Tradycja i Wiara

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Święta 1 – Nawiedzenie Panny Maryi

Posłuchaj
Oceń post

VisitatioMariae.jpgEwangelia na Nawiedzenie Panny Maryi.

Łk 1, 39-47 Onego czasu: Powstawszy Maryja udała się śpiesznie w okolicę górzystą do miasta Judy. I weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. I stało się, skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Maryi, skoczyło dzieciątko w łonie jej, i napełniona została Elżbieta Duchem Świętym, i zawołała głosem wielkim, mówiąc: «Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego. A skądże mi to, że przyszła Matka Pana mego do mnie? Oto bowiem skoro zabrzmiał głos pozdrowienia Twego w uszach moich, poruszyło się z radością dzieciątko w łonie moim. I błogosławionaś, któraś uwierzyła, że wypełni się to, co ci oznajmiono od Pana». I rzekła Maryja: «Uwielbia dusza moja Pana. I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim».

Homilia księdza Jakuba Wujka TJ

Przypatrzmyż się rozmaitym cnotom tej Najświętszej Panny. A najpierw wielkiej Jej pokorze, bo która zasłużyła od anioła być nawiedzoną i tak dziwnym i niesłychanym obyczajem być pozdrowioną, ta się oto nie wstydzi nawiedzić i pierwiej pozdrowić Elżbietę, a będąc Matką Boża, nie leni się posługiwać matce sługi Syna swego i zostawia nam tenże przykład pokory świętej, który potem Syn Jej, Pan Chrystus, zostawił, kiedy przyszedł do chrztu Janowego i raczył być ochrzczonym od niego. Nie mniejsza też miłość, pilność i uczynność Jej ku bliźniemu w tem się ukazuje, iż tak ochotnie bieży, aby się ucieszyła ze szczęścia i błogosławieństwa powinowatej swej i onej służyła, jako młodsza, a bieży na góry i daleką a trudną drogę z chęcią podejmuje, aby jeno powinności swej dosyć uczyniła. Na ostatek, iż bieży z kwapieniem, w tem też przykład daje wszystkim białogłowom, a najwięcej pannom, wstydu panieńskiego. Uczcie się tu, panny – mówi Ambroży św. – nie biegać w oględy, nie stawać na ulicach, nie zwlekać na drodze (gdy się wam przyda wynijść), nie wdawać się w gadki, ale co najprędzej uchodzić przed oczyma ludzi, a zwłaszcza mężczyzny.

Przedniejsze cnoty białogłowy są te: wstyd, milczenie i nie dawać się widzieć. Bo i samo społeczne widzenie białychgłów z mężczyzną nigdy snadź bez szkody i bez obrazy przynajmniej dusznej czystości być nie może. A cóż gdy k’temu jeszcze przystąpią rozmowy, zalecania, żarty, tańce i insze przymioty szatańskie. Trzy klejnoty miewa białogłowa: urodę albo gładkość, czystość oraz dobrą sławę. Lecz te nigdzie nie są bezpieczniejsze, jako gdy w domu siedzi, między ludźmi obcując, szybko je utraci. By się była Uriaszowa żona przed oczyma Dawidowymi nie umywała, tedyby się cudzołożnicą nie stałą, ani Dawida o ciężki grzech, ani męża swego o gardło nie przyprawiła. By była Dina, córka Jakubowa, w oględy do Sychem nie chodziła, tedyby była panieństwa nie straciła, ani ojca i braci swej o wielkie niebezpieczeństwo i o wielkie rozlanie krwi nie przyprawiła. By się była Ewa z onym starym wężem w gadki nie wdawała, tedyby była i siebie i nas nie zatraciła.

Modlitwa

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, udziel sługom Twoim daru łaski niebieskiej: jak macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się dla nich początkiem zbawienia, tak niechaj uroczysty obchód Jej Nawiedzenia stanowi przymnożenie pokoju. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Popularne

Bractwo św. Piusa X nie jest wyjściem: Przyczyny moralne (3 z 3)
Objawienia prywatne o. Rodrigue lub ponownie o tym, czy Ann Barnhardt jest opętana?
Bractwo św. Piusa X: nadużycia seksualne w Afryce, ks. Stehlin doprowadzał chłopców
O. Wojciech Gołaski OP odchodzi do FSSPX lub "gdy zabraknie cukierków".

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Podoba Ci się ten blog, masz konto Paypal-Konto i chcesz pomóc? Możesz wybrać dowolną kwotę mnożąc ją przez 20 zł. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

You cannot copy content of this page
pl_PLPolski
Tradycja i Wiara