Św. Alfons Liguori, Przygotowanie do śmierci – Rozmyślanie XXVI – O karach piekła (1 z 3)

Data

PUNKT I

Podwójnie złego dopuszcza się grzesznik, gdy grzech popełnia, opuszcza Boga Najwyższe Dobro, i obraca się do stworzeń: Dwie złości uczynił lud mój: mnie opuścił źródło wody żywej, a ukopali sobie cysterny, cysterny rozwalone, które nie mogą wody zatrzymać. Gdy więc grzesznik obraca się do stworzeń z obrazą Boga, słusznie w piekle będzie dręczonym przez też same stworzenia, przez ogień i złych duchów; i ta jest kara zmysłów. Lecz ponieważ największą jego winą jest to, że podnosi bunt przeciwko Bogu, bunt, w którym leży grzech, dlatego karą główną, jaka dotknie go w piekle, będzie kara szkody, którą jest utrata Boga.

Uważmy najprzód karę zmysłów. Jestto artykułem wiary, iż jest piekło. Jest więzienie wśród ziemi, przeznaczone do karania buntowników przeciw Bogu1. Cóżto jest piekło? – jest miejsce męki; tak nazwał piekło Epulon2 potępiony. Miejsce mąk, gdzie wszystkie zmysły i władze potępionego cierpieć muszą właściwą karę; i o ile kto więcej jakim zmysłem obraził Boga, o tyle więcej na tym zmyśle ma być karany3. Jako się wiele wynosiła i w rozkoszach była, tyle jej dajcie męki i żałości4. Będzie męczony wzrok ciemnością: Pierwej niż pójdę, i nie wrócę się do ziemi ciemnej, i okrytej mgłą śmierci5. Jakąż litością przejmuje widok nieszczęśliwego, zamkniętego w ciemnej jaskini dopóki żyje, przez czterdzieści lub pięćdziesiąt lat życia! Piekło jestto przepaść zamknięta ze wszystkich stron, dokąð nigdy promień słońca lub inszego światła nie dochodzi6 Ogień, który na ziemi oświeca, w piekle będzie ciemny: Głos Pański rozmiatający płomień ognisty7 . Św. Bazyli tak to wykłada: Pan oddzieli od ognia światło; taki więc ogień będzie tylko pełnił obowiązek palenia, lecz nie oświecania; i to wykłada krócej Albert Wielki: „odłączy światło od ciepła”. Dym, jaki wynijdzie z tego ognia, o którym mówi święty Jakób, stanowić będzie tak czarne chmury, iż zaciemni oczy potępionych8. Powiada św. Tomasz9, że dla potępionych zostawiono tyle tylko światła, ile wystarcza dla większej ich męki. W tym zmierzchu światła, ujrzą całą brzydotę innych potępionych i duchów nieczystych, które przybiorą tem ohydniejsze postacie, aby więcej przerażały.

Będzie dręczonem powonienie. Jakąż karą byłoby znajdować się w izbie z trupem gnijący? A z trupów ich wynijdzie smród10. Potępiony ma zostawać pomiędzy milionami innych potępionych, żywy co do kary, lecz śmierdzących jako trupy. – Mówi święty Bonawentura, że gdyby jeden trup potępionego był wyrzucony z piekła, dostatecznym byłby przyprawić o śmierć wszystkich ludzi. Mówią jednak niektórzy nierozsądni, że gdy pójdą do piekła, nie będą w nim sam jeden. Nieszczęśliwi! O ile więcej ich w piekle, o tyle więcej cierpią, mówi św. Tomasz11. Więcej cierpią, mówię, przez swąd, przez krzyk i natłok; albowiem będą w piekle jeden na drugim jako owce skupione w czasie zimy12. Owszem, więcej, będą jako jagody w prasie zgniecione zapalczywością gniewu Bożego13. Wyniknie stąd następnie kara niemożności poruszania się: Niech się staną nieruchomi, jako kamień14. Stąd, potępiony, jako wpadnie dzień sądu do piekła, tak ma pozostać bez zmiany miejsca, niemogąc już poruszyć ani nogi, ani ręki, dopóki Bóg będzie Bogiem.

Będzie dręczonym słuch, przerażającym i ustawicznym hałasem i płaczem tych nędznych zrozpaczonych. Duchy nieczyste ustawicznie sprawiać będą straszliwy grzmot: Szum strachu zawżdy w uszach jego15. Jakąż jest karą, gdy się chce spać i słyszy się chorego, który ustawicznie narzeka, psa, który szczeka, i dziecko, które płacze? Nędzni potępieni, którzy muszą słyszeć ustawicznie przez całą wieczność, te grzmoty, te szumy, ten pisk i krzyk oprawców! Będzie dręczone gardło głodem: będzie miał potępiony głód psa16. Lecz nie dostanie nigdy okruszyny chleba. Będzie miał tak wielkie pragnienie, iż nie dosyćby mu było wszystkiej wody morza; lecz nie dostanie jej ani jednej kropli. O jedną kroplę błagał Epulon; lecz jej dotąd nie otrzymał i nie otrzyma nigdy.

MODLITWA

O Panie mój! Oto jestem u nóg Twoich, ja którum tak mało ważył i łaskę Twoją i Twoje karanie. Byłbym nieszczęśliwy, gdybyś Ty, o Jezu, nie miał nademną litości! Od ilużto już lat znajdowałbym się w piekle cuchnącem, gdzie gore już tak wielu mnie równych! O! Mój Odkupicielu, myśląc o tem, dlaczego nie goręję Twoją miłością? Czyliż mogę myśleć w przyszłości obrażać nanowo Ciebie? Aby się tak nie stało, dopuść mi raczej tysiąc razy umrzeć; a gdy zacząłeś dokończ dzieła. Tyś mię wydobył z hańby moich grzechów i z taką miłością wzywałeś mię do kochania Ciebie: sprawże teraz, abym ten czas, którego mi udzielasz, cały poświęcił dla Ciebie. O! Królowo i matko moja Maryo! Módl się do Pana Jezusa za mną i wyjednaj mi dar wytrwania i świętej Jego miłości.

1 <HieronimB> Powszechnie przyjętym było twierdzenie, iż piekło znajduje się we wnętrzu naszej planety.

2 Łuk. XVI. 28 Epulon, ie. bogacz.

3 Mądr. XI. 17.

4 Obj. XVIII. 7.

5 Hiob, X. 21.

6 Ps. XLVIII. 20.

7 Ps. XXVIII. 7.

8 Jak. XII. 13.

9 Cześć 3. pyt. 97. r. 5.

10 Iz. XXXIV. 3.

11 Proś. Pyt. 86. r. 1.

12 Ps. XVLII. 15

13 Obj. XIX. 15

14 Exod. XV. 16.

15 Hiob, XV. 21.

16 Ps. LVIII. 15

[the_ad id="53440"]

Pełen dostęp do treści i komentarzy dla subskrybentów. Zaloguj się lub przejdź do Rejestracji.

 


Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Więcej
wpisów

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
×
×

Koszyk