Tradycja i Wiara

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – Niedziela Pasyjna

Posłuchaj
Oceń post

Fra_Angelico_Ukrzyżowanie

Ewangelia na Niedzielę Pasyjną

J 8,46-59 Onego czasu: Mówił Jezus rzeszom żydowskim: «Kto z was dowiedzie mi grzechu? Jeśli wam prawdę mówię, czemu mi nie wierzycie? Kto z Boga jest, słów Bożych słucha, wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście». Odpowiedzieli tedy żydzi i rzekli Mu: «Czyż nie słusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem i czarta masz?» Odpowiedział Jezus: «Ja czarta nie mam, ale oddaję cześć Ojcu memu, a wyście mnie znieważyli. Ja nie szukam własnej chwały, ale jest ktoś, który szuka i sądzi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa naukę moją, nie zazna śmierci na wieki». Tedy Mu rzekli żydzi: «Teraz poznaliśmy, że czarta masz. Abraham umarł i Prorocy, a ty mówisz: Jeśliby kto zachował naukę moją, nie zazna śmierci na wieki. Czyżeś Ty większy od ojca naszego Abrahama, który umarł? Nawet Prorocy pomarli. Za kogo się uważasz?» Odpowiedział Jezus: «Jeśli ja sam siebie chwalę, chwała moja niczym nie jest. Ale jest Ojciec mój, który mnie uwielbia i o którym wy powiadacie, że jest Bogiem waszym, a nie poznaliście Go. Ale ja Go znam i jeślibym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnym wam kłamcą. Ale znam Go i nauki Jego strzegę. Abraham, ojciec wasz, z radością wyglądał dnia mojego, a ujrzał i uweselił się». Rzekli tedy żydzi do Niego: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?» Rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej nim Abraham był, jam jest». Porwali tedy kamienie, by rzucić na Niego, a Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni

Homilia księdza Jakuba Wujka TJ

Kto tedy z Boga jest, kogo Duch Boży rządzi i sprawuje, ten słów Bożych słucha, jako syn posłuszny, a kto z Boga nie jest ten tez ich nie słucha, bo iż jest z ojca djabła tedy też czyni wolę jego, jako Pan Chrystus do żydów mówił.

A co jest słuchać słowa Bożego? Toć nie tylko być na kazaniu i słuchać uszami cielesnymi, i rozumieć to, co się powiada i umieć o wierze dysputować.

Boć i żydowie, z którymi tu Pan dysputuje, słuchalić też pilnie i rozumieli, jak się z ich odporów1 i odpowiedzi dosyć okazuje, a wżdy im Pan mówi: ale iż dlatego wy nie słuchacie, iż z Boga nie jesteście. Ten prawdziwie słucha słowa Bożego, który mu wierzy i z chęcią je przyjmuje i sprawuje się według niego, jak na przykład: usłyszy kto na kazaniu, iż lichwa jest ciężki grzech, a inaczej nie może być opuszczony, aż się to powróci, co się wylichwiło, jako, cokolwiek się niesprawiedliwie nabyło, i wnet, usłyszawszy to, uwierzy temu i opuści lichwę, i z Zacheuszem św. wróci wszystką onę lichwę, chociaż mu to z ciężkością przychodzi, ten dopiero jest z Boga, i ten prawdziwie słucha słowa Bożego. Także drugi, usłyszawszy słowo Boże, że ani cudzołożnicy, ani nieczyści, ani pijanice, ani łakomi, ani złorzecznicy nie wnijdą do królestwa niebieskiego, wnet przestanie i wyrzecze się cudzołóstwa, pijaństwa, nieczystości, łakomstwa, złorzeczeństwa, chociaż to ciału jego z ciężkością przychodzi, toć jest prawdziwy słuchacz słowa Bożego i znać, że jest z Boga. Ale który usłyszawszy co ze słowa Bożego przeciw sobie, nie tylko się nie chce sprawować wedle niego, ale owszem gniewa się na kaznodzieję albo na spowiednika, że go upomina, albo złorzeczy, jako ci tu żydzi, – tenci nie słucha słowa Bożego. Dlatego wy, powiada, nie słuchacie, iż nie jesteście z Boga.

Ale słuchajmy, co też żydzi Panu na słowa Jego odpowiadają: nic inszego, jeno potwarzą a złorzeczeństwem, bo iż Go prawdą zwyciężyć nie mogli, więc się do kłamstwa uciekają. Prosto jako i heretycy przeciw Kościołowi i wiernym sługom jego: azaż my, prawi, dobrze nie mówi, iżeś Ty samarytanin, jakoby u nas rzekł poganin, a masz djabelstwo?

Patrzajmyż wielkiej pokory o cichości Syna Bożego, a uczmy się jej pilnie od Niego, albowiem na te haniebne potwarze i złorzeczeństwa inaczej nie odpowiedział, jeno tak: Jać djabelstwa nie mam, ale czczę Ojca mego, a wyście mnie nie uczcili. O niewymowna pokoro i cierpliwości Syna Bożego – o niezmierna pycho, a niecierpliwości nasza, że my jednego słowa przykrego od bliźniego naszego ścierpieć nie możemy, ale za jedno złe słowo sto gorszych oddawamy!… Oto Bóg, mając tak wielką krzywdę od żydów, przecież się nie gniewa, ani odpowiada, ani im złego za złe oddaje. Który gdyby im był chciał tak odpowiedzieć: że wy sami djabelstwo macie, rzekłby im prawdę. Ale nas nauczył, żebyśmy na ten czas, gdy nam kto złorzeczy i łaje, grzechów choć prawdziwych zamilczeli, ale go raczej innego czasu upomnieli, i to w miłości a w cichości, bez swaru i gwaru, a pomstę nasza Panu Bogu poruczali, jako tu Pan a Zbawiciel nasz uczynić raczył. Bo acz Bóg Ojciec nikogo nie sądzi, ale wszystek sąd zlecił Synowi, a wżdy oto Syn Boży nie mści się, ani sam chce sądzić krzywdę swoją, ale ją spuszcza na Ojca na przykład nam: Jać, prawi, nie szukam czci i chwały mojej; jest ci Ten, który jej szuka i sądzi. Takżeby i nam naprzeciw owym świeckim naszym wymówkom odpowiadać, kiedy nam owo szatan za uchem szepce: ej, nie ścierp mu tego; jeśli mu na to nic nie odpowiesz, będą rozumieć o tobie, że to prawda, a że się w tym czujesz. Ale skądże takie myśli niechrześcijańskie w sercach naszych? Jeno iżeśmy na dole położyli wszystkie chęci nasze, a gdy tu na ziemi jeden u drugiego szukamy świeckiej chwały, tedy onę prawdziwą chwałę u Boga utracamy. Przetoż, gdy nas co takiego potka, wspominajmy pilnie na te Pańskie słowa a, chowając je, w uczynkach okazujmy: iżci ja nie szukam chwały mojej, jest Ten, który jej ma szukać i sądzić.

Modlitwa

Módlmy się. Prosimy Cię, wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na rodzinę sług Twoich i w Swojej hojności rządź ich ciałami oraz strzeż troskliwie ich dusz. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

1 zarzutów

 

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Popularne

Św. Alfons Liguori, Przewodnik spowiednika (50). Rachunki sumienia (ii) Księża - słuchanie spowiedzi
Nieoczekiwana diagnoza raka lub prośba o modlitwę
Bruno Devos, Byłem w Opus Dei, (8 z 13). Wypaczenie apostolstwa
Modlitwa przed jedzeniem - krótka
Ks. Edward Skotnicki: Neokatechumenat szansa czy zagrożenie dla Kościoła?
Św. Tomasz z Akwinu o złych duchach. (5 z 5). Czy pokonany diabeł przestaje innych napastować?

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Jeśli możesz, przejmij opłaty Paypal, to więcej do nas dotrze. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
%d bloggers like this: