Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Święta 1 – Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Data

Titian_-_St_John_the_Baptist_in_the_Desert_-_WGA22807Ewangelia na uroczystość narodzin św. Jana Chrzciciela

Łk 1, 57-68 Elżbiecie wypełnił się czas rozwiązania i porodziła syna. I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan swe wielkie miłosierdzie jej okazał, i radowali się wespół z nią. I stało się, że przybyli dnia ósmego, aby obrzezać dzieciątko i nazwać je imieniem ojca jego Zachariasza. A odpowiadając matka jego rzekła: «Żadną miarą, lecz nazwany będzie Janem». I rzekli do niej: «Nie masz nikogo w rodzie twoim, którego by zwano tym imieniem». I pytali przez znaki ojca jego, jak by go zechciał nazwać. On tedy zażądał tabliczki i napisał słowa: «Jan jest imię jego». I zdumieli się wszyscy. A w tejże chwili otwarły się usta jego i język jego i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich sąsiadów, a po wszystkich górach krainy judzkiej rozniosła się wieść o tym zdarzeniu. A wszyscy, którzy o tym posłyszeli, rozważali to w sercu swoim, mówiąc: «Kimże, mniemasz, będzie owo dziecię?» Albowiem ręka Pańska była z nim. A ojciec jego Zachariasz, napełniony Duchem Świętym, prorokował, mówiąc: «Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził i odkupił lud swój».

Homilia księdza Jakuba Wujka TJ

Wypełnił się Elżbiecie czas porodzenia, i porodziła syna. Tu naprzód obaczmy, iż słowo i obietnice Boskie zawsze są trwałe, stateczne i nieodmienne, chociaż się zda, że nam obiecuje niepodobne rzeczy, bez względu na to czy ktoś im wierzy, czy nie wierzy. Obiecał Pan Bóg Zachariaszowi, kapłanowi, że żona jego miała mu porodzić syna w starości, alić oto porodziła Jana, choć się to niewieście starej zdało niepodobnem. Opowiedział mu był przez anioła Gabriela, iż się wielu ludzi miało weselić z narodzenia syna jego, alić się to wszystko spełniło, bo sąsiedzi i powinowaci ich, usłyszawszy, iż Pan Bóg nad Elżbietą okazał wielkie miłosierdzie, radowali się z tego, i dziś się jeszcze weselą nie tylko chrześcijanie, ale też snadź i Turcy z święta tego. Obiecał był Pan Bóg przez anioła, że Jan miał być wielkim przed Nim, nie miał pić wina, ani żadnego napoju pijanego i miał być pełen Ducha Św. jeszcze w żywocie matki swojej i miał nawrócić wielu synów izraelskich ku Niemu i wnet oto, skoro się narodził, począł być u wszystkich w podziwieniu. Potem jeszcze w dzieciństwie poszedł na puszczę, gdzie dziwny a ostry żywot wiódł, nie jedząc nic, jeno szarańczę a gorzki miód leśny, nie pijąc nic, jeno wodę, a miasto odzienia włosiennicę z wielbłądziej sierści używając, a pasem się skórzanym opasając.

A gdy tak Bóg wszechmogący nie tylko nad Janem, ale i nad nami wszystkimi spełnił słowa i obietnice swojej, wierzmy też i my mocno słowom i obietnicom Jego, a najmniej nie wątpmy, że też i nam spełni wszystko, co kiedyś obiecał. Obiecał, że źli a niemiłościwi ludzie pójdą na męki wieczne, a sprawiedliwi na żywot wieczny, i nie będzie inaczej! Obiecał, iż każdy, kto da kubek wody zimnej w imię Jego, nie straci zapłaty swojej, już tak być musi. Toż rozumiej i o inszych obietnicach Pańskich. Amy tez uczmy się przykładem Pana swego trzymać każdemu słowo i wypełniać służby i obietnice swoje. A gdyżeśmy na chrzcie wyrzekli się czarta i wszystkich uczynków jego i obiecaliśmy służyć Panu Chrystusowi, a sprzeciwiać się czartu, światu i ciału, patrzmyż, abyśmy temu ślubowi dość uczynili.

Modlitwa

Módlmy się. Boże, któryś dzień dzisiejszy uczynił nam wiekopomnym przez narodzenie świętego Jana, daj ludowi swojemu łaskę radości duchowych i umysły wszystkich wiernych skieruj na drogę zbawienia wiecznego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.​_

Dodaj komentarz

Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Więcej
wpisów

error: Content is protected !!
pl_PLPolski
×
×

Koszyk

%d bloggers like this: