Procesja komunijna

Data

Procesja komunijna winna służyć do przyjęcia komunii na klęcząco.

Często się zdarza, że osoby przystępujące do Komunii świętej w postawie klęczącej są upominane przez kapłanów o nie zachowanie porządku, bądź nie dostosowanie się do panujących zwyczajów,  podczas gdy pozostali wierni stoją w kolejce zwanej dalej „procesją”. Starsi Proboszczowie zazwyczaj nie utrudniają przyjmowania Ciała Pana Jezusa na klęcząco, lecz kiedy przychodzi młodszy, od razu wprowadza nowy zwyczaj.

   Zaczęło się w latach osiemdziesiątych. Najpierw pod pozorem braku miejsca w mniejszych świątyniach. Mówiono, że wierni przepychają się idąc pod balaski i szukając miejsca do uklęknięcia. Potem ten zwyczaj zaczął się upowszechniać na Mszach Polowych. W tym przypadku mówiono, że jest to wygodniejsza forma dla wiernych – ze względu na warunki. O bezpieczeństwo nie uronienia Świętych Postaci mniej dbano, rzadko kiedy bowiem kapłanom rozdającym Komunię na Mszach Polowych towarzyszą ministranci z patenami. W końcu z kościołów zaczęły znikać balaski. W nowo wybudowanych nie planowano balasek w ogóle, w starych usuwano je nawet tam, gdzie naruszano całość zabytkowego wystroju kościoła. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w niektórych kościołach balaski uratowali konserwatorzy zabytków. Ostatecznie w wielu kościołach wierni przyjmują Komunii w „procesji”.

   Zaczęto tłumaczyć, że procesja wyraża fakt, że Kościół na ziemi jest pielgrzymujący w kierunku niebieskiej Ojczyzny. Wszyscy idziemy razem do Chrystusa, co właśnie symbolizuje procesja. Postawa stojąca przy przyjmowaniu procesyjnym jest wyrazem gotowości do służby Bożej. Przed przyjęciem Komunii św. należy uczynić jakiś znak szacunku – przyklęknięcie lub skłon. Jest to teologia w duchu  II Soboru Watykańskiego. Jednakże długo wiekowa Tradycja przedpoborowa ma także swoje teologiczne wytłumaczenie przyjmowania Komunii św. na kolanach.

   Przyjmując Komunię św. na kolanach wyrażamy swoją pokorę i potwierdzamy niejako aklamację Domine, non sum dignus… (Panie, nie jestem godzien…) Klęcząc wszyscy razem, wyrażamy fakt, że wszyscy zgrzeszyliśmy przeciw Panu i wszyscy możemy liczyć tylko na Jego miłosierdzie. Na ten aspekt teologiczny dość często zwraca się uwagę. Rzadziej jednak wspomina się o tym, że Komunia należy do całości ofiary mszalnej tak z ustanowienia Chrystusa, jak i praktyki Kościoła i z istoty rzeczy. Otóż klękając i przyjmując z ręki kapłana Komunię św. uznajemy to, że przyjmujemy Prawdziwe Ciało Chrystusa Pana, tak jak przyjęli Go Apostołowie, z ręki samego Chrystusa. Kapłan jest tu alter Christus.

   Nowa forma wpływa na zmianę pobożności. Liturgiści i teologowie często zapewniają nas, że nie jest istotna zewnętrzna forma. Ważna jest postawa wewnętrzna, nastawienie duszy i serca na przyjęcie Pana. Nie można odmówić słuszności tej tezie. Jednak forma zewnętrzna przyczynia się w sposób bezpośredni do kształtowania postawy wewnętrznej. Przez uklęknięcie człowiek wyraża swoją małość wobec Boga. Gest ten jest znakiem adoracji: pokornego uwielbienia Bożego Majestatu. Czytamy bowiem w liście św. Pawła do Filipian (Flp 2,6-11): „aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich i podziemnych”. Dzisiaj klęczenie symbolizuje wielbienie Boga. Jest także znakiem usposobienia modlitewnego, pokutnego i błagalnego. Św. Hieronim uczył, by przyklęknieciu ciała towarzyszyło także „przyklęknięcie serca” – a więc należyte usposobienie wewnętrzne. Za papieżem Benedyktem XVI można powiedzieć: „Gdzie zanika postawa klęcząca, tam trzeba ponownie nauczyć się klękać” (kard. J. Ratzinger: Duch liturgii). Można jeszcze dodać; gdzie nie ma modlitwy na klęcząco, tam ustaje pobożność.

