Tradycja i Wiara

Nasze Subskrypcje - Tanio jak nigdy

Miesięczna online

19,90 zł

3 dni próby gratis
Subskrybuj

Roczna online

199 zł

7 dni próby gratis
Subskrybuj

3 miesiące przelewem

60 zł

Przelewem z góry
Subskrybuj

6 miesięcy przelewem

120 zł

Przelewem z góry
Subskrybuj

12 miesięcy przelewem

240 zł

Przelewem z góry
Subskrybuj

Rodzinna miesięczna

Online do 6 osób

29,90 zł

3 dni próby gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Online do 6 osób

349 zł

7 dni próby gratis
Subskrybuj

Czytania postne Brewiarza Trydenckiego

Czytania Brewiarza Trydenckiego na środę w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu
Posłuchaj
5/5 - (1 głosy)

Czas lektury: 3 minuty

Środa w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu – św. Franciszki Rzymianki

Lekcja 7
Czytanie Ewangelii świętej według Mateusza
Mt 13:44-52

Onego czasu: Powiedział Jezus uczniom swoim tę przypowieść: „Podobne jest Królestwo Niebieskie do skarbu ukrytego w roli”. I tak dalej.

Homilia świętego Grzegorza, Papieża
Homilia 11. na Ewangelię

Królestwo Niebieskie, najdrożsi bracia, dlatego porównane jest do rzeczy ziemskich, aby duch z tego, co zna, wznosił się do tego, co nieznane; żeby rzeczy widzialne przez swój przykład porywały go do niewidzialnych; a on sam, pobudzany przez to, co poznał z doświadczenia, rozpalił w sobie pragnienie i aby dzięki temu, co umie kochać jako znane, nauczył się kochać i to, czego nie zna. Oto Królestwo Niebieskie porównane jest do skarbu ukrytego w roli, który, gdy znalazł człowiek, skrył, a przejęty radością idzie i sprzedaje wszystko, co ma, a kupuje ową rolę.
V. Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
R. Bogu niech będą dzięki.

R. Usta swe dla mądrości otwiera, a językiem jej rządzi prawo łagodności: myślała o ścieżkach domu swego,
* A chleba bezczynnie nie jadła.
V. Skosztowała i przekonała się, że dobre jest jej zajęcie: pochodnia jej nocą nie zgaśnie.
R. A chleba bezczynnie nie jadła.

V. Pobłogosław, ojcze.
Błogosławieństwo. Ta, której święto obchodzimy, niech wstawia się za nami u Pana. Amen.

Lekcja 8
Co do tego należy też zauważyć, iż znaleziony ukryty skarb zostaje ukryty, aby został zachowany. Nie dość bowiem strzec świętych pragnień od złych duchów, jeśli się ich nie ukrywa przed ludzkimi pochwałami. W teraźniejszym życiu jesteśmy jakby w drodze, którą idziemy do ojczyzny. Złe zaś duchy drogę naszą osaczają jakby rozbójnicy. Ten naraża się na ograbienie, kto skarb niesie publicznie. Nie chodzi mi o to, aby bliźni nie widzieli naszych dobrych czynów; napisane jest bowiem: Niechaj widzą dobre czyny wasze i chwalą Ojca waszego, który jest w niebiesiech, lecz abyśmy przez to, co czynimy, nie szukali pochwał zewnętrznie. Niech czyn będzie tak spełniony publicznie, żeby intencja pozostawała w ukryciu, abyśmy przez dobry czyn byli dla bliźnich przykładem, a jednak zawsze pragnęli zachować w tajemnicy intencję przez którą będziemy się podobać Bogu samemu.
V. Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
R. Bogu niech będą dzięki.

R. Wzgardziłam królestwem świata i wszelkim doczesnym przepychem dla miłości Pana mojego Jezusa Chrystusa.
* Jego ujrzałam i Jego pokochałam, w Niego uwierzyłam i Jego wyłącznie umiłowałam.
V. Z mego serca płynie dobre słowo, opowiadam czyny moje Królowi.
R. Jego ujrzałam i Jego pokochałam, w Niego uwierzyłam i Jego wyłącznie umiłowałam.
V. Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
R. Jego ujrzałam i Jego pokochałam, w Niego uwierzyłam i Jego wyłącznie umiłowałam.

Lekcja 9
Komemoracja ferii
Czytanie Ewangelii świętej według Mateusza
Mt 12:38-50

Onego czasu: Odpowiedzieli Jezusowi niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów mówiąc: «Nauczycielu, chcielibyśmy widzieć od ciebie znak jaki». On zaś odpowiadając rzekł im: «Plemię złe i cudzołożne znaku szuka, a nie będzie mu dany znak, jeno znak Jonasza proroka. Albowiem jako był Jonasz we wnętrzu wielkiej ryby trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi trzy dni i trzy noce. Mężowie Niniwici powstaną na sądzie z tym oto plemieniem i potępią je. Jako że czynili pokutę na wołanie Jonasza; a oto tu więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie z plemieniem tym na sądzie i potępi je. Przybyła bowiem z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona; a oto tu więcej niż Salomon.
A gdy nieczysty duch opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych szukając odpocznienia i nie znajduje. Wedy powiada: wrócę się do domu mego, skąd wyszedłem, i przyszedłszy znajduje go pustym, umiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów gorszych od siebie i wszedłszy mieszkają tam i stają się późniejsze rzeczy człowieka onego gorsze niźli pierwsze. Tak się też stanie i z tym plemieniem przewrotnym».
Gdy On to jeszcze do rzeszy mówił, oto matka Jego i bracia stali przed domem, chcąc z Nim mówić. I rzekł Mu ktoś: «Oto matka Twoja i bracia stoją przed domem, szukając Cię». A On odpowiadając rzekł mówiącemu do Niego: «Któż jest matką moją i którzy są braćmi moimi?» I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, powiedział: «Oto matka moja i bracia moi. Ktobykolwiek bowiem czynił wolę Ojca mego, który jest w niebiesiech, ten moim bratem i siostrą, i matką jest».

Homilia świętego Ambrożego, Biskupa
Księga 7. na rozdział 11. Ewangelii wg św. Łukasza

Po potępieniu ludu żydowskiego jasno ukazuje się tajemnica Kościoła. Ten w postaci Niniwitów, przez ich pokutę, i w postaci królowej ze Wschodu, która przybyła dla nabycia mądrości, aby poznać słowa miłującego pokój Salomona, jest zebrany z granic całego świata. Jest zaprawdę królową, bo jego królestwo jest niepodzielne, zebrane w jedno z różnych ludów od siebie oddalonych.
V. Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
R. Bogu niech będą dzięki.

Modlitwy {z Sanktorału}

V. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się
Boże, który świętej Franciszce, między innemi darami swej łaski poufnem obcowaniem z Aniołem obdarzyć raczyłeś, daj, prosimy Cię, abyśmy za jej wstawiennictwem współżycia z Aniołami stali się godnymi.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna: który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
R. Amen.

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Popularne

Czyżby kolejny łańcuszek? 12 "złotych piątków"
Moje doświadczenie z praktyką 12 piątków o chlebie i wodzie: Traditio et Fides
Czy ks. Dariusz Olewiński - Katolicki teolog odpowiada - jest rzeczywiście kapłanem archidiecezji wiedeńskiej?
Kieran Tapsell, Prawo kanoniczne na temat seksualnego wykorzystywania dzieci na przestrzeni wieków. (3 z 10). Ustawy XI i XII wieku.
Monika Chomątowska, Problemy ruchu oazowego. Część 1. (2 z 2)
Michał Krajski, Protestantyzacja Kościoła w Polsce przed 1989 r.

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Jeśli możesz, przejmij opłaty Paypal, to więcej do nas dotrze. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
%d bloggers like this: