Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 6. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Ewangelia na 6. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Mk 8, 1-9 Onego czasu: Gdy rzesza wielka była z Jezusem, a nie miała co jeść, przywoławszy uczniów rzekł im: «Żal mi tego ludu,…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 6. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Mała liczba zbawionych lub co jest bardziej prawdopodobne? (1 z 5)

Dzięki staraniom i tłumaczeniu Ewy Marii prezentujemy także na blogu polskim nasz cykl z blogu niemieckojęzycznego będący wprowadzeniem do kazania św. Leonarda z Porto Maurizio na temat predestynacji i reprobacji,…

Czytaj dalej Mała liczba zbawionych lub co jest bardziej prawdopodobne? (1 z 5)

O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (10 z 15). Godziwość ze względu na sposób współżycia.

Godziwość ze względu na sposób współżycia Przejdźmy teraz do sposobu współżycia, chociaż tematyka ta omówiona została już dosyć szczegółowo we fragmencie o Czystości małżeńskiej. Biskup Müller podaje: „Jeśli chodzi o…

Czytaj dalej O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (10 z 15). Godziwość ze względu na sposób współżycia.

Wawrzyniec Scupoli – Walka Duchowa – Rozdział 023

https://www.youtube.com/watch?v=LOOWPvhEWfM Rozdział XXIII Inne sposoby powściągania zmysłów w zależności od nadarzających się sposobności. Widzieliśmy, w jaki sposób należy wznosić umysł od postrzegania rzeczy zmysłowych do kontemplacji boskości i tajemnicy wcielonego…

Czytaj dalej Wawrzyniec Scupoli – Walka Duchowa – Rozdział 023

Proprium missae – In Nativitate Sancti Joannis Baptistae – Narodzenie Świętego Jana Chrzciciela

https://www.youtube.com/watch?v=V8KTAzTZLYg INTROITUS Isa 49:1; 49:2 De ventre matris meæ vocávit me Dóminus in nómine meo: et pósuit os meum ut gládium acútum: sub teguménto manus suæ protéxit me, et pósuit…

Czytaj dalej Proprium missae – In Nativitate Sancti Joannis Baptistae – Narodzenie Świętego Jana Chrzciciela

Proprium missae – In Nativitate Sancti Joannis Baptistae – Narodzenie Świętego Jana Chrzciciela

https://www.youtube.com/watch?v=V8KTAzTZLYg INTROITUS Isa 49:1; 49:2 De ventre matris meæ vocávit me Dóminus in nómine meo: et pósuit os meum ut gládium acútum: sub teguménto manus suæ protéxit me, et pósuit…

Czytaj dalej Proprium missae – In Nativitate Sancti Joannis Baptistae – Narodzenie Świętego Jana Chrzciciela

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Święta 1 – Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Ewangelia na uroczystość narodzin św. Jana Chrzciciela Łk 1, 57-68 Elżbiecie wypełnił się czas rozwiązania i porodziła syna. I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan swe wielkie miłosierdzie jej…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Święta 1 – Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Placuit Deo lub przygotowanie list proskrypcyjnych (7 z 15). Punkt 5: Poszukiwanie szczęścia.

  III. Ludzka tęsknota za zbawieniem Człowiek doświadcza się bezpośrednio lub pośrednio jako zagadki: kim jestem, który żyję, ale nie mam w sobie zasady mojego istnienia? Każda osoba szuka szczęścia…

Czytaj dalej Placuit Deo lub przygotowanie list proskrypcyjnych (7 z 15). Punkt 5: Poszukiwanie szczęścia.

O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (9 z 15). Godziwość ze względu na czas współżycia.

Godziwość ze względu na czas współżycia Po dłuższej wycieczce na niwy teologii moralnej ogólnej powracamy do teologii moralnej szczegółowej, a mianowicie do  omawiania godziwości aktu małżeńskiego ze względu na czas,…

Czytaj dalej O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (9 z 15). Godziwość ze względu na czas współżycia.

Wawrzyniec Scupoli – Walka Duchowa – Rozdział 021

https://www.youtube.com/watch?v=V8h40F6piTA Rozdział XXI Jak powściągnąć zmysły zewnętrzne i przejść do kontemplacji boskości. Aby kierować zmysłami zewnętrznymi i wprowadzić w nich należyty porządek, potrzebna jest nieustanna czujność i ciągłe ćwiczenia, ponieważ…

Czytaj dalej Wawrzyniec Scupoli – Walka Duchowa – Rozdział 021

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 4. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Ewangelia na 4. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Łk 5, 1-11 Onego czasu: Gdy cisnęły się rzesze do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, On stał nad jeziorem Genezaret. I ujrzał dwie łodzie…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 4. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Proprium missae – IV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica IV post Pentecosten

https://www.youtube.com/watch?v=qb8X3QwfAeg INTROITUS Ps 26:1; 26:2 Dóminus illuminátio mea et salus mea, quem timebo? Dóminus defensor vitæ meæ, a quo trepidábo? qui tríbulant me inimíci mei, ipsi infirmáti sunt, et cecidérunt.…

Czytaj dalej Proprium missae – IV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica IV post Pentecosten

Proprium missae – IV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica IV post Pentecosten

https://www.youtube.com/watch?v=qb8X3QwfAeg INTROITUS Ps 26:1; 26:2 Dóminus illuminátio mea et salus mea, quem timebo? Dóminus defensor vitæ meæ, a quo trepidábo? qui tríbulant me inimíci mei, ipsi infirmáti sunt, et cecidérunt.…

Czytaj dalej Proprium missae – IV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica IV post Pentecosten

Placuit Deo lub przygotowanie list proskrypcyjnych (6 z 15). Punkt 4: „Lekceważenie ciała” i ogólne automatyczne przebóstwienie.

Zarówno neo-pelagiański indywidualizm, jak i neo-gnostyckie lekceważenie ciała zniekształcają wyznanie wiary w Chrystusa, jedynego, powszechnego Zbawiciela. W jaki sposób Chrystus byłby w stanie ustanowić przymierze z całą rodziną ludzką, gdyby…

Czytaj dalej Placuit Deo lub przygotowanie list proskrypcyjnych (6 z 15). Punkt 4: „Lekceważenie ciała” i ogólne automatyczne przebóstwienie.
Zarys angelologii (20 z 23). Władza diabła i sakramentalia.
Zarys angelologii. (1 z 23). Wstęp

Zarys angelologii (20 z 23). Władza diabła i sakramentalia.

II. Diabeł posiada na skutek grzechu Adama pewną władzę nad całą ludzkością (De fide) Dowód pozytywny 1. Magisterium Kościoła stwierdza dogmatycznie: Adam wpadł poprzez swój grzech w niewolę diabła, cum…

Czytaj dalej Zarys angelologii (20 z 23). Władza diabła i sakramentalia.

O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (8 z 15). O czynie, o dobrowolności, in se, in causa (ii)

Ale przejdźmy do kolejnych wywodów na temat grzechu formalnego w ujęciu biskupa Müllera, który pisze: „Stąd Nie grzeszy ten, kto w żaden sposób nie poznaje (advertit) lub nie podejrzewa (suspicatur)…

Czytaj dalej O godziwości i obowiązku aktu małżeńskiego (8 z 15). O czynie, o dobrowolności, in se, in causa (ii)

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 3. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Ewangelia na 3. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Łk 15, 1-10 Onego czasu: Zbliżali się do Jezusa celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. A faryzeusze i uczeni szemrali mówiąc: «Że też ten…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 3. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Proprium missae – III Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica III Post Pentecosten

https://www.youtube.com/watch?v=tY-CvJo10PU INTROITUS Ps 24:16; 24:18 Réspice in me et miserére mei, Dómine: quóniam únicus et pauper sum ego: vide humilitátem meam et labórem meum: et dimítte ómnia peccáta mea, Deus…

Czytaj dalej Proprium missae – III Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica III Post Pentecosten

Proprium missae – III Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica III Post Pentecosten

https://www.youtube.com/watch?v=tY-CvJo10PU INTROITUS Ps 24:16; 24:18 Réspice in me et miserére mei, Dómine: quóniam únicus et pauper sum ego: vide humilitátem meam et labórem meum: et dimítte ómnia peccáta mea, Deus…

Czytaj dalej Proprium missae – III Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica III Post Pentecosten