Tradycja i Wiara

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Posłuchaj
5/5 - (1 głosy)

Ewangelia na Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Mt 28, 18 – 20 Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Homilia księdza Jakuba Wujka TJ

Iż jeden jest Bóg, Stworzyciel i Rządca wszystkiego świata, masz o tym wszędzie pisma dosyć. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg twój, Bóg jeden jest. I zasię: Pan ci jest Bogiem, a nie masz innego oprócz jednego. Jam jest (mówi sam u Izajasza) Pan pierwszy i ostateczny, jam jest. Jam Pan, a nie masz więcej innego, okrom mnie Boga nie masz. Jam jest Pan, a nie inny, czyniący światłość i tworzący ciemności, czyniący pokój i tworzący złe. Ja Pan który to wszystko czynie. Jam pierwszy i ostatniejszy, a oprócz mnie nie masz Boga. Jam jest, (mówi u Ozeasza) Pan Bóg twój w ziemi Egipskiej, i Boga oprócz mnie nie będziesz znał, a Zbawiciel nie jest oprócz mnie. Tu już naprzód widzisz, iż jeden jest Bóg, a nie może być inny oprócz Jego. Iż zasię Ojciec jest Bogiem, i Syn Bogiem, i Duch święty Bogiem; o tym też z Pisma świętego pewne świadectwo mamy. O Ojcu: My mamy jednego Boga Ojca, z którego jest wszystko i my w nim. O Synie: Abychmy poznali prawego Boa, a byli w prawym Synie jego, ten jest prawy Bóg, i żywot wieczny. I Paweł św. zowie Syna nie tylko Bogiem, ale Bogiem wielkim, Bogiem na wieki błogosławionym. O Duch świętym: Ananiaszu, czemu pokusił Szatan serce twoje, abyś skłamał Duchowi świętemu, i natychmiast przydał: Nie skłamałeś ludziom, ale Bogu. Otóż którego pierwiej nazwał Duchem świętym, tego wnet potym nazwał Bogiem. Jako i Paweł święty uczynił do Koryntów pisząc.

A gdyż nie może być Bóg jedno jeden, a nie masz Boga innego oprócz jego, a Ojciec jest Bogiem i Syn jest Bogiem, i Duch święty jest Bogiem, tedy to za tym iść musi, że ci trzej są onym jednym wiecznym nieśmiertelnym a nieograniczonym Bogiem. O czym jaśnie Jan św. tak mówi: Trzej są, którzy świadectwo wydają na niebie: Ojciec, Syn i Duch święty, a Ci trzej jedno są. I sam Pan Chrystus o sobie powiada: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jam jest w Ojcu a Ojciec we mnie. Kto mnie widzi, widzi Ojca mego. Gdzie Augustyn tak mówi: Słuchaj jako masz wierzyć o Ojcu i o Synie. Ja i Ojciec, powiada, jedno jesteśmy. Nie mówi, jam jest Ojciec; albo ja i Ojciec jedno jest. Ale gdy mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy, obojga słuchaj: i jedno i jesteśmy; a będziesz ode dwu przeciwnych Kacerstw wyzwolony. Bo to słowo, Jedno, wybawi cię od Ariusza, a to drugie, Jesteśmy, wybawi cię od Sabelliusza. Bo jeśli jedno są, tedyć nie są różni: a jeśli , tedyć jest Ojciec i Syn. Bo by był nie rzekł, Jesteśmy, gdyby o jednym mówił; ani by rzekł, Jedno, gdyby o różnych rozumiał. Jest tedy Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch święty a wszakoż nie trzej Bogowie, ale jeden Bóg.

Tymże też obyczajem, że jeden jest Bóg Stworzyciel nieba i ziemi, są też o tym jawne świadectwa w piśmie świętym: jako u Izajasza mówi: Jam jest Pan czyniący wszystko, sam rozciągający niebiosa, gruntujący ziemię, a żaden ze mną. A zasię, iż Bóg Ojciec wszystko stworzył, świadczy Paweł święty, ale dokłada też, iż przez Syna, przez którego prawi i wieki stworzył.

A iż też i Syn jest stworzycielem, pełno jest w piśmie świętym. Bo tak o nim Jan święty na początku Ewangelii swej jaśnie napisał: Że Słowo (to jest, ten miły a wieczny Syn Boga żywego) było na początku, to jest przed wieki u Boga, i było Bogiem, i wszystkie rzeczy przezeń są stworzone, a bez niego nic nie jest stworzono, co jedno jest stworzono. Także i Paweł święty świadczy, że przezeń i wieki Bóg Ojciec stworzył. I to Dawidowe pismo wykłada o Synie: Tyś Panie na początku fundował niebiosa, a niebiosa to sprawy rad twoich. Oneć zaginą, a ty przedsię trwasz, one się starzeją jako szata, a jako płachty odmieniasz je, i odmieniają się; ale ty tenże sam jesteś, a lata twoje nie ustaną. I u Jana Świętego sam mówi: Ojciec mój jeszczeć aż dotychczas działa i ja też działam. I zasię: Cokolwiek czyni Ojciec, to też Syn także czyni. Nie mówi (jako na to miejsce święty Hilariusz pisze) którekolwiek rzeczy czyni Ojciec i Syn takie podobne czyni, ale tesz iste. Świat uczynił Ojciec, świat uczynił Syn, świat uczynił i Duch święty. Jeśli jeden jest Bóg Ojciec i Syn, i Duch święty; tedyć jeden świat uczynion jest od Ojca przez Syna w Duchu świętym. Toż tedy i Syn, co Ojciec czyni. A jeszcze do tego dołożył, że także czyni, aby kto w drugi błąd nie wpadł. Bo i ciało nasze, zda się że też to co i dusza czyni, ale nie także. Albowiem dusza rozkazuje ciału, ciało jest widome, a dusza jest niewidoma. Także i sługa czyni, gdy mu Pan co rozkaże, jednoż oba czynią, ale nie także. Nie tak Ojciec i Syn, ale toż czyni i także czyni: abychmy rozumieli, że tąż mocą czyni Syn te same rzeczy, które czyni Ojciec. A tak równy jest Syn Ojcu. Póty za słowami Hilariusza świętego. Co i Żydowie lepiej rozumieli, niźli dziś rozumieją Nowochrzczeńcy niezbożni bluźnierze. Albowiem dla tego Żydowie Pana zabić chcieli, iż nie tylko gwałcił Sobotę, ale i Ojca swego zwał Bogiem: anie lada tako się zwał Bogiem, ale czyniąc się równym Bogu. Oto (mówi Augustyn święty) rozumieją Żydowie, czego Arjuszowie zrozumieć nie chcą. Bo Arianowie czynią Syna Ojcu nierównego; a stąd Odszczepieństwo na Kościół bije. To Augustyn święty.

Modlitwa

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, który przez wyznawanie prawdziwej wiary dałeś poznać sługom Twoim chwałę przedwiecznej Trójcy i uwielbiać Jedność w potędze majestatu: spraw, prosimy, by moc tej wiary broniła nas od wszelkich przeciwności. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

[wpedon id=”24285″ align=”left”]

 

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Najnowsze komentarze

Popularne

Czy Desiderio desideravi szykuje Nową Ekumeniczną Mszę? (1 z 3)
Jezuityzm ojca Remigiusza Recława SJ (4 z 4)
O. Wojciech Gołaski OP odchodzi do FSSPX lub "gdy zabraknie cukierków".
W demonologicznym lesie przyfrontowym – plusy dodatnie i ujemne (74). Zakonnice za granicę lub naga prawda
Kard. Bona, "Feniks odrodzony czyli ćwiczenia duchowne", (7) Ćwiczenia duchowe (i) Wstęp i wskazówki
5-go Lipca. Żywot świętej Godolewy, Męczenniczki.

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Jeśli możesz, przejmij opłaty Paypal, to więcej do nas dotrze. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
Tradycja i Wiara