Kard. Gousset, O sumieniu pewnym i sumieniu wątpliwym. (13) O sumieniu dowodliwem i o Sumieniu niedowodliwem (v) Przy sakramentach za dowodliwym

Data

Sakramenty są ze względu na ludzi, a nie odwrotnie i dlatego w kwestii ich ważności można pójść za tym, co prawdopodobne.

Kościół nie żąda rzeczy niemożliwych i nie chce stawiać wiernego w sytuacji bez wyjścia, a przynajmniej tak było przed Vat. II. O ile w przypadku wyborów moralnych własnych trzeba iść za tym co pewniejsze, to w przypadku przyjęcia lub udzielania sakramentów można iść nawet za tym co mniej prawdopodobne, jeśli chodzi o ich ważność. Dlaczego? Ponieważ sakramenty są dla ludzi (sacramenta propter homines), a nie odwrotnie. Inaczej wpadnie się w niekończący się wir skrupułów. Niestety zły duch skrupuły rozbudza i żadnej pewności nie daje. Głównie na stronach sedewakantystycznych można znaleźć naprawdę nie kończące się dyskusje np. o ważności święceń biskupich lub arcybiskupa Lefebvra, które być może ważne nie było, bo być może jeden z współkonsekratorów był masonem. Oczywiście, że święcenia te były ważne, bo jak wiemy wymogi odnośnie ważności sakramentów są naprawdę minimalne i in dubio pro reo – „w razie wątpliwości na korzyść oskarżonego”. Jest to co prawda świecka zasada prawna, bo zasada teologiczna brzmi sacramenta propter homines. Nie należy zawracać sobie też głowy, czy małżeństwo i sakrament pokuty jest ważny, bo nawet gdyby nie był, to przy właściwej intencji małżonków lub penitenta, Kościół znosi przeszkodę na zasadzie Ecclesia supplet.

To samo dotyczy jurysdykcji zastępczej, na którą tak chętnie powołuje się Bractwo św. Piusa. Jurysdykcja zastępcza działa jednak tylko wtedy, gdy ktoś naprawdę nie ma innej fizycznej możliwości wyspowiadania się, jak u kapłana bez jurysdykcji, to jest w przypadku konieczności i pożytku wyższego. Ale zasadę tę możemy zastosować także wtedy, gdy podejrzewamy u spowiednika całkowity brak wiary, trwały konkubinat i brak właściwej intencji przy udzielaniu rozgrzeszenia. Nie jest to przypadek bardzo teoretyczny, ale dotyczy sporej ilości księży w miejscu zamieszkania piszącego te słowa. W katedrze spowiada pewien kanonik i były proboszcz katedry, który nigdy wyznania nie słucha, bo odpowiada w pouczeniu fragmentem własnego kazania, które zamierza wygłosić. Poziom tych kazań jest taki, że każe kwestionować jakąkolwiek wiarę w to, co nadprzyrodzone, bo są one dokładnie o niczym. Piszący te słowa nigdy nie czuje się po takich spowiedziach „rozgrzeszony” i miewał wątpliwości, czy powinien się u tego księdza w ogóle spowiadać. Czasami jest to konieczne, bo spowiadać się trzeba, a on jest jedyny w katedrze. I tutaj przychodzi rozwiązanie, że takie spowiedzi są ważne, jeśli penitent dopełnia wszystkich warunków, bo tutaj Ecclesia supplet rzeczywiście działa. Jednakże zasada ta działa jedynie przy tych dwóch sakramentach: małżeństwa i pokuty. Dlaczego? Ponieważ przy małżeństwie nupturienci sami sobie udzielają ślubu, bo ksiądz jest tylko świadkiem kwalifikowanym, a żenić się trzeba, chociaż nie absolutnie, a względnie i nie można skazywać małżonków na wieloletnie kwestionowanie własnego ślubu, jeśli byłyby ku temu powody. Istnieje także procedura uważnienia (CIC 1983 kan. 1156-1165) jak ktoś bardzo chce, o której piszący w połowie XIX wieku kard. Gousset nie mógł jeszcze wiedzieć. Podobnie jest przy sakramencie spowiedzi. Spowiadać się trzeba, więc jest logiczne, że tutaj Kościół braki kapłanów uzupełnia, gdyż inne sakramenty absolutnie konieczne do zbawienia nie są. Konieczny jest chrzest i trwanie w łasce, a w razie grzechu śmiertelnego spowiedź, nawet przed świeckim, o czym już pisaliśmy.

Rozdział V.

O sumieniu dowodliwem i o Sumieniu niedowodliwem (De conscientia probabili et improbabili)

Dodaj komentarz

Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Więcej
wpisów

error: Content is protected !!
pl_PLPolski
×
×

Koszyk

%d bloggers like this: