Tradycja i Wiara

Proprium missae – Zesłanie Ducha Świętego – Dominica Pentecostes

Posłuchaj
Oceń post

INTROITUS
Sap 1:7.
Spíritus Dómini replévit orbem terrárum, allelúia: et hoc quod cóntinet ómnia, sciéntiam habet vocis, allelúia, allelúia, allelúia
Ps 67:2
Exsúrgat Deus, et dissipéntur inimíci eius: et fúgiant, qui odérunt eum, a fácie eius.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. AmenSap 1:7.
Spíritus Dómini replévit orbem terrárum, allelúia: et hoc quod cóntinet ómnia, sciéntiam habet vocis, allelúia, allelúia, allelúia
Mdr 1:7
Duch Pański napełnił okrąg ziemi, alleluja: A Ten, który wszystko obejmuje, zna każde słowo, alleluja, alleluja, alleluja.
Ps 67:2
Bóg wstaje, a rozpraszają się Jego wrogowie i pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.Mdr 1:7
Duch Pański napełnił okrąg ziemi, alleluja: A Ten, który wszystko obejmuje, zna każde słowo, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUIA 1
Allelúia, allelúia
Ps 103:30
Emítte Spíritum tuum, et creabúntur, et renovábis fáciem terræ. Allelúia.
Alleluja, alleluja
Ps 103:30
Ześlij Ducha Twojego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi, alleluja.

ALLELUIA 2
Veni, Sancte Spíritus, reple tuórum corda fidélium: et tui amóris in eis ignem accénde. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

SEQUENTIA
Veni, Sancte Spíritus,
et emítte caelitus
lucis tuæ rádium.Veni, pater páuperum;
veni, dator múnerum;
veni, lumen córdium.Consolátor óptime,
dulcis hospes ánimæ,
dulce refrigérium.In labóre réquies,
in æstu tempéries,
in fletu solácium.O lux beatíssima,
reple cordis íntima
tuórum fidélium.Sine tuo númine
nihil est in hómine,
nihil est innóxium.Lava quod est sórdidum,
riga quod est áridum,
sana quod est sáucium.Flecte quod est rígidum,
fove quod est frígidum,
rege quod est dévium.Da tuis fidélibus,
in te confidéntibus,
sacrum septenárium.

 

Da virtútis méritum,
da salútis éxitum,
da perénne gáudium.
Amen. Allelúia.

Przybądź Duchu Święty
Ześlij na nas z nieba
Promień Twego światła.Przyjdź, ojcze ubogich,
Przybądź, dawco darów,
Przybądź, serc światłości.Przyjdź, Pocieszycielu,
Słodki gościu duszy,
Słodkie pokrzepienie.Tyś spoczynkiem w pracy,
Tyś ochłodą w skwarze,
Tyś pociechą w płaczu.O światłości błoga,
Napełń wnętrze serca
Wszystkich Twoich wiernych.Bez Twej Boskiej Woli
Nie ma nic w człowieku,
Nie ma nic bez winy.Obmyj to, co brudne,
Zroś to, co jest oschłe,
Ulecz, co zranione.Zegnij, co oporne,
Ogrzej, co jest zimne,
Sprostuj to, co błędne.Udziel Twoim wiernym,
Tobie ufającym,
Siedem świętych darów.

 

Daj zasługę cnoty,
Daj zbawienny koniec,
Daj wieczystą radość.
Amen. Alleluja.

OFFERTORIUM
Ps 67:29-30
Confírma hoc, Deus, quod operátus es in nobis: a templo tuo, quod est in Ierúsalem, tibi ófferent reges múnera, allelúia.
Ps 67:29-30
Utwierdź to, Boże, czegoś w nas dokonał. Przez wzgląd na Twoją świątynię, która jest w Jeruzalem, niech królowie złożą Ci dary, alleluja.

COMMUNIO
Acts 2:2; 2:4
Factus est repénte de coelo sonus, tamquam adveniéntis spíritus veheméntis, ubi erant sedéntes, allelúia: et repléti sunt omnes Spíritu Sancto, loquéntes magnália Dei, allelúia, allelúia.
Dz 2:2; 2:4
Nagle dał się słyszeć z nieba szum jakby nadchodzącego wichru gwałtownego tam gdzie przebywali, alleluja. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i mówili o wielkich sprawach Bożych, alleluja, alleluja.

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Popularne

Bractwo św. Piusa X nie jest wyjściem: Przyczyny moralne (3 z 3)
Objawienia prywatne o. Rodrigue lub ponownie o tym, czy Ann Barnhardt jest opętana?
Bractwo św. Piusa X: nadużycia seksualne w Afryce, ks. Stehlin doprowadzał chłopców
O. Wojciech Gołaski OP odchodzi do FSSPX lub "gdy zabraknie cukierków".

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Podoba Ci się ten blog, masz konto Paypal-Konto i chcesz pomóc? Możesz wybrać dowolną kwotę mnożąc ją przez 20 zł. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

You cannot copy content of this page
pl_PLPolski
Tradycja i Wiara