Proprium missae – I Niedziela Wielkiego Postu – Dominica I in Quadragesima

https://www.youtube.com/watch?v=mCx6rYiEDrE INTROITUS Ps 90:15; 90:16 Invocábit me, et ego exáudiam eum: erípiam eum, et glorificábo eum: longitúdine diérum adimplébo eum. Ps 90:1 Qui hábitat in adiutório Altíssimi, in protectióne Dei…

Czytaj dalej Proprium missae – I Niedziela Wielkiego Postu – Dominica I in Quadragesima

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (27). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

10. Inne zastosowanie. Aby udowodnić, że objawienia Marii Agreda są Boże, mówiono, co i ona sama wyznaje, że była niewykształcona. Ale dużo czytała. Znają bardzo dobrze Pismo święte, które ciągle…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (27). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Święta 1 – Środa Popielcowa

  Ewangelia na Środę Popielcową Mt 6, 16-21 Onego czasu: Mówił Jezus uczniom swoim: «Gdy pościcie, nie bądźcie smutni jako obłudnicy. Twarze bowiem swoje wyniszczają, aby okazali ludziom, że poszczą.…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Święta 1 – Środa Popielcowa

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 2. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Ewangelia na 2. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Łk 14, 16-24 Onego czasu: Powiedział Jezus faryzeuszom tę przypowieść: «Człowiek pewien zgotował wieczerzę wielką i wezwał wielu. I posłał sługę swego w godzinę…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 2. Niedziela po Pięćdziesiątnicy
Proprium missae – Dominica in Quinquagesima
Working Title/Artist: El Greco, The Miracle of Christ Healing the Blind Department: European Paintings Culture/Period/Location: HB/TOA Date Code: 08 Working Date: photographed by mma 1979, transparency #3C scanned by film and media (jn) 04_29_02

Proprium missae – Dominica in Quinquagesima

https://www.youtube.com/watch?v=BRO8GTeTN80 INTROITUS Ps 30:3-4 Esto mihi in Deum protectórem, et in locum refúgii, ut salvum me fácias: quóniam firmaméntum meum et refúgium meum es tu: et propter nomen tuum dux…

Czytaj dalej Proprium missae – Dominica in Quinquagesima

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (26). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

7. Zanim zaczniemy badać treść i okoliczności zjawiska, trzeba dowiedzieć się, z kim się ma do czynienia. Wchodzi tu cała seria spraw, które kolejno wyliczę. Doprowadzą one do poznania danej…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (26). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 3 – Niedziela Sześćdziesiątnicy

Ewangelia na Niedzielę Sześćdziesiątnicy (Niedziela przedzapustna) Łk 8, 4 – 15.Onego czasu: Gdy zgromadziła się rzesza wielka i z miast zdążali do Niego, mówił w przypowieści: «Wyszedł siewca rozsiewać ziarna…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 3 – Niedziela Sześćdziesiątnicy

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (25). § 1. Cechy prawdziwych i fałszywych objawień. Proces dowodowy.

6. Cały proces osądzania objawień i wizji zamyka się w tych trzech czynnościach, które będziemy rozpatrywać osobno: zebranie szczegółowych informacji o osobie, która miała otrzymać te łaski; zebranie dokładnych wiadomości…

Czytaj dalej Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (25). § 1. Cechy prawdziwych i fałszywych objawień. Proces dowodowy.

Ks. Ripperger – Disappropriation – Pozbycie się własności (2 z 5)

Piszący te słowa słucha ostatnio sporo wykładów z dziedziny samorozwoju i pracy nad sobą. Niektórzy ludzie są niesamowicie mądrzy, nawet jeśli nie są teologami. We wszystkich tych poradach rozpoznawalna jest…

Czytaj dalej Ks. Ripperger – Disappropriation – Pozbycie się własności (2 z 5)