Tradycja i Wiara

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Święta 1 – Podwyższenie Krzyża Świętego

Posłuchaj
Oceń post

01crucifEwangelia na święto Podwyższenia św. Krzyża

J 12, 31-36 Onego czasu: Rzekł Jezus rzeszom żydowskim : «Teraz jest sąd świata, teraz książę tego świata precz wyrzucony zostanie. A ja, gdy nad ziemię podwyższony będę, wszystko do siebie przyciągnę». (A mówił to oznajmiając, jaką śmiercią, miał umrzeć). Odpowiedziała Mu rzesza: «My słyszeliśmy z Zakonu, że Chrystus trwa na wieki, a jakoż ty powiadasz, że trzeba, aby podwyższony był Syn Człowieczy? Któż to jest Syn Człowieczy?» Rzeki im tedy Jezus: «jeszcze tylko krótko światłość będzie pośród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemności nie ogarnęły, a kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd zdąża. Dopóki światłość macie, wierzcie światłości, abyście synami światłości byli».

Homilia księdza Jakuba Wujka TJ

Dzisiaj, najmilejsi, święto podwyższenia krzyża św. obchodzimy, które początek swój wzięło na pamiątkę onego sławenego zwycięstwa Harakljusza cesarza nad nieprzyjaciółmi krzyża św., kiedy Kozdroasza, króla perskiego, poraziwszy, drzewo krzyża św., które on był (zwojowawszy miasto Jeruzalem) do Persyi zaniósł, zasię na swe miejsce z wielką uczciwością i z radością chrześcijańskiego ludu było przywrócone i na łysej górze1 zasię postawione.

Tego podwyższenia pamiątkę słusznie dzisiaj czyni Kościół święty chrześcijański, którego rządcą i sprawcą jest Duch Święty, zaraz i Panu Bogu dziękując za odkupienie rodzaju ludzkiego, które się na tym krzyżu św. stało, i tudzież wspominając one srogie męki i niewymowne boleści i ciężkości, które Pan Jezus Chrystus Zbawiciel nasz cierpieć raczył na duszy i ciele na drzewie krzyża św. dla nas nędznych ludzi i dla naszego zbawienia. Ale już weźmy przed się Ewangelię świętą dzisiejszą, a obaczmy trzy wielkie pożytki, albo owoce krzyża Pana Chrystusowego i insze nauki.

„Teraz jest sąd świata, teraz książę tego świata będzie precz wyrzucony, a ja będę podwyższon od ziemi, tedy wszystko pociągnę do siebie”. Tu mamy trzy pożytki krzyża Pańskiego, to jest męki i śmierci Pana Chrystusowej: pierwszy, iż przez nie świat jest osądzon i potępion; wtóry, iż czart jest precz wyrzucony; trzeci, iż upadły człowiek (i z nim wszystkie rzeczy) wzwiedzion i przyciągnion jest do Pana Stworzyciela i Odkupiciela swego.

A gdy słyszysz, iż teraz jest sąd świata, nie mniemajże, aby to mówił o sądzie potępienia złych, albo oddania zapłat wiekuistych, albo o sądzie rozdzielenia wiernych od niewiernych, a o sądzie wygnania czarta od tych, którzy przez Chrystusa Pana są odkupieni. Albowiem krzyż Pana Chrystusowy był nie tylko katedrą doktorską, z której nas Pan nie tak słowy, jako uczynki wszelakiej doskonałości chrześcijańskiej uczy, ale i stolicą sędziego, z której osądził i potępił świat i z tem wszystkim, w czem się świat zwykł kochać, to jest z pychą, z łakomstwem i z rozkoszami jego. Osądził pożądliwość ciała i rozkosze jego, wydawszy swe święte a niewinne ciało dobrowolnie na tak wielkie męki. Osądził pożądliwość oczu a marne łakomstwo ubóstwem ostatecznym, wisząc naguchny na krzyży, a wszystko, co jeno miał z duszą, i z ciałem, i ze krwią, i z Bóstwem wydawszy hojnie na potrzeby nasze. Osądził na koniec i potępił marną pychę świata tego niewymowną swą pokorą i posłuszeństwem aż do śmierci, a śmierci krzyżowej. A gdy już świat z książęciem jego, i z tem wszystkim, co jest na nim, Pan dawno osądził i potępił, a jakoż się śmieją zwać chrześcijany, to jest sługami i uczniami Pana i Mistrza ukrzyżowanego, ci, którzy przed się po staremu światu służą, świat miłują, pychy, łakomstwa, opilstwa, nierządności i pożądliwości cielesnych naśladują. Izali ci i ze światem już dawno nie są osądzeni i potępieni? A tak radzę, którzy są takowi, niech się w czas sami sądzą, aby nie byli sądzieni, niech diabłą z serc swoich wyrzucają pierwiej, niźli sami będą wyrzuceni w zewnętrzne ciemności

Drugi pożytek krzyża Pańskiego jest, iż książę świata tego, to jest czart przeklęty, który przez grzech i śmierć opanowałbył mało nie wszystek świat, mocą śmierci i krwi Pana Chrystusowej przecz jest wyrzucony, tak iż sprawiedliwie utracił te, które niesprawiedliwie był sobie zniewolił, albowiem trafił na mocniejszego, który pobrał był sobie wszystką zbroję jego i łupy jego rozdał. Ale czemuż mówi, iż teraz dopiero czart będzie wyrzucony? Izali i przedtem z serc starych sprawiedliwych nie był wyrzucony? Prawda, ale co się tam w kilku było stało, to się teraz we wszystkich narodach i językach stało, gdy na kazanie apostolskie porzucił bałwochwalstwo i uwierzył w Chrystusa mało nie wszystek świat. Spytałby kto, iż ponieważ czart jest precz wyrzucony, toć już podobno nikogo nie kusi? I owszem kusić nie przestaje, ale insza jest wewnątrz królować, a insza z daleka prześladować. Wyrzucon jest diabeł z serc wiernych ludzi, ale przedsię obchodzić nie przestaje, szukając, kogoby mógł pożreć. Jest jako pies na łańcuchu uwiązany, który ukąsić nie może, jeno nieopatrznego, albo tego, który przystąpi do niego.

Modlitwa

Módlmy się. Boże, który w dniu dzisiejszym uweselasz nas doroczną uroczystością Podwyższenia Krzyża świętego, spraw prosimy, abyśmy mogli otrzymać w niebie owoce Tego, którego tajemnicę poznaliśmy na ziemi. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności tegoż Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Kalwari

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Popularne

Rod Dreher się rozwodzi lub o religijnych mężczyznach
Kard. Bona, "Feniks odrodzony czyli ćwiczenia duchowne", (1) Wstęp
Monachijska ekspertyza bezlitośnie nokautuje Benedykta XVI.
Rozmyślania na każdy dzień maja – DZIEŃ 15

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Podoba Ci się ten blog, masz konto Paypal-Konto i chcesz pomóc? Możesz wybrać dowolną kwotę mnożąc ją przez 20 zł. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

You cannot copy content of this page
pl_PLPolski
Tradycja i Wiara