Tradycja i Wiara

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 14. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Posłuchaj
Oceń post

Ewangelia na 14. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Mt 6, 24-33 Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował: albo przy jednym stać będzie, a drugim wzgardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. A przeto powiadam wam, nie troszczcie się o życie wasze, co byście jedli, ani o ciało wasze, w co byście je przyoblec mieli. Czyż życie nie jest ważniejsze niż pokarm, a ciało niż odzienie? Wejrzyjcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyście wy nie daleko ważniejsi niźli one? I kto z was przemyśliwaniem może dodać do wzrostu swego łokieć jeden? A o odzienie, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jako rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam, że nawet Salomon we wszystkiej chwale swojej nie był tak przybrany jak jedna z nich. Jeśli więc tę trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, jakoż daleko więcej was, małej wiary. Nie troszczcież się tedy, mówiąc: co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać? Bo o to wszystko poganie się pilnie starają. Albowiem wie Ojciec wasz niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcież tedy naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a to wszystko będzie wam przydane».

Homilia księdza Jakuba Wujka TJ

Wiedząc Pan a Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus, on najwyższy doktór, nam z nieba zesłany, iż bardzo szkodliwa rzecz jest przeklęte łakomstwo a to mizerne staranie się i frasunki o te potrzeby doczesne a cielesne, które są korzeniem wszystkiego złego, bo ci, którzy się chcą zbogacić, wpadają w pokusy i w sidła diabelskie i w rozmaite pożądliwości głupie a szkodliwe, które pogrążają człowieka na zatracenie i potępienie wieczne, to tedy wiedząc, Pan nasz Jezus Chrystus pilnie nas w tej ewangelii św. upomina i odwodzi od tego, abyśmy nie służyli marnym pieniądzom, ale Bogu żywemu, Panu swemu, a iżbyśmy się o żywność i odzienie nic nie frasowali, dając nam jawne przykłady Boskiej opatrzności i obiecując nas opatrzyć wszemi potrzebami, jeśli najpierw będziem szukać królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Jako szerzej z wykładu świętej ewangelii obaczymy, jeśli go pilnie, tak jako przystoi słuchać będziemy.

Żaden nie może dwóm panom służyć. Takci jest zaprawdę, nie tylko panom przeciwnym a niezgodnym, ale i najzgodliwszym nie jest rzecz podobna, aby jeden służył. Albowiem, zabawiwszy się służbą jednego, musi pewnie opuścić drugiego, albo rozmiłowawszy się jednego, musi drugiego mieć w nienawiści. Co jeśli tak jest w służbie świata tego, tedy daleko iście więcej w służbie Bożej, iż żadem nie może społem służyć i tym rzeczom ziemskim, gdyż Pan Bóg chce serca zupełnego, abyśmy Go miłowali ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy, ze wszystkiej myśli i ze wszystkich sił naszych, a cokolwiek innego miłujemy, abyśmy w Nim i dla Niego miłowali.

Bo jako Augustyn święty mówi: Mniej ten miłuje Pana Boga, który, cokolwiek innego miłuje, miłuje nie dla Pana Boga. Nie możecie – prawi – chociaż się ich wiele o to próżno kusi, Bogu służyć i mamonie, to jest pieniądzom, zwłaszcza iż to są dwaj przeciwni panowie i rozkazujący przeciwne rzeczy, tak iż, miłując jednego z nich, musisz mieć w nienawiści drugiego, bo kto chce być przyjacielem świata tego, ten się stawa nieprzyjacielem Bożym.

Patrzajże, jak to jest szkoda starać się o bogactwa, albo się w nich kochać, albowiem nie tylko człowieka odwodzi od służby Bożej, która mu najpotrzebniejsza i najpożyteczniejsza jest, ale nadto czyni go nieprzyjacielem Bożym, czyni go niewolnikiem tak niegodnego pana i tak nikczemnej rzeczy, jak jest pieniądz, to jest trocha ziemi, bo cóż inszego jest złoto, jeno żółte błoto? Obacz, o nędzny człowiecze, godność i szlachectwo twoje. NA to cię Bóg stworzył, na to cię własną Krwią odkupił, abyś Jemu samemu służąc, wiecznie się z Nim weselił. A ty się oto z swej dobrej woli wdawasz w tę niewolę stworzenia tak podłego! A na to nie pamiętasz, żeś już sam nie jest swój, ale Tego, który cię odkupił i który za cię umarł, i któremuś przysiągł na chrzcie świętym. Temuś służyć winien i wszystko, co jest i co możesz, winieneś obracać ku czci i chwale Jego. Wy, bracia – mówi św. Paweł – jesteście ku wolności powołani, nie stawajcież się niewolnikami ludzi, a daleko więcej, nie bądźcie niewolnikami pieniędzy.

Nie możecie – prawi – Bogu i pieniądzom służyć. Nie rzekł „nie możecie się Bogu podobać i mięć pieniądze”, bo może ktoś mieć pieniądze i przecie Bogu służyć, jeśli tak ma pieniądze, jako je mieli patriarchowie święci: Abraham, Job, Dawid i inni, to jest im nie służy, ale rozkazuje. Bo jako Hieronim św. na to miejsce mówi: „kto jest sługą albo niewolnikiem pieniędzy, ten strzeże pieniędzy jako sługa, ale kto zrzuci jarzmo tej niewoli, ten je rozdaje jako Pan”. Jeśli ich umiesz używać, tedy tobie służą, a jeśli nie umiesz tedy ty im służysz. Ten tedy Bogu służy, który czyni wolę a rozkazanie Jego. Ten służy pieniądzom, który serce swe do nich przykłada, który się w nich kocha, który dla nich czyni niemal wszystko, który je łakomie a niesprawiedliwie zbiera, który w nich nadzieję pokłada, który ich nie wydawa ku czci i chwale Bożej i ku pożytkowi swemu i bliźniemu swemu. A tu, proszę, obacz, każdy człowiecze chrześcijański, ku czemu się ściągają wszystkie myśli, wszystkie starania twojej, jeśli ku temu, abyś Bogu służył, abyś pełnił wolę i rozkazanie Jego; czy abyś miał pieniądze, abyś się zbogacił, abyś niedostatku żadnego nie cierpiał? A wnet uznasz jeśli Bogu czy pieniądzom służysz.

Modlitwa

Módlmy się. Strzeż Twój Kościół, prosimy Cię Panie, w nieustannym miłosierdziu swoim, a że bez Twej pomocy nie ostoi się człowiek śmiertelny, niechaj go stale Twa łaska od rzeczy zgubnych odciąga i prowadzi do zbawienia. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

[wpedon id=”24285″ align=”left”]

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Popularne

Św. Alfons Liguori, Przewodnik spowiednika (50). Rachunki sumienia (ii) Księża - słuchanie spowiedzi
Nieoczekiwana diagnoza raka lub prośba o modlitwę
Bruno Devos, Byłem w Opus Dei, (8 z 13). Wypaczenie apostolstwa
Modlitwa przed jedzeniem - krótka
Ks. Edward Skotnicki: Neokatechumenat szansa czy zagrożenie dla Kościoła?
Św. Tomasz z Akwinu o złych duchach. (5 z 5). Czy pokonany diabeł przestaje innych napastować?

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Jeśli możesz, przejmij opłaty Paypal, to więcej do nas dotrze. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
%d bloggers like this: