Tradycja i Wiara

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 9. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Posłuchaj
Oceń post

Ewangelia na 9. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Łk 19, 41-47 Onego czasu: Gdy przybliżył się Jezus do Jeruzalem i ujrzał miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: «Gdybyś i ty poznało i właśnie w ten dzień twój to, co jest ku pokojowi twemu, a teraz zakryte jest przed oczyma twymi. Albowiem przyjdą na ciebie dni i otoczą cię nieprzyjaciele twoi wałem, i oblegną cię, i ścisną cię zewsząd, i na ziemię powalą ciebie i dzieci twe, które w tobie są, i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia twego». I wszedłszy do świątyni, począł wyrzucać sprzedających w niej i kupujących, mówiąc im: «Napisane jest, że dom mój jest domem modlitwy, a wyście go uczynili jaskinią zbójców». I nauczał codziennie w świątyni.

Homilia księdza Jakuba Wujka TJ

A tak dosyć nas uczy Ewangelia święta dzisiejsza, co się najwięcej w nas Bogu nie podoba i co najciężej karze, i karać będzie,a są to zwłaszcza : wzgarda łaski, którą nam Bóg ofiaruje, oraz złe używanie darów świętych Jego. Dla pierwszego groził miastu Jeruzalem tym zburzeniem jego, dla wtórego wygnał ich z Kościoła. By była Jerozolima ofiarowanej łaski bożej tak marnie nie wzgardziła i nie odrzuciła, tedyby snadź zburzona nie była. By byli kapłani żydowscy darów Bożych tak źle nie używali na łakomstwa swoje, nie okazałby był pan Chrystus przeciwko nim takiej srogości. Ale czyż my łaskę Bożą nam ofiarowaną wdzięcznej przyjmujemy? Czyż dnia naszego, dnia pokoju, dnia nawiedzenia naszego lepiej używamy, gdy się w doczesnych majętnościach weselimy, gdy się ze czci i chwały omylnego świata wynosimy, gdy się w rozkoszach cielesnych lubujemy, gdy się żadną bojaźnią przyszłej męki nie wzruszamy? Strzeż Boże, aby dusza nasza, która teraz pokój ma we dniu swoim, nie miała ciężkiego niepokoju w dniu cudzym, to jest Bożym, aby tam dopiero nie była dręczona i męczona, gdy się będą weselić sprawiedliwi, a wszystkie rzeczy, które jej teraz są ku pokojowi, jej się nie obróciły w gorzkość swaru.

Albowiem przyjdą też dni na nas, dni one wieczne, a dni niekończone, kiedy dusze naszą, wychodzącą z ciała śmiertelnego, ogarną diabelscy nieprzyjaciele i otoczą trojakim wałem, kładąc jej przed oczy to wszystko co kiedy myślą, co słowem, i co uczynkiem grzeszyła, i ścisną ją zewsząd, że już nic dobrego nie będzie czynić mogła, którego póki mogła czynić zaniedbała. Tak ta dusza, która się szerzyła we złości, ściśniona będzie przy zapłacie. Tam człowieka o ziemię uderzą, kiedy ciało, które on tak kochał, w ziemię się obróci. Tam synowie jego, to jest one złe, a nie słuszne myśli jego, rozproszą się takoż, jako jest napisane: »Iż w on dzień poginą wszystkie myśli złośliwych«, tak iż nie zostanie kamień na kamieniu z onej babilońskiej wieży, którą budowali przeciw Panu Bogu. A cóż ci tam pomoże majętność i chluba z niej? Przeminie to wszystko jako nic, a ty, nędzniku, zostaniesz sam, nagi, mizerny, opuszczony.

Obyżeś i ty teraz poznał czas nawiedzenia twego, a umiał opatrywać na czas przyszły. O nędzny człowiecze, byś ty poznał łaskę Bożą i wagę jej, bieżałbyś do niej i starałbyś się o nią nade wszystkie rzeczy. Obyś poznał marność i niepewność tych doczesnych rzeczy nie tak, byś się w nich kochał i o nie się starał. Obyś poznał srogość i ciężkość przyszłego sądu Bożego, pewnie byś się bał Pana Boga twego. O byś poznał sprośność i szkaradę Jeruzalem twego duchowego, to jest duszy twej, kościoła Bożego, snadź byś ty i płakał. Ale co mam mówić. Nie wiedzą nędzni ludzie, ani nie rozumieją, co się z nimi dzieje i co ma się dziać potem, i tak w ciemnościach chodzą, a prawie jako zmrużywszy oczy, cisną się do piekła. Daj Boże, aby się kiedy obaczyli i wyrozumieli i opatrywali ostateczne rzeczy.

Modlitwa

Módlmy się. Panie, niech uszy miłosierdzia Twego otworzą się na modlitwy błagających i abyś mógł spełnić ich pragnienia, daj im prosić o to, co się Tobie podoba. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

[wpedon id=”24285″ align=”left”]

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Najnowsze komentarze

Popularne

Demony kpią z Trójcy Świętej, bo się jej boją lub znowu o liturgii
Ofiara Kalwarii czy „Braterska uczta” lub kiedy Msza jest ważna?
Ponowne święcenia kapłańskie ks. Jacka Bałemby SDB. Kapłaństwo jako takie (1 z 4)
Bractwo św. Piusa X: nadużycia seksualne w Afryce, ks. Stehlin doprowadzał chłopców
„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (18 z 22).
Objawienia prywatne o. Rodrigue lub ponownie o tym, czy Ann Barnhardt jest opętana?

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
Tradycja i Wiara