Proprium missae – II Niedziela Wielkiego Postu – Dominica II in Quadragesima

https://www.youtube.com/watch?v=vKN3wIJvdMA INTROITUS Ps 24:6; 24:3; 24:22 Reminíscere miseratiónum tuarum, Dómine, et misericórdiæ tuæ, quæ a saeculo sunt: ne umquam dominéntur nobis inimíci nostri: líbera nos, Deus Israël, ex ómnibus angústiis…

Czytaj dalej Proprium missae – II Niedziela Wielkiego Postu – Dominica II in Quadragesima

Proprium missae – II Niedziela Wielkiego Postu – Dominica II in Quadragesima

https://www.youtube.com/watch?v=vKN3wIJvdMA INTROITUS Ps 24:6; 24:3; 24:22 Reminíscere miseratiónum tuarum, Dómine, et misericórdiæ tuæ, quæ a saeculo sunt: ne umquam dominéntur nobis inimíci nostri: líbera nos, Deus Israël, ex ómnibus angústiis…

Czytaj dalej Proprium missae – II Niedziela Wielkiego Postu – Dominica II in Quadragesima

Objawienia Faustyny Kowalskiej: Błędy dogmatyczne Dzienniczka (6 z 19)

Recenzja teologiczna treści Dzienniczka Faustyny Jak już podaliśmy powyżej dla zdyskredytowania czyichś objawień prywatnych wystarczy odnalezienie w nich jednego dogmatycznego błędu, by udowodnić, że są wbrew wierze (contra fidem). Jest…

Czytaj dalej Objawienia Faustyny Kowalskiej: Błędy dogmatyczne Dzienniczka (6 z 19)

Objawienia Faustyny Kowalskiej: Przyczyny fałszywych objawień (5 z 19)

Przyczyny fałszywych objawień O ile przedstawione powyżej punkty ukazują, że można błądzić w dobrej wierze otrzymując rzeczywiście objawienia od Boga, to poniższe punkty, zebrane przez ojca Poulaina SJ ukazują przyczyny…

Czytaj dalej Objawienia Faustyny Kowalskiej: Przyczyny fałszywych objawień (5 z 19)

Proprium missae – I Niedziela Wielkiego Postu – Dominica I in Quadragesima

https://www.youtube.com/watch?v=mCx6rYiEDrE INTROITUS Ps 90:15; 90:16 Invocábit me, et ego exáudiam eum: erípiam eum, et glorificábo eum: longitúdine diérum adimplébo eum. Ps 90:1 Qui hábitat in adiutório Altíssimi, in protectióne Dei…

Czytaj dalej Proprium missae – I Niedziela Wielkiego Postu – Dominica I in Quadragesima

Proprium missae – I Niedziela Wielkiego Postu – Dominica I in Quadragesima

https://www.youtube.com/watch?v=mCx6rYiEDrE INTROITUS Ps 90:15; 90:16 Invocábit me, et ego exáudiam eum: erípiam eum, et glorificábo eum: longitúdine diérum adimplébo eum. Ps 90:1 Qui hábitat in adiutório Altíssimi, in protectióne Dei…

Czytaj dalej Proprium missae – I Niedziela Wielkiego Postu – Dominica I in Quadragesima

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 1. Niedziela Wlk. Postu

Ewangelia na pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu Mt 4, 1-11 Onego czasu: Jezus zawiedziony był na pustynię od Ducha, aby był kuszony przez szatana. A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 1. Niedziela Wlk. Postu

Objawienia Faustyny Kowalskiej: Dopuszczalne błędy w objawieniach (4 z 19)

Objawienia mogą zawierać błędy, ale nie błędy przeciwko wierze Ujmując przedstawioną powyżej kwestię bez podwójnej negacji rzec można, iż tam, gdzie Kościół czegoś precyzyjnie nie określił, można sobie dowolnie tworzyć…

Czytaj dalej Objawienia Faustyny Kowalskiej: Dopuszczalne błędy w objawieniach (4 z 19)

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Święta 1 – Środa Popielcowa

Ewangelia na Środę Popielcową Mt 6, 16-21 Onego czasu: Mówił Jezus uczniom swoim: «Gdy pościcie, nie bądźcie smutni jako obłudnicy. Twarze bowiem swoje wyniszczają, aby okazali ludziom, że poszczą. Zaprawdę…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Święta 1 – Środa Popielcowa

Objawienia Faustyny Kowalskiej: I. Kryterium zgodności z nauką Kościoła (3 z 19)

         I.          Zgodność objawień prywatnych z nauką Kościoła Pierwsze kryterium zgodności objawień prywatnych z nauką Kościoła jest kryterium zasadniczym. Pan Bóg będąc samą Prawdą nie może sobie przeczyć, co…

Czytaj dalej Objawienia Faustyny Kowalskiej: I. Kryterium zgodności z nauką Kościoła (3 z 19)

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – Niedziela Pięćdziesiątnicy

Ewangelia na Niedzielę Pięćdziesiątnicy Łk 18, 31-43 Onego czasu: Jezus wziąwszy z sobą dwunastu, mówił do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy i wypełni się wszystko, co napisane jest przez Proroków…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – Niedziela Pięćdziesiątnicy

Objawienia Faustyny Kowalskiej: Kryteria badań objawień prywatnych (2 z 19)

Kryteria badania objawień prywatnych W niniejszym opracowaniu posługiwać się będziemy uznanymi kryteriami badania objawień prywatnych jakimi posługuje się teologia katolicka, którymi są: I. Zgodność treści objawień z nauką Kościoła. II.…

Czytaj dalej Objawienia Faustyny Kowalskiej: Kryteria badań objawień prywatnych (2 z 19)

Objawienia Faustyny Kowalskiej i jej teologiczna krytyka: Wstęp (1 z 19)

Po wielokrotnych ponagleniach czytelnika efati nasza redakcja zabrała się wreszcie do napisania cyklu krytykującego Dzienniczek Faustyny Kowalskiej. Skąd ta zwłoka? Bo naprawdę szkoda czasu na takie bździny. Postaramy się mimo…

Czytaj dalej Objawienia Faustyny Kowalskiej i jej teologiczna krytyka: Wstęp (1 z 19)

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – Niedziela Sześćdziesiątnicy

Ewangelia na Niedzielę Miesopustną Onego czasu: Gdy zgromadziła się rzesza wielka i z miast zdążali do Niego, mówił w przypowieści: «Wyszedł siewca rozsiewać ziarna swoje. A gdy siał, jedno padło…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – Niedziela Sześćdziesiątnicy