Módlmy się przed posiłkiem, błogosławmy sobie nawzajem

Data

Modlitwa przed jedzeniem jest także kontaktem z sacrum, gdyż tak jak żywić trzeba ciało, żywić trzeba też ducha.

PAMIĘTAM O MODLITWIE PRZED I PO JEDZENIU

Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra, zgodnie z Jego wolą. Jest zawsze darem Boga, który przychodzi, aby spotkać się z człowiekiem. Modlitwa chrześcijańska jest relacją osobową i żywą dzieci Bożych z ich nieskończenie dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym, który mieszka w ich sercach.

Ewangelia często pokazuje Jezusa na modlitwie. Niejednokrotnie usuwa się w ustronne miejsce, również w nocy, aby się modlić. Modli się przed decydującymi chwilami swego posłania i posłania Apostołów. Istotnie całe Jego życie jest modlitwą, ponieważ jest stale zjednoczony w miłości ze swoim Ojcem.

Nasza modlitwa jest skuteczna, ponieważ jednoczy się w wierze z modlitwą Jezusa. W Nim modlitwa chrześcijańska staje się komunią miłości z Ojcem. Możemy zatem przedstawiać nasze prośby Bogu i być wysłuchani: „Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna” (J 16,24).

Wszystkie momenty są wskazane dla modlitwy, ale Kościół proponuje wiernym rytmy modlitwy, mające podtrzymywać modlitwę nieustanną: modlitwa poranna i wieczorna, przed jedzeniem i po jedzeniu, Liturgia Godzin, niedzielna Eucharystia, różaniec, święta roku liturgicznego. (KKKK 534, 542, 545, 567) http://episkopat.pl/kosciol/nasza_wiara/modlitwa/4539.1,Modlitwa.html

Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.

Rzadko dziś modlimy się przed posiłkiem, równie rzadko robimy znak krzyża przechodząc, przejeżdżając koło kościoła. Nie na darmo mistrzowie życia duchowego mówili o „współżyciu z Bogiem”, „chodzeniu w Bożej obecności”, a o. Dehon – założyciel Sercanów, mówił że „nasze życie ma być nieustającą Mszą świętą”. O co chodzi? O chodzenie, czyli współdziałanie z Bogiem, świadomość Jego aktywnej obecności w moim życiu, „czy jecie, czy pijecie…” wszystko dla Niego. Bo dziś pewności potrzebujemy nie co do aktywności Bożego działania, ale co do tego czy rzeczywiście poranną bułkę zjadam w Bożym towarzystwie. Pamiętajmy o modlitwie przed jedzeniem. W takiej modlitwie:

  1. dziękujemy Bogu za posiłek. Dziękujemy, że wysłuchał naszej modlitwy: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.” „Modlitwa błogosławieństwa jest odpowiedzią człowieka na dary Boże. Ponieważ Bóg błogosławi, serce człowieka może z kolei błogosławić Tego, który jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa” (KKK 2626).
  2. Prosimy, aby Bóg pobłogosławił nas i te dary… to znaczy udzielił swojego błogosławieństwa na to, co spożywamy i pijemy. Wiadomo, jak skażona i modyfikowana jest obecnie żywność. Boże błogosławieństwo ma moc oczyszczającą.

Dla przykładu bł. o Papczyński dokonywał uzdrowień i błogosławił lekarstwa czyniąc ręką krzyż na czole, ustach i piersiach chorego odmawiając modlitwę: „Krzyż + i imię Pana mego Jezusa Chrystusa + niech ci będzie zdrowiem duszy i ciała twego + Amen. „Crux + et Nomen Domini mei Jesu Christi + sit salus Animae, et corporis tui + Amen.

Następnie błogosławił napój, który miano podać choremu, mówiąc:

„Bóg Ojciec jest życiem + Bóg Syn jest lekarstwem + Bóg Duch Święty jest zdrowiem + Ta jest najwyższa i nierozdzielna Trójca, Ojciec + Syn + i Duch Święty + Amen”. „Deus Pater vita + Deus Filius medicina + Deus Spiritus Sanctus sanitas + haec est summa, et individual Trinitas. Pater + et Filius + et Spiritus Sanctus + Amen”.

Rosyjscy naukowcy udowodnili doświadczalnie, że znak krzyża zabija zarazki i zmienia właściwości optyczne wody, pisze Rus Front.

Angelina Małachowskaja przez dziesięć lat z błogosławieństwa Cerkwi prowadziła badania siły, jaką posiada znak Krzyża. Przeprowadziła dużą serię eksperymentów, które wielokrotnie ponownie sprawdzała przed opublikowaniem.