Gest cielesny jest jako taki nośnikiem duchowego sensu – adoracji, bez której sam gest byłby bezsensowny. Akt duchowy musi ze swej istoty, ze względu na cielesno-duchową jedność człowieka wyrazić się koniecznie w geście ciała (…). Tam, gdzie klęczenie to czysta zewnętrzność, zwykły akt zewnętrzny tam staje się ono bezsensowne; jednakże także tam, gdzie ktoś próbuje ograniczyć adorację do sfery czysto duchowej, nie ucieleśniając jej, tam akt adoracji gaśnie, bo czysta duchowość nie odpowiada istocie człowieka. Adoracja jest jednym z tych zasadniczych aktów, które dotyczą całego człowieka. Stąd w obecności Boga żywego nie wolno porzucić gestu ugięcia kolan” (cytat za: J. Ratzinger, Duch Liturgii, Poznań, bez daty wydania, s. 169-170).

   Skoro Kościół zaleca tzw procesję komunijną, to w świetle obowiązujących przepisów, nawet procesyjne podejście do kapłana udzielającego Komunię świętą nie powinno stanowić przeszkody do przyjęcia Ciała Pana Jezusa na klęcząco. Gdy się bardzo chce można znaleźć rozwiązanie. Podczas Mszy św. sprawowanej przez papieża Benedykta XVI odbywała się procesja komunijna wiernych, lecz postawiono klęcznik.

   Ksiądz Mirosław Mikulski (długoletni duszpasterz sportowców) w jednym z wywiadów:

– „Ksiądz założył, że rozpowszechniające się w Polsce przyjmowanie Komunii św. na stojąco jest efektem lenistwa. Ze słów papieża wynika jednak jednoznaczne coś innego. Czy przyjmowanie w ten sposób Komunii św. nie jest znakiem zaniku pokory i jakiejś nowej poganizacji ?

   Oczywiście wygodnictwo i lenistwo jest efektem zaniku wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Komunii św., bo jeżeli głęboko pochylam się przez biskupem czy klękam przed papieżem całując jego pierścień – co jest przecież w powszechnym obyczaju wśród Polaków – to jak można nie klękać przed samym Chrystusem? Przyjmowanie Komunii św. na kolanach nie powinno wypływać z lęku, lecz z wiary i z szacunku. Z pozycji klęczącej lepiej widać Boga w Hostii.

   Kardynał Ratzinger przypomina opowiadanie zaczerpnięte od ojców Pustyni. Mówi ono o diable, który został zmuszony przez Boga do pokazania się opatowi Apollonowi: „Diabeł był czarny, brzydki, o przerażająco wątłych członkach, a przede wszystkim jednak nie miał kolan. Niezdolność klęczenia okazuje się zatem istotą elementu diabolicznego”.

Uważam, że powinniśmy Komunię św. przyjmować zawsze na kolanach tak długo, jak długo nasze kolana mogą się zginać. W innych wypadkach w postawie jak najbardziej godnej.

Są tacy proboszczowie, którzy mówią, że najchętniej udzielaliby Komunii św. klęczącym wiernym, ale wierni ustawiają się do Komunii św. w pozycji stojącej. Co by ksiądz doradził tym proboszczom?

   Zwyczajnie powiedzieć parafianom: „Nie bójcie się przyjmować Jezusa na kolanach”.

Są tacy wierni, którzy mówią, że najchętniej przyjmowaliby Komunię św. w postawie klęczącej, ale gdy próbowali klękać to kapłani udzielający im Komunii św. strofowali ich i nakazywali postawę stojącą. Co by ksiądz doradził takim wiernym?

W szczerej rozmowie z księdzem powołać się na przykład papieża Benedykta XVI, wyrazić swoje pragnienie i nadal klękać.

 – A w jaki sposób, zdaniem księdza, kapłan powinien udzielać Komunii św. w szpitalu? Czy powinien każdego pacjenta pytać o to, czy jest w stanie uklęknąć i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej udzielać Komunii św. pacjentowi, gdy on uklęknie?

Wchodząc na salę, zaproponować pozycję klęczącą dla tych, którzy mogą.

Czy powinniśmy, zdaniem księdza, podejmować jakieś działania zmierzające do przywrócenia przyjmowania Komunii św. tylko na klęcząco?

Własnym przykładem i rozmową wpływać na bliźnich.

http://ksmiroslawmikulski.wordpress.com

opracowanie Internet /wotiw/

[the_ad id="53440"]

Pełen dostęp do treści i komentarzy dla subskrybentów. Zaloguj się lub przejdź do Rejestracji.

 


Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Więcej
wpisów

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
×
×

Koszyk