Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – 19. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Data

Ewangelia na 19. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Mt 22, 1-14 Onego czasu: Jezus mówił do przedniejszych kapłanów i faryzeuszy w przypowieściach, mówiąc: «Podobne stało się Królestwo Niebieskie człowiekowi królowi, który sprawił gody małżeńskie synowi swemu. I posłał sługi swoje, aby wezwać zaproszonych na gody, a nie chcieli przyjść. Potem posłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Oto ucztę mą przygotowałem, pobite moje woły i co było karmnego, i wszystko gotowe, przybywajcie na gody. Ale oni, nie dbając o to, odeszli: jeden do posiadłości swojej, a drugi do kupiectwa swego, a pozostali pochwycili jego sługi i zelżywszy ich zabili. Gdy to posłyszał król, rozgniewał się i posławszy wojska swoje, wytracił onych mężobójców, a miasto ich podpalił. Wtedy rzekł sługom swoim: Gody wprawdzie są gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstaje dróg, a kogokolwiek znajdziecie, wzywajcie na gody. I słudzy jego, wyszedłszy na drogi, zgromadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i napełniła się sala godowa biesiadnikami. A wszedł król, aby zobaczyć biesiadników, i ujrzał tam człowieka nie przyodzianego w szatę godową. I rzekł mu: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając szaty godowej? A on milczał. Wtedy rzekł król sługom: Związawszy mu ręce i nogi, wrzućcie go do ciemności zewnętrznych: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, lecz mało wybranych».

Homilia księdza Jakuba Wujka TJ

O straszliważ to ewangelja nam chrześcijanom, bo aczci w niej dwojaką łaskę a miłosierdzie Boże widzimy, jedno przeciwko żydom a drugie przeciwko poganom, ale też na koniec dwojakie sądy a srogie karanie Pańskie najdujemy. Wielkać to była łaska przeciw żydom, że ich Pan Bóg przed wszystkimi wezwał i zaprosił na gody Syna swego, to jest na łaskę ewangelji i nowego zakonu. I to też nie mniejsza przeciwko poganom, że ich Pan Bóg bez żadnych zasług (ponieważ żydzi wzgardzili) na tęż łaskę wezwać i powołać raczył. Ale obacz srogość sądów sprawiedliwości Bożej, która się i nad żydy już okazała i nad pogany jeszcze okazać się ma. Bo iż żydowie przyjść nie chcieli, iż łaskę Pana Chrystusową (którą im naprzód ofiarował) wzgardzili, iż nic o niej ani wiedzieć, ani słyszeć nie chcieli, iż proroki prześladowali, apostoły potwarzali i wygnali, iż na koniec Syna Bożego ukrzyżowali, posłał Pan Bóg wojska swoje, miecz nieprzyjacielski z głodem i z morem i potracił mężobójce one i miasto ich i z kościołem ich spalił.

A my zaś, którzyśmy z pogaństwa są wezwani i jużeśmy weszli na te gody, jeśli się na nich nie będziemy sprawować, jako przystoi w domu a przy stole króla a Pana takiego i przy tak zacnych gościach? Jeśli szaty godowej nie mamy, ale przedsię w drapaniach naszych, to jest w niepobożnym żywocie trwamy, jeśli o polepszeniu nie myślimy, jeśli się prawdziwie do Boga nie nawrócimy, jeśli się ni Boga, ni ludzi nie wstydzimy, jeśli przedsię Boga sromocimy, domowi Jego świętemu zelżywość czynimy i te wszystkie gorszymy a obrażamy, którzy z nami przy tymże stole siedzą, tedy się tego pewnie spodziewajmy, co się temu nędznikowi odartemu stało. Bo wierzmy, żeć przyjdzie król, a nic nie omieszka i nawiedzi goście swoje, a żywot nasz złośliwy potępi przed sądem sprawiedliwym i wyrzuci nas z oczu swoich, a związawszy ręce i nogi, wrzuci do zwierzchnich a wiecznych ciemności. Toć każdego swawolnego a niedoszłego chrześcijanina tak pewnie spota, jako pewnie żydy ono pierwsze nieszczęście spotkało.

Modlitwa

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, usuń łaskawie wszystko, co nam się sprzeciwia, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, mogli swobodnie pełnić Twą służbę. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Dodaj komentarz

Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Więcej
wpisów

pl_PLPolski
×
×

Koszyk

%d bloggers like this: