość z jednego grzesznika czyniącego pokutę, jak z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy pokuty nie potrzebują. Albo któraż niewiasta, mająca dziesięć drachm, gdyby straciła drachmę jedną, czyż nie zapala świecy, nie umiata domu i nie szuka starannie, dopóki nie znajdzie? A gdy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki mówiąc: Radujcie się ze mną bom znalazła drachmę, którąm straciła. Tak, powiadam wam, radość będzie wśród Aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem pokutę czyniącym».

Homilia księdza Jakuba Wujka TJ

Szemrali licemiernicy i doktorowie żydowscy i obrażali się z tego, z czego my dziś największą pociechę mamy, iż Pan Chrystus grzeszniki przyjmował i jadł z nimi. O wdzięczne a pocieszne słowo i wszelakiej przyjemności godne! Chrystus grzeszniki przyjmuje i pożywa z nimi. A tu wnet urosną dwie kwestje, które i nam dziś ku wiedzeniu bardzo są potrzebne: jedna, jeśli się godzi z grzesznymi obcować, druga, jeśli grzeszni ku pokucie mają być przyjmowani. Jedną stronę dzierżą tu żydowie, że się nie godzi jadać i pijać z nimi, ni ich przyjmować; gdyż nam często a gęsto Pan Bóg zakazuje w słowie św. swojem, abyśmy się złych ludzi towarzystwa strzegli. Z drugiej strony Pan Chrystus okazuje przez te przypowieści, że się godzi przyjmować grzeszniki i obcować z nimi. Bo jeśli człowiek z taką pilnością szuka jednej zaginionej owieczki, opuściwszy drugie, i tak się raduje z jej znalezienia, jakoż daleko z większą pilnością grzeszny a zginiony człowiek szukany i z większa radością ma być przyjmowany? Bo izali droższe jest bydle, niźli człowiek? Lecz inaczej grzesznego nie pozysczemy, jeśliże z nim obcować, jadać i pijać nie będziemy. Godzi się tedy z grzesznymi obcować i przyjmować je. Także jeśli niewiasta tak sobie waży grosz jeden zgubiony, że niemal wszystek dom wywraca tak długo, aż go najdzie, a nalazłszy, tak się raduje, jakoż daleko z większą pilnością człowiek, na wyobrażenie Boże uczyniony, ma być szukany? Jeśli takie wesele w niebie nad jednym grzesznikiem pokutującym, jakoż się i my nie mamy weseleć z ich nawrócenia? Nie mamy im tedy zajrzeć nawrócenia, ani im drogi zagradzać do pokuty.

Ale jeżeli się z grzesznymi obcować godzi, a czemuż nam tego pismo wszędy zakazuje? Nie stawaj, prawi, w gromadzie grzeszników. Z świętymi obcując, świętym będziesz, a z przewrotnym obcując, przewrotnym się staniesz.1 Albowiem złe rozmowy i towarzystwa psują pospolicie dobre obyczaje. I Pan Chrystus mówi2: Kto nie słucha Kościoła, miej go za poganina i jawnogrzesznika (z którymi obcować się nie godziło). I Jan św. mówi3: Jeśli kto do was przychodzi, a tej nauki nie przynosi, którąśmy wam podali i którą przyjął św. Kościół powszechny, nie przyjmujcie go w dom, ani go pozdrawiajcie. Także i Paweł św. każe się takich strzec i odstępować od tych, którzy nieporządnie chodzą, a nie wedle podania, które wzięli od św. apostołów. Odpowiadam, iż trojacy są grzesznicy: jedni tajemnie grzeszący, drudzy jawnie grzeszący, ale nie zaklęci, a trzeci, którzy są w klątwie. Z pierwszymi godzi się obcować, a zwłaszcza jeśli się chcą nawrócić. Z wtórymi acz Kościół obcować nie kazał, wszakże prawo przyrodzone każe się ich strzec najwięcej dlatego, aby i drugich nie popsowali. A o tych się rozumieją one pisma, wyżej przywiedzone. Z trzecimi zaklętymi, wyklętymi (jacy są wszyscy heretycy), nie godzi się obcować, póki są takimi. Jako jawnie Pan Chrystus, Jan i Paweł św. rozkazują. W czem owszem grzeszą nasi katolicy, którzy i w rzeczach, które się tyczą wiary, śmieją obcować z heretykami, bywając na ich chrzcinach, przy ślubach i na pogrzebach ich, i z imiennie wyklętymi obcują. Co jest jawnie przeciw Pańskiemu przykazaniu. Lecz z grzesznymi pokutującymi, o których Pan Chrystus w tej ewangelji osobliwie mówi, obcować się godzi i przyjmować ich do pokuty i weselić się z ich nawrócenia, bo tak i Pan Chrystus czynić raczył i nauczył nas przykładem swoim.

Szemrali naonczas faryzeuszowie przeciw Panu, szemrzą i dziś odszczepieńcy przeciw Kościołowi i najlepsze rzeczy w złe obracają, i z pokuty i nabożeństwa katolików szydzą. Szemrzą i drudzy wrzekomo katolicy przeciwko tym, którzy się do Pana Jezusa przez pokutę i częstą spowiedź przybliżają, Ciała Jego najświętszego często pożywają. Ale co my dbamy na takie szemrania, gdyż Pan Chrystus tak dobry i tak słodki jest, że nie gardzi i najgrzeszniejszymi, by się jeno do Niego nawrócili, i rad je przyjmuje i przypuszcza do stołu swojego i karmi je najświętszem Ciałem swojem i Krwią swoją napawa, i czyni je jedną rzeczą z sobą, jednym duchem i jednym ciałem.

Modlitwa

Módlmy się. Obrońco ufających w Tobie, Boże, bez którego nic mocnym, nic świętym nie jest, pomnóż nad nami miłosierdzie Twoje, abyśmy Ciebie za rządcę i przewodnika mając tak przeszli przez dobra doczesne, byśmy wiecznych nie utracili. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

1 Eccles. 11; Ps 17; 1 Kor. 15.

2 Mt. 18.

3 1. Jan. 1.

[wpedon id=”24285″ align=”left”]

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Popularne

Św. Alfons Liguori, Przewodnik spowiednika (50). Rachunki sumienia (ii) Księża - słuchanie spowiedzi
Nieoczekiwana diagnoza raka lub prośba o modlitwę
Bruno Devos, Byłem w Opus Dei, (8 z 13). Wypaczenie apostolstwa
Modlitwa przed jedzeniem - krótka
Ks. Edward Skotnicki: Neokatechumenat szansa czy zagrożenie dla Kościoła?
Ponowne święcenia kapłańskie ks. Jacka Bałemby SDB. Kapłaństwo jako takie (1 z 4)

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Jeśli możesz, przejmij opłaty Paypal, to więcej do nas dotrze. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
%d bloggers like this: