Tradycja i Wiara

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 22. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Posłuchaj
Oceń post
Wnętrze pewnego włoskiego kościoła – Albert Schindler

Ewangelia na 22. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Mt 22, 15-21 Onego czasu: Faryzeusze odszedłszy naradzali się, jakby Go pochwycić w mowie. I wysyłali do niego uczniów swoich z herodianami, mówiąc: «Nauczycielu, wiemy, żeś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz i nie dbasz o nikogo, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedzże nam tedy, co się tobie zdaje: Godzili się płacić daninę cesarzowi, czy też nie?» A Jezus, poznawszy ich przewrotność, rzekł: «Czemu mnie kusicie obłudnicy? Pokażcie mi monetę czynszową». A oni podali Mu denar. I rzekł im Jezus: «Czyj to wizerunek i napis?» Mówią Mu: «Cesarski». Wtedy powiedział im: «Oddajcież tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu».

Homilia księdza Jakuba Wujka TJ

Pan nasz Jezus Chrystus zstąpiwszy na ten świat, stał się nie tylko Zbawicielem naszym, ale i Mistrzem i Doktorem naszym, albowiem nie tylko nas od grzechu, śmierci i czarta wyzwolił i pojednał nas z Bogiem Ojcem swoim, ale nadto nauczył nas słowy i przykłady swymi, jako już oczyszczeni i usprawiedliwieni przez wiarę chodzić mamy w świątobliwości i w sprawiedliwości żywota naszego, a jako gdzieindziej uczy nas pokory, cichości, posłuszeństwa, miłości, cierpliwości, tak w tej ewangelii uczy nas sprawiedliwości, która na tem zależy, abyśmy każdemu oddawali, co jest jego: cesarzowi, co jest cesarskiego, a Bogu, co jest Bożego. W której ewangelii obaczymy najprzód obyczaje, to jest wielką złość a przewrotność wszystkich obłudników, pochlebców, odszczepieńców pod figurą faryzeuszy żydowskich, a potem sprawiedliwość Pana naszego Jezusa Chrystusa, której nas uczy słowy i przykłady.

Złość, zdradę a chytrość tych obłudnych ludzi tak nam ewangelista św. opisuje: „Odszedłszy, faryzeuszowie zeszli się w radę, aby Go usidlili w mowie”. O, nieszczęśni ludzie, którzy od Pana Chrystusa i Kościoła Jego, to jest od drogi, prawdy i żywota odchodzą i odstępują! Albowiem napisano: Iż wszyscy, którzy się od Ciebie, Panie, oddalają, ci poginą. Potraciłeś wszystkie, które Cię opuszczają. Daleko iście lepiej święci apostołowie, których gdy pytał Pan Jezus: Izali i wy chcecie ode mnie? – tedy Piotr za wszystkie odpowiedział: A do kogóż mamy iść, nasz miły Panie? Ty masz słowa żywota wiecznego. Albowiem co my poczniemy bez Ciebie?

Mało na tem, iż faryzeuszowie i odszczepieńcy od Pana odstąpili, ale nadto zgromadzili się i zeszli się społem z herodjany i zgodzili się wszyscy przeciw Panu, przeciw Chrystusowi i Kościołowi Jego, szukając, radząc i praktykując, jakoby Go zniszczyć i zatracić. Nie chcą być pod posłuszeństwem namiestnika Pana Chrystusowego, sukcesora Piotrowego, mówią, jako i oni mieszczanie swawolni: nie chcemy, aby miał królować nad nami. – Ale Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich i pokarze ich czasu swego.

Więc się radzą nie boga, ani dobrych, ani mądrych a statecznych ludzi, ale herodjanów, to jest sług i dworzan Heroda. Jaka rada, tacy poradnicy. Ano pismo wszędy nas przestrzega, abyśmy w każdej potrzebie o radę najprzód do Pana Boga uciekali, obaczając, jeśli to będzie wedle woli Jego, albo jeśli to będzie ku czci i chwale Jego. Wszystkie– prawi – rady twoje, niechaj w Panu trwają. A potem radzić się mamty dobrych, mądrych a bogobojnych ludzi, bo rady złych ludzi zdradliwe. Jako i tu w tych nędznych widzimy, którzy nie oto się radzili, aby uznali prawdę, ale aby zatłumili prawdę, aby Chrystusa Pana usidlili w mowie, a zatem Go podali zwierzchności i mocy starościnej, i przetoż posłali te podszczuwacze, którzy się zmyślali być sprawiedliwymi, aby Go tem rychlej ułapili w mowie. Ale czemu w mowie? Iż się człowiek pospolicie rychlej potknie w mowie, aniźli w uczynku, bo kto się nie poślizgnie w mowie, to już doskonały. Ktemu słowa rychlej i łacniej mogą być naciągnione i potwarzone, aniźli uczynki, bo te, iż są trwałe, zawsze mogą być łacno osądzone, ale słowa raz wypuszczone, iż już nazad wrócone być nie mogą, więc łacno bywają od złego człowieka wywrócone. Tejci sztuczki po dziś kacerze używają, bo o których żywota albo uczynków zganić nie mogą, tych słowa i pisma szkalują, potwarzają, wywracają.

Więc nie szli sami do Niego, ale posłali ucznie swoje i z herodjany, a to przeto, aby mniejsza sromota była, jeśli je zagadnie. A druga, aby tem śmielej powiedział, co rozumiał, nie strzegąc się nieprzyjaciół swoich, a oni aby wnet oświadczyli się Herodowymi sługami, jeśliby co mówił przeciw cesarzowi. O Boże, cóż dziś takich praktyk między odszczepieńcy przeciw jednemu, świętemu, powszechnemu, apostolskiemu Kościołowi, któremiby go już dawno z gruntu wywrócili, jeno iż nie masz rady, ani mądrości przeciw Panu Bogu.

Modlitwa.

Módlmy się. Boże, ucieczko nasza i mocy, wysłuchaj pokornych modłów Twojego Kościoła, skoro pobożność, która je zrodziła, Twoim jest dziełem, i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Najnowsze komentarze

Popularne

Czy Desiderio desideravi szykuje Nową Ekumeniczną Mszę? (1 z 3)
Rod Dreher się rozwodzi lub o religijnych mężczyznach
Bractwo św. Piusa X: nadużycia seksualne w Afryce, ks. Stehlin doprowadzał chłopców
2-go Lipca. Uroczystość Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Refleksje po lekturze “wszystkich” objawień maryjnych (1 z 3)
Komu wolno błogosławić lub o błogosławieństwach przez świeckich

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Jeśli możesz, przejmij opłaty Paypal, to więcej do nas dotrze. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
Tradycja i Wiara