„Potwierdziliśmy, że stary zwyczaj czynienia znaku Krzyża nad jedzeniem i piciem przed posiłkiem ma głęboki mistyczny sens” – mówi fizyk Angelina Małachowskaja. „Ma to praktyczne zastosowanie. Krzyż oczyszcza żywność. Jest to wielki cud, który dokonuje się praktycznie każdego dnia”.

Doszła do fenomenalnych wniosków. Zidentyfikowała unikalne właściwości antybakteryjne wody, które pojawiły się w niej (tj. w wodzie) po jej poświęceniu znakiem Krzyża i po odczytaniu nad nią prawosławnej modlitwy. Odkryto nową, nieznaną wcześniej właściwość Słowa Bożego, zmieniającego strukturę wody, to znaczy, znacznie zwiększającego jej gęstość optyczną w krótkim ultrafioletowym zakresie widma.

Samo przeprowadzenie tych badań było cudem, bo Angelina Małachowskaja i jej zespół nie dostali żadnych grantów. Naukowcy wykonali dużą ilość pracy za darmo – po prostu dali ludziom okazję zobaczyć i poczuć uzdrawiającą moc Boga. Naukowcy badali skutki modlitwy „Ojcze nasz” i oddziaływania znaku krzyża prawosławnego na bakterie chorobotwórcze. Do badania pobrano próbki wody z różnych miejsc – ze studni, z rzeki i jeziora. Wszystkie próbki zawierały bakterie E. coli, Staphylococcus aureus. Okazało się jednak, że jeśli czytasz modlitwę „Ojcze nasz” i błogosławisz wodę znakiem Krzyża, to ilość szkodliwych drobnoustrojów zmniejsza się 7, 10, 100, a nawet 1000 razy!.

Zaobserwowano korzystny efekt modlitwy i oddziaływania znaku krzyża na człowieka. Ustalono, że szczere błogosławieństwo potrafi ustabilizować ciśnienie i poprawia parametry krwi. Zauważono, że jeśli znak krzyża wykonywany jest niedbale, osiągnięcie efektów pozytywnych jest mizerne.

Naukowcy zmierzyli absorpcję wody przed i po wykonaniu nad nią znaku krzyża, a także po jej poświęceniu. „Okazało się, że optyczna gęstość w stosunku do jej wartości początkowej wzrastała od momentu poświęcenia” – mówi Angelina Małachowskaja.

„Oznacza to, że woda jakby WYCHWYTUJE sens wypowiadanych nad nią modlitw, pamięta ich wpływ i zachowuje go przez czas nieokreślony w postaci wzrostu wartości własnej gęstości optycznej. Woda jakby nasyca się światłem. Ludzkie oko nie może oczywiście wyłapać tych zmian w strukturze wody, ale spektrograf zapewnia obiektywną ocenę oddziaływania czynionych znaków”.

Znak krzyża zmienia gęstość optyczną wody prawie natychmiast. Gęstość optyczna wody pobranej z kranu po uczynieniu nad nią znaku krzyża przez wiernych wzrasta prawie 1,5 -krotnie, a gdy czynności tej dokonuje duchowny – aż 2,5 – krotnie. Woda „odróżnia” stopień wiary człowieka, który ją święci (!!). Ciekawy rezultat uzyskano po tym, jak wodę poświęcił wprawdzie człowiek ochrzczony, lecz niewierzący i nie noszący na sobie krzyżyka. Okazało się, że optyczna gęstość wody zmieniła się tylko o 10 %! Sprawdzają się Słowa naszego Zbawiciela: “Według wiary waszej będzie wam dane” .

Ponieważ ciało ludzkie składa się z więcej niż dwóch trzecich wody, to znaczy, że Bóg stworzył w nas taki system kanałów fizycznych, które w organizmie regulują wszystkie procesy biochemiczne, która dokładnie „rozpoznaje” imię Jezusa Chrystusa!

Można powiedzieć, że znak krzyża jest generatorem światła. a Przy żadnym innym złożeniu palców rąk (dłonią, czy w czasie niedokładnego składania palców, szybkim machaniu rękami) nie zachodzą jakiekolwiek zmiany (odnośnie wzrostu) gęstości wody.

Wszystko to należy rozumieć następująco: Przez szczerą, gorliwą modlitwę oraz znak Krzyża Świętego schodzi na wodę, a przede wszystkim na człowieka, łaska Ducha Świętego, Który wysłuchuje tych ludzi, którzy z czystym sercem, wiarą i gorliwością przyzywają Bożej pomocy. To Duch Święty, Który „wszędzie jest i wszystko napełnia” oświęca, oczyszcza i napełnia Swym światłem i mocą ludzi wiernych Bogu w Trójcy Świętej, oraz materię, która jest poświęcana (w tym wypadku wodę). Jeśli znak Krzyża uczyniony przez człowieka świeckiego ma taką moc, to o wiele większe jest poświęcenie wody…]

Grigorij Tielnow, strona internetowa «Православный воин»

Pragnienie dobra dla drugiej osoby oraz powierzenie jej  Bożej Opatrzności wyrażone w znaku krzyża. Gest zawierzający wszystko w imię Trójcy Świętej. Niech wszystko się dzieje w Imię Boga. Zanurzenie się w Jego Miłość i zaufanie Jego woli. Jest to też forma modlitwy za osobę błogosławioną.

Błogosławieństwo czynione z miłością i wiarą ma ogromną moc, może nawet odwrócić skutki przekleństwa, którego w obecnych zsekularyzowanych czasach nie brakuje. Dzięki temu ma też wpływ na grzechy międzypokoleniowe, uzdrawia relacje z innymi ludźmi. Jeśli błogosławimy innych sami też otwieramy się na dobro, które Pan Bóg dla nas przygotował.

Nie szczędźmy błogosławieństwa naszym dzieciom. Nie zachowujmy go na specjalną okazję. Każda okazja jest dobra by błogosławić dzieci. Sen, wyjście z domu, powrót do domu. Nasze dzieci bardzo dopominają się by przed snem zostały pobłogosławione oraz by „zrobić krzyżyk” rodzicom.

Również małżonkowie mogą siebie nawzajem błogosławić. Dobrym pomysłem jest zawieszenie przy drzwiach do domu kropielnicy z wodą święconą i wyrobienie w sobie nawyku żegnania się przed wyjściem z domu. Z własnego doświadczenia wiem, że taki gest bardzo wchodzi w krew i potem człowiek czuje się wręcz dziwnie jeśli się nie przeżegnał przed wyjściem.

Błogosławić innej osobie można też modląc się za nią i prosząc o pomyślność dla niej. Taka modlitwa, tym wartościowsza jeśli relacja z tą osobą jest trudna, oczyszcza też nasze serce, usposabia do chrześcijańskiej miłości, która kocha „pomimo”, wybacza i nie chowa urazy.

W dzisiejszym świecie jesteśmy wręcz bombardowani złem, obscenicznością. To co kiedyś szokowało dziś staje się częścią codzienności. Tym większe znaczenie ma mocne trzymanie się Chrystusa, by nie dać się porwać nurtowi pseudonormalności. Znak krzyża i błogosławieństwo niech będą naszym chlebem powszednim. To jest najlepsze lekarstwo na duchowe strapienia i nie ma ryzyka przedawkowania. Efektem ubocznym może być życie wieczne.

Poniżej zamieszczone są przykłady modlitw związanych z błogosławieństwem.

Modlitwa nad dziećmi odwoływania przekleństw

Panie Boże, w otwartym sercu Twojego Syna składam Ci moje dzieci. Poświęcam Ci je całkowicie, by rosły na chwałę Twoją, pożytek ludzi i naszą pociechę. Dlatego uroczyście odwołuję wszystkie złorzeczenia i przekleństwa jakie ktokolwiek i kiedykolwiek rzucił na moje dzieci i postanawiam często je błogosławić. Amen.

Modlitwa za dzieci wraz z błogosławieństwem

Ojcze niebieski, Syn Twój Jezus brał dzieci w objęcia, kładł na ich głowach ręce i im błogosławił. Proszę Cię ustrzeż moje dzieci od wszelkiego zła i wlej na nich obfite Twoje błogosławieństwo.
Niech wzrastają w latach i rozwijają się w mądrości, otocz ich swoją łaską i miłosierdziem, niech poznają i miłują Ciebie i niech strzegą przykazań, aby osiągnęli szczęście doczesne i wieczne.
Niech nieustannie znajdują się pod opieką Najświętszej Maryi i Świętych Aniołów Stróżów, teraz i w wieczności.

Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

/opr wotiw na podstawie źródeł internetowych/

Tradycja i Wiara – Subskrypcje

Automatyczna

7 dniowy okres próbny, karta kredytowa lub debetowa

Miesięczna – 29,90 zł Roczna – 299 zł

Przelewem

Wpłata z góry na konto

3 miesiące – 90 zł 6 miesięcy – 180 zł 12 miesięcy – 330 zł

Rodzinna

Do 6 osób, karta kredytowa lub debetowa

Miesięczna – 49,90 zł Roczna – 499 zł

Z możliwością wydruku!

Zarejestruj się!

Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Więcej
wpisów

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
×
×

Koszyk