Tradycja i Wiara

Proprium missae – XIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica XIV post Pentecosten

Posłuchaj
Oceń post

Divinum Officium - Sancta Missa
Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019
Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

INTROITUS
Ps 83:10-11
Protéctor noster, áspice, Deus, et réspice in fáciem Christi tui: quia mélior est dies una in átriis tuis super mília.Ps 83:2-3
V. Quam dilécta tabernácula tua, Dómine virtútum! concupíscit, et déficit ánima mea in átria Dómini.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. AmenPs 83:10-11
Protéctor noster, áspice, Deus, et réspice in fáciem Christi tui: quia mélior est dies una in átriis tuis super mília.
Ps 83:10-11
Obrońco nasz, spojrzyj, Boże, i wejrzyj na oblicze Pomazańca swego. Zaiste, lepszy dzień jeden w przedsionkach Twoich, niźli gdzie indziej tysiące.Ps 83:2-3
Jakże miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! Wzdycha i tęskni dusza moja do przedsionków Twoich.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. AmenPs 83:10-11
Obrońco nasz, spojrzyj, Boże, i wejrzyj na oblicze Pomazańca swego. Zaiste, lepszy dzień jeden w przedsionkach Twoich, niźli gdzie indziej tysiące.

GRADUALE
Ps 117:8-9
Bonum est confidére in Dómino, quam confidére in hómine.
V. Bonum est speráre in Dómino, quam speráre in princípibus.
Ps 27:7 27:1
Na Boga się zdałem, a On mnie pokrzepił, przeto me serce radością przejęte i dzięki Mu składam ochotnie.
V. Do Ciebie wołam, Panie. Boże mój, nie milcz na prośbę moją, nie odstępuj ode mnie.

ALLELUIA
Allelúia, allelúia
Ps 94:1.
Veníte, exsultémus Dómino, iubilémus Deo, salutári nostro. Allelúia.
Alleluja, alleluja.
Ps 94:1
Pójdźcie, śpiewajmy Panu, wysławiajmy Boga, Zbawiciela swego. Alleluja.

OFFERTORIUM
Ps 33:8-9
Immíttet Angelus Dómini in circúitu timéntium eum, et erípiet eos: gustáte et vidéte, quóniam suávis est Dóminus.
Ps 33:8-9
Anioł Pański czuwa nad bogobojnymi i chroni ich od złego. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan!

COMMUNIO
Matt 6:33
Primum quaerite regnum Dei, et ómnia adiiciéntur vobis, dicit Dóminus.
Mt 6:33
Szukajcie naprzód Królestwa Bożego, a wszystko będzie wam przydane, tak Pan powiada.

 

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Popularne

Bractwo św. Piusa X nie jest wyjściem: Przyczyny moralne (3 z 3)
Objawienia prywatne o. Rodrigue lub ponownie o tym, czy Ann Barnhardt jest opętana?
Bractwo św. Piusa X: nadużycia seksualne w Afryce, ks. Stehlin doprowadzał chłopców
Czy Neokatechumenat jest sektą?

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Podoba Ci się ten blog, masz konto Paypal-Konto i chcesz pomóc? Możesz wybrać dowolną kwotę mnożąc ją przez 20 zł. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

You cannot copy content of this page
pl_PLPolski
Tradycja i Wiara